Mikrobiologický filter Crystal Disruptor® 10" (baktérie, ťažké kovy, železo)

Krátky popis

Pomocou elektrostatického náboja dokážu filtre Crystal Disruptor® úplne z vody odstrániť baktérie a vírusy (odstraňuje aj koronavírus), ako aj všetky častice s veľkosťou nad 0,2 µm. A to pri zachovaní vysokých prietokov, veľmi malých tlakových strát a dlhej životnosti filtračnej vložky.

 • 99.99% odstránenie baktérií a vírusov (odstraňuje aj coronavírus)
 • 99 % odstránenie cýst
 • Účinné odstránenie ťažkých kovov
 • Účinné odstránenie abiosestónu
 • Veľmi vysoké prietoky
 • Veľmi nízke tlakové straty
 • Veľmi vysoká kapacita
69,00 €

POZOR:  Vložky Crystal Disruptor® nemusia pasovať do všetkých štandardných filtračných obalov/telies

Pri kúpe filtračnej vložky Crystal Disruptor® doporučujeme zakúpiť aj nami doporučený filtračný obal - viď súvisiace produkty. Crystal Disruptor® nepasuje do filtračného obalu Aquafilter a Atlas filtri.

 

Ako pracujú elektro-pozitívne filtre Crystal Disruptor®

Vďaka vedeckému princípu elektro-pozitívnej príťažlivosti a zachytávania, NASA-odvodená technológia Crystal Disruptor® prináša rýchlu a vysoko efektívnu adsorpciu čiatočiek všetkých veľkostí. Filtre Crystal Disruptor® majú vysokú kapacitu na zadržanie čiastočiek veľkých desiatky mikrónov až po mikro-čiastočky veľlké len niekoľko nanometrov.

Crystal Disruptor® filtračné vložky vykazujú absolútne zachytenie všetkých čiastočiek vačších ako 0,2 μm - čo zodpovedá efektivite zachytávania častíc pomocou mikro-poréznych kapilárnych membrán. Avšak s tým rozdielom, že takto vysokú efektivitu vykazujú filtre Crystal Disruptor® pri prietokoch niekoľko 100-násobne vyšších ako pri použití mikro-poréznych kapilárnych membrán.

Akú majú životnosť filtre Crystal Disruptor®?

Veľkou výhodou filtrov Disruptor je ich veľká kapacita a zádržná kapacita. Vďaka moderným nano-technológiám, filtre Diruptor dosahujú deklarovanú efektivitu počas celej životnosti, a budú pracovať až kým sa nezapchajú.

Filtre Crystal Disruptor® doporučujeme vymeniť vždy, keď tlaková strata dosiahne 1,5 bar a viac.

Môžu sa filtre Crystal Disruptor® dezinfikovať?

Určite áno. No pri dezinfekcii treba dávať pozor, aby použitý dezinfekčný roztok mal pH v rozsahu 6,5 - 8,5 (napr. roztok peroxidu vodíka, chlórnana sodného atď). Nižšie, alebo vyššie pH dezinfekčného roztoku, by mohlo nezvratne poškodiť nano vlákna vo filtri Disruptor.

 

Vhodné použite Crystal Disruptor®

Vďaka vysokej efektivite, filtračné vložky Crystal Disruptor® 10" sa môžu použiť osve, na úpravu vody v kuchynských filtroch aj filtroch reverznej osmózy. Môžu sa použiť najmä na odstránenie nasledovných kontaminácií z vody:

 • >99,999% odstránenie baktérií  - EColi (Escherichia Coli), koliformné baktérie, Enterokoky, Legionella Pneumophila, Pseudomonas aeruginosa
 • >99,999% odstránenie vírusov  - Rotavírus, Koronavírus atď.
 • >99.9% Cýst
 • >98.8% Kadmium
 • >98.4% Striebro
 • >97.6% Olovo
 • >95.9% Arzén V
 • >95.8% Chróm
 • >84.4% Železo
 • >76.5% Selén
 • >72.8% Ortuť
 • Čiastočné odstránenie menších koncentrácií Železa, Ortute, Selénia
 • Efektívne odstránenie ílu alebo iného jemného zákalu prechádzajúceho cez bežné filtre
 • Jemné čiastočky, mikroplasty

> Filtre Crystal Disruptor majú rovnaké účinnosti filtrácie počas celej životnosti filtračnej vožky (až kým sa úplne nezapchá).
> Filtračnú vložku Crystal Disruptor treba vymeniť za novú, až keď videteľne klesne prietok vody.

POZOR: Pre inštaláciu na hlavný vstup vody do objektu je vhodnejšie použiť filtračné vložky Crystal Disruptor Big Blue.

 

Technická špecifikácia

 • Pred-filtrácia: vhodná kôli predĺženiu životnosti Crystal Disruptor
 • Kapacita: do 37 800 litrov*
 • Materiál: Nanovlákna
 • Životnosť: Približne 12 mesiacov
 • Maximálny prietok: 11 l/min
 • Váha (bez vody): 0,3 Kg
 • Hlavné použitie: Hlavný vstup vody do bytu, rodinného domu

 Novú filtračnú vložku je nutné prepláchnuť 75 litrami vody.

* Životnosť filtračnej vložky je veľmi závislá od kvality vstupnej vody. Kôli predľženiu životnosti je potrebné filtre Crystal Disruptor chrániť účinnou pred-filtráciou.

 

Technická špecifikácia použitého filtračného materiálu

Teplom spájaná zmes mikro sklenených vlákien a celulózy s integrovanými nano-vláknami hliníka v nepletenej matrici vytvára elektro-pozitívne nabitý filtračný materiál. Crystal Disruptor® prináša unikátnu kombináciu vysokej efektivity a kapacity, pri zachovaní vysokých prietokov a nízkych tlakových strát.

 • Tlaková strata: 0,2 - 0,5 bar
 • Silt Density Index (SDI): ≤ 0.5
 • Zníženie zákalu: < 0,01 NTU až po maximálny ΔP 2,8 bar
 • Požiatočná tlaková strata: < 0,1 bar
 • Efektivita: 99.9% odstránenie častíc väčších ako 0,2μm
 • Zádržná kapacita: 89 mg/cm2 (A2 jemný testovací prach)
 • Odstránenie cýst > 5 LRV
 • Odstránenie baktérií: > 5 LRV
 • Prietok: 5 mL/cm2/min
 • Pracovná teplota vody: 4 - 57°C
 • Maximálny tlak: 4,83 bar
 • Rozsah pH vody: 4 - 10 pH
0
Hodnotenie:
0% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:Mikrobiologický filter Crystal Disruptor® 10" (baktérie, ťažké kovy, železo)
Vaše hodnotenie
Customer Questions
Je vhodné použiť túto vložku v kuchyni pod drezom na už predom upravenú studničnú vodu (len pre istotu ako doúpravu) pri nízkom tlaku z vodárne? Máme len okolo cca 2 bar.

Určite áno. 2 bary je na tento filter dostatočný tlak a určite to môžete na filtráciu vody v kuchyni použiť. Tlaková strata je pri tomto mikrobiologickom filtri minimálna. Na filtráciu vody v celom dome...

Môžete mi doporučiť nejakú filtračnú vložku na zachytenie železa?

Železo sa vo vode nachádza vo viacerých, rôzne odstrániteľných formách. V podzemných vodách je železo vo vode v rozpustenej forme (2-mocné železo). Akonáhle voda príde do styku...

Je schopný mikrobiologický filter Crystal Disruptor odstrániť z vody aj antimón ?

Disruptor je ultra jemný mechanický filter, no s veľkým prietokom. Napríklad všetky baktérie, prvoky, cysty sú väčšie ako 0,2 mikrometra, preto ich vie Disruptor účinne zachytiť. Diruptor z vody teda veľmi účinne zachytáva všetky častice väčšie ako ...

Please, mind that only logged in users can submit questions
Našli sme ďalšie produkty o ktoré by ste mohli mať záujem!