Fyzikálne zmäkčovače

Fyzikálne odstránenie vodného kameňa

Zariadenia na odstránenie vodného kameňa pomocou fyzikálnej úpravy vody. Tieto zariadenia menia fyzikálne vlastnosti vody (na základe magnetizmu), no vôbec nemenia jej zloženie. Preto sa môžu bezpečne používať aj na úpravu pitnej vody (schválené hlavným hygienikom SR).
Prístroje pre fyzikálnu úpravu vody podstatne obmedzujú tvorbu tvrdých usadenín (vodný kameň) a tým zvyšujú účinnosť a životnosť zariadení, ktoré s takto upravenou vodou prichádzajú do styku.
Tieto zariadenia sa používajú na prívode vody napr. do práčiek a umývačiek riadu, ale aj na vstupe vody do bytu či rodinného domu.

Otázky a odpovede (20):

Items 11 to 20 of 20 total

Stránka
Zobraziť na stránku
 1. Marcel Leitman sa pýta 27. 4. 2017

  V dome mám rozvod studničnej vody s extremnou tvrdosťou 43dh. Vodný kameň mi niči všetky spotrebiče preto by som chcel tento problém vyriešiť. Aký prístroj alebo prístroje mi doporučujete použiť?

  1. Tomáš Kováč odpovede 1. 5. 2017

   Jednoznačne doporučujem na takto tvrdú vodu len tie najúčinnejšie zmäkčovače vody.

   Soľankové zmäkčovače vody

   Veľmi účinné odstránenie vodhého kameňa. Soľankové zmäkčovače neslúžia len na ochranu technologického vybavenia, ale dokážu podstatne znížiť tvorbu bielych fľakov aj na viditeľných plochách, kde sa voda vysuší (napríklad sklo sprchového kúta, sanita, obkladačky). Soľankové zmäkčovače teda eliminujú vodný kameň  všade a úplne. 

   Hlavnou nevýhodou soľankových zmäkčovačov je, že namiesto vápnika a horčíka (ktorý tvorí viditeľný vodný kameň), pridávajú do vody sodík. Znižujú teda kvalitu pitnej vody.

   Pri takto vysokej tvrdosti vody (nad 35 dH), bude Vaša voda zmäkčené soľankovým zmäkčovačom obsahovať tak vysoké množstvá sodíka, že bude nepitná. Preto ak sa rozhodnete použiť soľankový zmäkčovač, doporučujem pitnú vodu v kuchyni zabezpečiť filtrovaním pomocou reverznej osmózy, ktorá dokáže z pitnej vody odstrániť až 95% pridaného sodíka.

   • CrystalSOFT WH 21 - lacný no veľmi spoľahlivý soľankový zmäkčovač vody.
   • Ecowater SoftAqua 22 - soľankové zmäkčovače Ecowater dosahujú jednoznačne najnižšiu spotrebu soli na 1m3 zmäkčenej vody. 

    

   CrystaliT®

   CrystaliT® veľmi účinne chráni technologické vybavenie tým, že pomocou fyzikálnych procesov kryštalizácie premieňa "vodný kameň" na "vodný piesok". Takto premenený vodný kameň už nedokáže pevne priľnúť k povrchom a je z neustále obtekaných plôch priebežne odnášaný pretekajúcou vodou. CrystaliT® preto dokonale chráni pred usádzaním vodného kameňa všetko technologické vybavenie domácnosti (ako sú rozvody vody, bojler, práčka, umývačka, sanita zvnútra, či trysky na sprchových hlaviciach). Nedokáže však zabrániť tvorbe fľakov z "vodného piesku" na plochách, kde sa voda vysuší (napríklad na skle sprchového kúta, obkladačkách, alebo sanite zvonku).

   Viac informácií ako CrystaliT® funguje nájdete na: http://www.zmakcovacvody.eu/ako-to-funguje/

   Hlavnou výhodou je úplne bez-údržbová prevádzka. CrystaliT® na kryštalizáciu vodného kameňa využíva len fyzikálne procesy a kinetickú energiu pretekajúcej vody. Na svoju prevádzku nepotrebuje žiadnu soľ, elektriku, regeneráciu, preplachy či servis. Nemá teda ani žiadne prevádzkové náklady a vôbec nemení kvalitu pitnej vody.

   Vzhľadom na veľmi vysokú tvrdosť vody pre Váš rodinný dom doporučujem tieto modely CrystaliT®:

   • CrystaliT®  L   -   pre rodinný dom s veľmi tvrdou vodou a maximálne 1 kúpeľňou
   • CrystaliT® XL    - pre rodinný dom s veľmi tvrdou vodou a maximálne 2 kúpeľňami

 2. Dušan Lukáč sa pýta 16. 2. 2017

  Zvyši sa učinost magnetou ked pouzijem napr. 4-6 Ks zasebou? Mam namysli zvladnutie objemu prietečenej vody.

  1. Tomáš Kováč odpovede 16. 3. 2017

   Osadenie ďalšieho magnetu pomôže zvládnuť vyšší prietok vody a aj zvýši celkovú účinnosť magnetickej ochrany pred usádzaním vodného kameňa. Každý ďalší magnet však prinesie menší a menší efekt. Preto 4-6ks magnetov za sebou sa mi zdá už priveľa. Doporučujem použiť max. 2-3ks za sebou a v praxi overiť či to takto stačí.

   Efekt magnetického zmäkčenia vody sa takmer úplne stráca, keď magneticky upravená voda stojí viac ako 24h. Čiže ak chcete dosiahnúť čo najvyššiu efektivitu, magnet treba zopakovať hlavne po bojleroch, alebo iných nádržiach, kde voda stojí dlhší čas.

   Podľa viacerých nezávislých testov magnetická úprava vody obmedzuje usádzanie vodného kameňa pri ochrane tepelno-výmenných plôch (ohrievajúcich vodu na 80C) do 50%.

 3. Peter sa pýta 6. 2. 2017

  Aký je rozdiel medzi iónovým polarizačným systémom (IPS) a katalytickým zmäkčovačom vody crystalit?.

  1. Tomáš Kováč odpovede 7. 2. 2017

   Obidva systémy zabraňujú tvorbe vodného kameňa pomocou fyzikálnych procesov, nič do vody nepridávajú, a ani vodu neochudobňujú o žiadne minerálne látky.

   Hlavný rozdiel je v princípe pôsobenia: 

   IPS - Iónový polarizačný systém je mokrý polarizačný galvanický článok. Upravuje vodu pomocou magnetického poľa  na mieste inštalácie, ktoré vírením a polarizáciou iónov vápnika a horčíka čiastočne bráni ich usádzaniu. IPS, ako aj iné galvanické články či elektro-magnety, upravuje vodu len na mieste inštalácie (úsek cca 20-30 cm), a je preto je schopná konvertovať iba časť obtekajúceho vodného kameňa.

   CrystaliT® slúži len ako katalyzátor - spúšťač následnej lavínovej reakcie kryštalizácie vodného kameňa, ktorá sa náslene šíri v celom vodovodnom systéme, až do úplného vykryštalizovania všetkého vodného kameňa. Vzhľadom na to, že CrystaliT® pôsobí v celom vodovodnom systéme (nie len na mieste inštalácie), jeho účinnosť ďaleko presahuje všetky ostatné doteraz používané metódy zabránenia tvorbe vodného kameňa na báze fyzikálnych procesov.

   Podrobné vysvetlenie princípu katalytickej ochrany pred tvorbou vodného kameňa CrystaliT®:

   Na keramických guľôčkach sa v pretekajúcej vode vytvárajú mikro-kryštáliky vodného kameňa. Keď kryštálik narastie na veľkosť cca 40 nanometra (0,00004 mm), je objekajúcou vodou uvoľnený z povrchu kryštalizačného média a je unášaný ďalej do vodovodného systému.  Uvoľnený kryštálik následne na seba priťahuje ďalší a ďalší vodný kameň, ktorý je rozpustený v okolitej vode. Samotný mikrokryštálik tak vytvára ďalšie a ďalšie mikrokryštáliky, až kým celý vodný kameň v upravenej vode nie je vykryštalizovaný. Po úplnom vykryštalizovaní všetkého vodného kameňa sa do vody začne následne rozpúštať aj starý usadený vodný kameň z okolitého potrubia, či tepelno-výmenných plôch. CrystaliT® teda slúži len ako spúšťač procesu kryštalizácie vodného kameňa, ktorý sa následne šíri ako lavína v celom vodovodnom systéme, až do úplnej kryštalizácie všetkého vodného kameňa obsiahnutého vo vode. Už vykryštalizovaný vodný kameň sa nemôže pevne priľnúť k podkladu a obtekajúca voda ho neustále odnáša preč. Všetky vodou obtekané plochy tak zostávajú čisté, bez vodného kameňa.

   Čo hovoria nezávislé testy účinnosti zabránenia tvorbe vodného kameňa na vodou obtekaných tepelno-výmenných plochách?

   Je všeobecne známe, že na tepelno-výmenných plochách (výhrevné telesá, špirály) sa tvorí vodný kameň najviac. Preto sú takéto testy najlepším dôkazom účinnosti jednotlivých metód obmedzenia tvorby vodného kameňa.

   Vo všetkých nezávislých testoch účinnosti katalytická úprava vody CrystaliT®, dosiahla účinnosť zabránenia tvorbe vodného kameňa na vodou obtekaných tepelno-výmenných plochách nad 99%. V tých istých testoch nepresiahla účinnosť elektro-magnetickej úpravy vody a polarizačných galvanických článkov 75% (aj keď boli umiestnené viaceré po sebe). Tieto testy tiež potvrdzujú vysokú účinnosť zmäkčenia vody pomocou soľankových zmäkčovačov vody (ktoré však už nie sú bez-údržbové a pridávajú do pitnej vody veľké množstvá sodíka).

 4. Rasto Dolnacko sa pýta 19. 10. 2016

  Ako účinne obmedzujú tvorbu vodného kameňa elektro-magnety (napr. EZV-D)?

  1. Tomáš Kováč odpovede 19. 10. 2016

   Limit magnetickej/elektro-magnetickej/indukčnej technológie zmäkčenia vody je max. 75%.

   Všetky nezávislé testy magnetov/elektromagnetov/galvanických článkov na svete, preukazujú účinnosť obmedzenia tvorby vodného kameňa na obmývaných tepelno-výmenných plochách medzi 40 až 75%. Teda žiadny prístroj obmedzujúci tvorbu vodného kameňa na báze magnetizmu (magnet, elektro-magnet, galvanický článok), nedosiahol v nezávislých tesťoch vyššiu účinnosť ako 75%.

   POZNÁMKA: Fyzikálna úprava vody vôbec nerieši estetickú stránku - nezabraňuje vytváraniu bielych fľakov na povrchoch po vysušení vody (nezabráni tvorbe fľakov na skle sprchového kúta, okladačkách, ani na sanite zvonku). Fyzikálne zmäkčovače slúžia výlučne na ochranu rozvodov a technologického vybavenia domácnosti - obmedzujú tvorbu vodného kameňa na neustále obtekanych plochách (bojler, práčka, umývačka, kávovar, sanita zvnútra atď).

 5. Tomas sa pýta 16. 5. 2016

  Akú účinné sú magnety? Dokážu obmediť vytváranie vodného kameňa úplne?

  1. Tomáš Kováč odpovede 16. 5. 2016

   Na tepelno-výmenných plochách magnet zníži usádzanie vodného kameňa zhruba o polovicu (záleží to však aj od konkrétneho zloženia vody).

   Pri teplote vody do 40°C dosahuje ešte vyššie účinky a podstatne obmedzuje usádzanie vodného kameňa na neustále omývaných plochách.

   Najjednoduchšie sa dá pozorovať účinnosť magnetu na tryskách sprchových batérií a sitách perlátorov na vodovodných batériách. Po inštalácii dostatočne silného magnetu ostávajú trysky a sitá batérií priechodné bez akejkoľvek ďalšej údržby.

   Na miestach, kde sa voda vysuší (napríklad obkladačky, sanita zvonku, sklo na sprchovom kúte), však ostávajú zotierateľné biele fľaky (mäkký vodný kameň, ktorý však časom tvrdne).

   99,7 % účinnosť odstránenia vodného kameňa z fyzikálnych zmäkčovačov, dosahuje katalytický zmäkčovač CrystaliT®.

 6. Tomáš sa pýta 6. 5. 2016

  Ako sa dá otestovať účinnosť fyzikálneho zmäkčenia vody?

  1. Tomáš Kováč odpovede 6. 5. 2016

   Magnetické zmäkčovače (permanentné magnety, elektro-magnety, či galvanické články), ako aj najnovšie katalytický zmäkčovače vody nemenia obsah vodného kameňa vo vode. Menia len jeho fyzikálne vlastnosti tak, aby sa nemohol vodný kameň usádzať na tepelno-výmenných plochách (bojler, kávovar, práčka) ako aj iných obmývaných plochách (vodovodné potrubie, trysky na sprchách, všetky vnútorné plochy dostávajúce sa do styku s vodou).

   Preto sa účinnosť fyzikálnych zmakcovacov nedá jednoducho otestovať meračmi vodivosti alebo kvapkami na zistenie tvrdosti vody.

   Účinnosť fyzikálneho zmakcovaca sa určuje jedine presným meraním obmedzenia usádzania vodného kameňa na tepelno-výmenných plochách oproti stavu bez osadenej fyzikálnej úpravne vody. Sú na to však potrebné dlhodobé, technicky aj finančne náročné testy, ako aj laboratórne vybavenie.

   V bežnej domácnosti sa však učinnosť danej fyzikálnej úpravy vody dá pozorovať na tom, či Vám sita perlatorov a trysky na sprche ostávajú priechodné. Druhým testom je tvrdosť usadeného kameňa na dne varnej kanvice. Fyzikálne zmäkčenie vody síce neobmedzí jeho množstvo, no usadený vodný kameň bude mäkký (ľahšie zotieratelny), alebo sýpky (vykryštalizovaný pomocou katalytického zmakcovaca). Čím je usadený vodný kameň na dne kanvice mäkší, alebo sypkejší, tým lepšie daný fyzikálny zmakcovac funguje. Pozor, aby bol takýto test relevantný, nesmie sa kanvica vyvariť tzv. nasucho. Vtedy sa teplota na jej dne podstatne zvýši (až na niekoľko stoviek °C) a aj mäkký kameň pôsobením takto vysokej teploty stvrdne. Počas testovania je preto dobré, aby na dne kanvice ostalo vždy aspoň trochu vody.

 7. Tomas sa pýta 29. 4. 2016

  Dokáže fyzikálny zmäkčovač obmedziť usádzanie vodného kameňa na skle sprchového kúta?

  1. Tomáš Kováč odpovede 29. 4. 2016

   Ak chcete aby sa vodný kameň neusádzal tam kde sa voda vysuší (teda na sanite, skle sprchového kúta, kanvici atď.), musí sa vápniť a horčík (ktorý vytvára tieto biele fľaky), fyzicky z vody odstrániť. Toto nedokáže žiadny fyzikálny zmakcovac vody. Čiastočne do dokáže obmedziť aj Hydroflow, trochu viac CrystaliT®, no nemôžete čakať žiadne výrazné obmedzenie vytvárania týchto bielych usadenín.

   Fyzikálne zmäkčovače slúžia na obmedzenie (pri CrystaliT® úplne obmedzenie) vytvárania vodného kameňa na tepelno-výmenných plochách, potrubiach a iných súčastiach neustále obtekanych vodou (teda bojler, práčka, umývačka, rozvody vody atď.). Nakoľko nemenia minerálne zloženie vody (nič do vody nepridávajú ani z vody neodstraňujú), tam kde sa voda vysuší zostane rovnaké množstvo a zloženie sušiny, ako pred fyzikálnou úpravou. Mení sa len forma usadeného kameňa, ktorý sa usádza napríklad pri CrystaliT® už vopred vykryštalizovaný, vo forme ľahko zotierateľného jemného mikro-piesku...

   Vápnik a horčík odstraňujú z vody VÝLUČNE katexové (soľankové) zmäkčovače vody, ktoré sa regenerujú soľou. Vápnik a horčík z vody odstránia a nahradia ho sodíkom, ktorý získavajú pri regeneráciii zo soli (NaCl).

 8. Tomáš sa pýta 19. 2. 2016

  Sú neodýmové magnety, ktoré sa prikladajú na potrubie z vonku, rovnako účinné ako magnety, ktoré sa vkladajú do vnútra potrubia?

  1. Tomáš Kováč odpovede 19. 2. 2016

   Magnety prikladané z vonku potrubia majú podobnú účinnnosť, ako magnety vkladané do potrubia.

   Pri zmäkčení vody pomocou magnetu (alebo elektro-magnetu), záleží len na sile vytváraného magnetického poľa. Crystal MAG a Crystal MAGIKO II vytvárajú dostatočne silné magnetické pole a preto majú podobnú účinnosť ako magnety vkladané do potrubia.

    

   Z hľadiska životnosti a hygieny však dávame prednosť magnetom prikladaným zvonku potrubia.

   Pri servisovaní niektorých neodýmových magnetov vložených do potrubia, sme tieto našli v katastrofálnom stave. Neodým je ťažký kov konzistencie pieskovca, ktorý je v magnete zvyčajne chránený povrchovou úpravou (pochrómovaním / poniklovaním). Keď sa takýto neodýmový magnet vloží do vodovodného potrubia, kde je vystavený prúdiacej vode, voda túto povrchovú úpravu časom obrúsi (je to naozaj iba otázka času kedy sa to stane) a začne odhalený neodým vymývať. Takáta voda je nebezpečná pre ľudské zdravie.

   Pri každom neodýmovom magnete vloženom do potrubia, ktorý nie je ešte dodatočne chránený pred vlyvmi vody, hrozí obnaženie neodýmového jadra, následné vymývanie neodýmu a kontaminácia pitnej vody.

   Preto vkladanie neodýmových magnetov do vodovodného potrubia, kde sú vystavené prúdiacej vode, rozhodne nedoporučujeme!

 9. michal sa pýta 26. 11. 2015

  Aký typ zmakčovača vody by ste odporúčali pre rodinný dom? Máme problémy s veľmi tvrdou vodou a potrebujem to riesiť.

  1. Tomáš Kováč odpovede 21. 11. 2015

   Takmer 100% účinnosť pri obmedzení tvorby vodného kameňa dosahujú katexové zmäkčovače vody (regenerujú sa soľou) alebo katalytický zmäkčovač CrystaliT®.

   Učinnosti 30-50% pri obmedzení tvorby vodného kameňa dosahujú elektro-magnetické zmäkčovače vody. Žial, žiaden z týchto výrobkov neprešiel nezávislou certifikáciou preukazujúcou ich účinnosť. Do tejto kategórie radíme:

   • Permanentné neodýmové magnety: napr. Crystal Magiko (jednoduchá montáž priložením na potrubie), SuperMAG (vkladá sa do potrubia, montáž by mal vykonať vodár).
   • Elektro-magnety: napr. EZV, Hydroflow
    Všetky elektromagnety majú jednoduchú montáž navinutím cievky okolo potrubia.
   • Galvanické indukčné články: Iónový Polarizačný Systém (IPS), Iónový Polarizačný Prístroj (IPP), AquaMax (rebrandované IPP), Ion Scale Buster (ISB), EnergyWater MWD (Mineral Water Docktor), Stop Kalk
    Všetky galvanické polarizačné články sa vkladajú sa do potrubia, preto by montáž mal vykonať vodár.

    

   CrystaliT®  je jediný fyzikálny zmäkčovač na trhu s nezávisle certifikovanou účinnosťou 99,7% pri zabránení tvorby vodného kameňa v potrubí a na tepelno-výmenných plochách (ohrevné špirály zariadení).
   Na tento výrobok bol vydaný Certifikát Nemeckej Spoločnosti Vody a Plynu (DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches):

   Katalytický zmäkčovač vody bol podrobený dôkladným skúškam účinnosti DVGW

 10. Lukáš Bilka sa pýta 21. 10. 2014

  Staviam rodinný dom a chcel by som nejakým spôsobom upravovať vodu (chemickým alebo magnetickým zmäkčovačom). Aký má vplyv zmakčovač na zdravie, je to úpne bezpečné používať aj na pitie? Je potrebný prívod elektrickej energie?

  1. Tomáš Kováč odpovede 20. 10. 2014

   Všetky zmäkčovače vody v našej ponuke sú certifikované na úpravu pitnej vody a výsledná zmäkčená voda spĺňa všetky normy na pitnú vodu platné v SR alebo v EU. Zmäkčenie vody pomocou katexových zmäkčovačov je to dlhodobo používaná a overená technológia na úpravu úžitkovej a pitnej vody.

   Fyzikálne zmäkčovače vody

   Fyzikálna úprava vody magnetmi, elektromagnetmi a galvanickými článkami nemá garantovanú účinnosť. Jedinou výnimkou je katalytický zmäkčovač CrystaliT®, ktorý má nezávisle certifikovanú účinnosť 99,7% preukázanú rozsiahlymi dlhodobými testami v Nemecku.

   Fyzikálne zmäkčovače menia fyzikálne vlastnosti vody (na základe magnetizmu), no vôbec nemenia jej zloženie. Teda vôbec nemenia kvalitu pitnej vody.

   Na druhej strane však problém s tvrdou vodou neriešia úplne, nakoľko minerály vápnika a horčíka, ktoré tvoria vodný kameň, vo vode zostávajú. Usádzajú sa však v oveľa menšej miere a pomalšie (pri CrystaliT® sa v potrubí a na tepelno-výmenných plochách neusádzajú vôbec).

   Všetky zariadenia na fyzikálne zmäkčenie vody v našej ponuke sú ÚPLNE BEZ-ÚDRŽBOVÉ, preto sa investícia do takéhoto systému aj napriek nižšej účinnosti vyplatí.

   - Elektromagnety vyžadujú zapojenie do el. siete.
   - Permanentné magnety a galvanické články ako Crystal MAGIKO, SuperMAG, IPP, IPS nevyžadujú zapojenie do elektrickej siete.
   - Crystal Magiko a elektromagnety nevyžadujú ani prerušenie vodovodného potrubia, nakoľko sa inštalujú zvonku potrubia.

   Soľankové (katexové) zmäkčovače vody

   Soľankové zmäkčovače vody v našej ponuke zmäkčujú vodu trvale s garantovanou 100% účinnosťou. Pri odstraňovaní vyšších koncentrácií Ca,Mg (vody s vyššou tvrdosťou) sa však zvyšuje podiel sodíkových iónov vo vode. Katexové (soľankové) zmäkčovače totiž odstraňujú vodný kameň tým, že vymieňajú ióny vápnika a horčíka (spôsobujúce vodný kameň) za ióny sodíka.

   Čo sa týka účinnosti, nebola technológia zmäkčenia vody pomocou katexových (soľankových) zmäkčovačov prekonaná. Jediný fyzikálny zmäkčovač na trhu, ktorý sa účinnosťou zabránenia tvorby vodného kameňa v potrubiach a na tepelno-výmenných plochách (špirály v bojlery, práčka atď) vyrovnáva soľankovým zmäkčovačom je katalytický zmäkčovač CrystaliT®.

   Katexové zmäkčovače vody potrebujú na prevádzku riadiacej jednotky pripojenie do el. siete 220V. Spotrebovaná el. energia je však úplne zanedbateľná, nakoľko slúži len na prevádzku riadiacej jednotky. Samotné zmäkčenie vody prebieha bez spotreby el. energie. Jedinou výnimkou je CrystalSOFT Hydraulic, ktorý funguje výlučne na hydraulickom princípe a využíva na svoju prevádzku a riadenie len kinetickú energiu pretekajúcej vody. Tento zmäkčovač je však vhodný len do bytov alebo tam, kde nie je miesto na inštaláciu katexového zmäkčovača štandardnej veľkosti.

   Pri všetkých katexových zmäkčovačoch vody v našom sortimente sa tvrdosť výstupnej vody dá nastaviť podľa želania a potrieb zákazníka. Pri výstupnej tvrdosti 4 až 7 dH (nemeckých stupňov) nedochádza k výraznej tvorbe vodného kameňa a pritom voda nemá korozívne účinky. Takto upravená voda obsahuje dostatok vápnika a horčíka potrebného pre ľudské telo, a plne spĺňa požiadavky kladené na pitnú vodu podľa nariadenia vlády č.354/2006 Z.z.

   Nakoľko má mať úžitková voda iné zloženie ako voda pitná, doporučujeme na to myslieť už v projekte, a úplne oddeliť pitnú vodu od vody úžitkovej. Ideálne je priviesť pitnú vodu do kuchyne oddeleným potrubím priamo z hlavného vstupu vody do rodinného domu. V prípade, že táto možnosť je technicky náročná, pitnú vodu je možné dočistiť v mieste spotreby kvalitnou reverznou osmózou, ktorá efektívne odstráni pridaný sodík. Všetky reverzné osmózy v našej ponuke majú účinné remineralizátory, ktoré vode dodajú minimálne doporučené množstvá vápnika a horčíka.

Items 11 to 20 of 20 total

Stránka
Zobraziť na stránku
Zobraziť ako Mriežka Zoznam

14 položiek

na stránku
Nastaviť zostupný smer
 1. Ecozon 100 - Práčkový zmäkčovací minifilter
  Špeciálna cena 14,90 € Normálna cena 16,90 €
  Ecozon Minifilter je určený na ochranu práčky a umývačky riadu pred vodným kameňom. Účinný - ochrana pred vodným kameňom pre úžitkovú vodu až do 105°C. Ekologický - neobsahuje…
 2. Crystal MAG (2ks) - Extrémne silné magnetické zmäkčovače vody
  Špeciálna cena 59,99 € Normálna cena 69,99 €
  Crystal MAG výrazne obmedzuje tvorbu vodného kameňa. Obsahuje 2 kusy extrémne silných neodýmových magnetov, ktoré stačí priložiť na vodovodné potrubie zvonku. Umiestňuje sa na prívod vody k jednotllivým zariadeniam…
 3. Crystal MAG (3ks) - Extrémne silné magnetické zmäkčovače vody
  Špeciálna cena 69,99 € Normálna cena 99,99 €
  Crystal MAG výrazne obmedzuje tvorbu vodného kameňa. Obsahuje až 3 kusy extrémne silných neodýmových magnetov, ktoré stačí priložiť na vodovodné potrubie zvonku. Je vhodný na umiestnenie na hlavný prívod vody do veľkosti potrubia 1" (DN 25) pre byt, rodinný dom, či…
 4. Crystal MAGIKO II - Magnetický zmäkčovač vody
  Hodnotenie:
  100%
  Špeciálna cena 129,00 € Normálna cena 199,00 €
  Crystal MAGIKO je fyzikálny zmäkčovač vody s rýchlou inštaláciou. Crystal MAGIKO II sa umiestňuje na vstup vody do budovy, bytu, zmäkčuje všetku pretečenú vodu. NEOBMEDZENÁ ŽIVOTNOSŤ, NULOVÁ inštalácia,…
 5. Ecozon 200 - Zmäkčovač vody pre kotol a bojler
  Hodnotenie:
  100%
  Špeciálna cena 38,90 € Normálna cena 46,90 €
  Ecozon 200 ml TUV je určený na ochranu vykurovacích zariadení pred vodným kameňom. Účinný - ochrana pred vodným kameňom pre úžitkovú vodu až do 105°C. Ekologický - neobsahuje polyfosfáty. Ekonomický - životnosť náplne až 20 000…
 6. Hydroflow HS38 - Elektromagnetický zmäkčovač vody
  Hodnotenie:
  100%
  Špeciálna cena 299,00 € Normálna cena 499,00 €
  Hydroflow HS38 indukuje variabilné elektrické pole po celej dĺžke potrubia v oboch smeroch, bez ohľadu na prúdenie vody a ohyby potrubia. Vplyvom pôsobenia poľa sa vytvárajú kryštalizačné jadrá. Jednoduchá…
 7. Hydroflow K40 Aquaklear - pre bazény a vírivky
  Hodnotenie:
  100%
  1 399,00 €
  Hydroflow K40 AQUAKLEAR je zariadenie na zlepšenie kvality vody v bazénoch, vírivkách, kúpeľoch.Znížuje bakérie vo vode, zabraňuje hromadeniu rias, znižuje potrebu dávkovania chlóru, zlepšuje priehľadnosť vody a zlepšuje filtráciu vody v bazénoch, vírivkách a kúpeľoch.Vedie k…
 8. Hydroflow HS40 - Elektromagnetický zmäkčovač vody
  Špeciálna cena 1 199,00 € Normálna cena 1 399,00 €
  Hydroflow HS40 indukuje variabilné elektrické pole po celej dĺžke potrubia v oboch smeroch, bez ohľadu na prúdenie vody a ohyby potrubia. Vplyvom pôsobenia poľa sa vytvárajú kryštalizačné jadrá. Jednoduchá…
 9. IPS Kalyxx BlueLine - pitná voda - Magnetický zmäkčovač vody
  Hodnotenie:
  100%

  Cena od 155,88 €

  Najnovšia technologická inovácia v kategórii fyzikálnych zmakčovačov vody. IPS Kalyxx chráni váš ohrievač vody pred hromadením vodného kameňa a udržuje ho v efektívnej prevádzke. Okrem redukcie vodného…
 10. IPS Kalyxx RedLine - teplá voda - Magnetický zmäkčovač vody

  Cena od 119,88 €

  Zariadenie je určené na úpravu teplej úžitkovej vody a špeciálne ochranu kotlov, bojlerov a prietokových ohrievačov.   Princíp: fyzikálna –  turbulentná galvanická polarizácia…
 11. IPS Kalyxx GreenLine 1" - Magnetický zmäkčovač vody
  119,88 €
  GreenLine G1“ je novinka určená pre zavlažovacie systémy  - okrasné záhrady, verejné parkové plochy,  futbalové trávniky, golfové ihriská, hydropónia, pestovanie ovocia a zeleniny. Závit…
 12. IPS KalyxX INDUSTRY Red Line - Fyzikálny zmäkčovač vody pre PRIEMYSEL

  Cena od 779,00 €

  IPS Industry Red Line - fyzikálny zmäkčovač vody pre PRIEMYSEL, pre veľké prietoky vody. IPS Industry (Iónový polarizačný systém) znižuje tvorbu vodného kameňa novou patentovanou technológiou TGP® – Turbulentná galvanická polarizácia – bez chemikálií, bez pripojenia na…
 13. Iónový polarizačný prístroj (IPP) - Magnetický zmäkčovač vody

  Cena od 299,00 €

  IPP pracuje bez obsluhy, bez údržby, bez použitia el. prúdu a bez chémie. Voda si zachováva všetky výživné látky vrátane minerálov, avšak tieto vďaka IPP strácaju schopnosť usádzať sa. IPP taktiež…
 14. EZV D - Elektromagnetické zmäkčovače vody

  Cena od 91,90 €

  Prístroje EZV...D slúžia na zamedzenie tvorby vodného kameňa a odstránenie už vytvorených pevných usadenín. Prístroje EZV...D slúžia aj na to, aby sa ušetrila námaha a financie spojené s výmenou alebo…
Zobraziť ako Mriežka Zoznam

14 položiek

na stránku
Nastaviť zostupný smer