SILIPHOS® originál 1 L

Hodnotenie:
100% of 100
Krátky popis

Polyfosfátové médium SILIPHOS® obmedzuje usádzanie vodného kameňa.

SILIPHOS® vytvára na kovových povrchoch mikrofilm, ktorý zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách. V prípade mäkkej vody zabraňuje prístupu kyslíka a tým zastavuje koróziu. Postupne odstraňuje aj staré nánosy kameňa a hrdze a postupne vyčistí celý systém.

SILIPHOS® je schválený hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody!

29,99 €

Cena je za 1 l ochranného média SILIPHOS.

POZOR: na Slovenskom trhu sa častokrát namiesto originálneho SILIPHOS® predáva čínska napodobenina! ORIGINÁLNY SILIPHOS® má trochu väčšie guľôčky a úspešne prešiel certifikáciou na pitnú vodu!

SILIPHOS® zabraňuje korózii a usadzovaniu vodného kameňa

SILIPHOS® zabráni korózii a usadzovaniu vodného kameňa v systémoch rozvodu pitnej vody u odberateľov, zabraňuje tvorbe vodného kameňa vo výmenníkových staniciach na prípravu TÚV a postupne odstraňuje už usadený vodný kameň u odberateľov v obytných domoch, hoteloch, ubytovacích zariadeniach, nemocniciach, práčovniach, v priemysle a pod.

Filter s náplňou SILIPHOS® slúži na ochranu potrubia a zariadení pre ohrev vody pred tvorbou vodného kameňa. Inštaluje sa buď na vstupnom potrubí do objektu alebo priamo pred chránený spotrebič. Použitú zmäkčovaciu náplň Siliphos® je možné vymeniť za novú, čiže na výmenu stačí iba zakúpiť iba filtračné médium Siliphos®.

Ako pracuje

SILIPHOS® je špeciálna zmes polyfosfátov (P2O5 cca 63%) s obsahom kremičitanov (SiO2 cca 2,5%) vo forme sklovitých priehľadných guličiek.

Pomaly rozpustné fosforečnany obsiahnuté v SILIPHOSe pôsobia vo vode ako tzv. maskujúci činiteľ. Maskovanie je jednoducho schopnosť viazať a zadržiavať v roztoku iné minerály ako napríklad vápnik (Ca) a horčík (Mg), ktoré spôsobujú tvorbu vodného kameňa. Fosforečnany tvoria s Ca resp. Mg väzby, čím sa zvýši rozpustnosť Ca a Mg vo vode. Preto tieto tvrdosť spôsobujúce minerály zostávajú v roztoku namiesto toho, aby sa vyzrážali vo forme vodného kameňa. Fosforečnany tiež menia morfológiu (tvar) molekúl uhličitanu vápenatého tak, že tieto nie sú schopné zachytávať sa na povrchoch a vytvárať vodný kameň. ˇ

Kremičitany obsianuté v SILIPHOS vytvárajú na povrchu kovových potrubí tenkú ochrannú vrstvu, ktorá bráni kontaktu kyslíka resp. kysličníka uhličitého s kovovým povrchom, a tým zabraňujú vzniku korózie.

Popri týchto dvoch funkciách prítomnosť SILIPHOSu vo vode vedie k postupnému rozpúšťaniu už vzniknutých usadenín vodného kameňa v potrubiach a zariadeniach na ohrev vody. Teplota vody, ktorá prechádza cez náplň s polyfosfátovými kryštálmi by nemala presiahnúť 30°C. Pri vyššej teplote dochádza k zmene ich kryštalickej štruktúry a stávajú sa neúčinnými. Voda upravená polyfosfátmi nevytvára vodný kameň pri zahrievaní asi do 80°C.

Ako pomáha

SILIPHOS® svojou chemickou skladbou a komplexným charakterom zabraňuje alebo obmedzuje:

 • usádzanie solí vápnika a horčíka (vodného kameňa) na vnútorných stenách potrubí, vonkajších stenách vyhrievacích telies;
 • koróziu vnútorných stien potrubí a vonkajších stien vyhrievacích telies.
Siliphos® ošetruje už postihnuté rozvody a zariadenia tým, že odstraňuje postupne niektoré už vytvorené nánosy vodného kameňa a nánosy korózie. Spevňuje na ich povrchu a tým zabraňuje ďalšiemu postupu korózie.

Siliphos® vytvára vnútornom povrchu potrubí a vyhrievacích telies mikrofilm. Tenká vrstva kremičitanov a polyfosfátov - mikrofilm zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách a v prípade mäkkej vody zabraňuje prístupu kyslíka do potrubí, čím zastavuje koróziu.

Schválený hygienikom SR

Siliphos® je odsúhlasený Hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody. Používa sa pri veľkovýrobe teplej úžitkovej vody (TÚV), v rodinných domoch na ochranu ohrievačov teplej vody, ochranu ohrievacích telies v pračkách, umývačkách riadu a na ochranu keramických obkladov. V Európe sa používa viac ako 40 rokov. Je univerzálnym produktom pre stredne tvrdé a veľmi mäkké vody. 

Siliphos obsahuje dve anorganické soli: fosfáty a silikáty. Silikáty v anorganickej podobe sú pre ľudský organizmus absolútne inertné a do Siliphosu sa pridávajú jedine preto, aby sa znížila celková rozpustnosť Siliphosu. 

Fosfáty sú látky, ktoré ľudský organizmus nutne potrebuje. Dospelý ľudský organizmus potrebuje denne 1 500 mg fosforečnanov. Ľudské telo získava fosforečnany hlavne v potrave. Ak by telo fosforečnany nedostalo, tak ochorie a ich trvalý nedostatok by mal vážne dôsledky. V pitnej vode, ktorá sa upravuje Siliphosom, sa za normálnych okolností nachádza fosforečnanov v koncentrácii 0,1 – 2 mg/l upravenej vody. Pokiaľ sa kryštáliky fosforečnanu vápenatého dostanú do ľudského tela, tie sa v telesných tekutinách nerozpúšťajú a z tráviaceho traktu sa vylúčia v podobe v akej sa skonzumovali. Fosforečnan vápenatý tvorí hlavnú časť ľudských kostí a chrupaviek.

Jeho funkčnosť potvrdzujú teplárenské spoločnosti v Nitre, Prešove, Piešťanoch a v ďalších mestách, kde je veľmi tvrdá voda a na zabránenie tvorby vodného kameňa v systémoch využívajú práve Siliphos®

EFEKTY

 • Ochrana systémov rozvodu vody a vnútorných rozvodoch.
 • Prevencia proti hrdzavej vode a zanášaniu potrubia vodným kameňom.
 • Zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách a v potrubí.
 • Šetrenie nákladov na opravy a výmeny potrubí, výmenníkových staníc a batérií.
 • Ošetruje už postihnuté rozvody a zariadenia tým, že postupne odstraňuje už vytvorené nánosy vodného kameňa a nánosy korózie.
 • Šetrenie energie na ohrev vody.
 • Úspora finančných nákladov.
 • Zvýšenie životnosti zariadení.
 • Nemení minerálne zloženie vody.

POUŽITIE

Siliphos® sa nasype do prietočného zariadenia, je ho možno použiť v takmer každom rozvode pitnej vody. Nepotrebuje elektrický prúd a dopĺňanie náplne je absolútne jednoduché.

Siliphos® sa predáva ako filtračná vložka alebo sa dajú kúpiť samostatné guličky v sáčku.

 

DÁVKOVANIE

SILIPHOS sa používa ako náplň do dávkovačov rôznych veľkostí v závislosti od potrebného množstva upravovanej vody. Pri výbere vhodnej veľkosti dávkovača sa riadime podľa priemernej hodinovej spotreby vody. V domácnostiach postačí použiť potrubný filter o veľkosti 10“ s vložkou naplnenou SILIPHOSom. SILIPHOS je potrebné vymeniť pri úbytku 1/3 obsahu náplne. Pre stanovenie potrebného množstva náplne v dávkovači pre rôzne spotreby vody slúži nasledujúca tabuľka:

Odporúčaná hodinová spotreba: Obsah náplne:
100 - 200 l 1 kg
200 - 300 l 2 kg
300 - 400 l 3 kg
500 - 600 l 5 kg

 

APLIKÁCIE

Tvrdá voda

Vyše 65% územia Slovenska disponuje tvrdou vodou. Používanie takejto vody najmä pri ohreve na TÚV sa tvoria usadeniny vodného kameňa, ktoré znižujú prietok a výrazne zhoršujú prestup tepla pri ohreve. Riešenie: na prívodné potrubie do celého objektu sa nainštaluje potrubný filter (objem média závisí od prietoku) v ktorom sú nasypané guličky SILIPHOS®-u.

Mäkká voda

Mäkká, alebo tzv. „hladná voda“ sa vyskytuje asi na 15% územia Slovenska. Pretože obsahuje minimálne množstvo minerálnych látok je veľmi agresívna voči kovom a spôsobuje koróziu. Z vodovodu často tečie „hrdzavá“ voda. Siliphos® vytvorí na vnútornej stene potrubia mikroskopickú vrstvičku, ktorá zabráni vode pôsobiť korozívne.

Príprava TÚV

Uplatnenie Siliphosu® v obytných domoch, kde sa inštalujú spoločné výmenníkové stanice, na ohrev pitnej vody. Príprava TÚV v jednom výmenníku pre celý objekt je jednoznačne ekonomicky prospešná. Očakávaná úspora sa ale po krátkom čase stratí, ak sa výmenník zanesie vrstvou vodného kameňa. V prvom rade sa výrazne zhoršia parametre prestupu tepla a na rovnaké množstvo TÚV sa spotrebuje o 20 – 40% viac horúcej vody, resp. pary ako v prípade ak sa vodný kameň netvorí. Ďalšie náklady sa prejavia v nutnosti častého čistenia trubiek, alebo dosiek výmenníka. Siliphos® obmedzí alebo zabráni tvorbe vodného kameňa a u niektorých typov usadenín odstráni aj ten, ktorý sa už vytvoril.

Odstránenie hrdzavej vody

Aplikáciami vo vodárenských spoločnostiach, ktoré prevádzkujú verejné vodovody sa jednoznačne potvrdilo, že sa senzorické vlastnosti vody zlepšili už po niekoľkých týždňoch úpravy vody pomocou Siliphosu®.

Ochrana zariadení v rodinných domoch a bytoch

Aj pre maloodberateľov vody je možné použiť jednoduché riešenie. Do rozvodu vody v šachte, alebo v stúpačke sa nainštaluje filtračné zariadenie o objeme 350 ml, alebo 650 ml. Siliphos® chráni vodovodné rozvody, batérie, pračku, umývačku riadu atď.. Prestanete nakupovať drahé tablety a super čistiace roztoky, pretože ich jednoducho nebudete potrebovať. Hlavným prínosom Siliphosu je výrazná úspora energetických nákladov. Vodný kameň, alebo inkrusty hrdze pôsobia ako izolant prestupu tepla. V lokalitách s tvrdou vodou sa jedná až o 30%‐né úspory.

Ekonomické zhodnotenie

Spotreba SILIPHOS-u je veľmi nízka!! ! Jeden kilogram SILIPHOSU® ošetrí 400 m3 vody.

Jeden kilogram Siliphosu®ošetrí 400 000 litrov vody. Priemerná denná spotreba vody na pitné účely a hygienu je približne 100 litrov na osobu a deň. Ročná spotreba vody na osobu je približne 35 000 litrov. Z toho vychádza spotreba menej ako 100 gramov Siliphosu®na osobu a rok. V číselnom vyjadrení sa jedná o náklad menej ako 1,50 € na osobu a rok. Spotreba „zmäkčovačov“ vody do pračiek a umývačiek riadu, čistiacich prostriedkov na batérie, keramické obklady a sanitárne zariadenia stojí mesačne určite viac ako náklad na Siliphos®za rok. Siliphos® vám ušetrí niekoľko desiatok € ročne.

Siliphos® je ochranná známka výrobcu, firmy BKG Water Solutions GmbH, Ludwigshafen/Rh., Spolková Republika Nemecko.

Jedine pod týmto označením je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR na použitie pre pitnú vodu.

Limity aplikácie

Koncentrácia tvrdosti upravovanej vody by nemala presiahuť 4,5 mmol/l. Ďalej aj obsah síranov spôsobujúcich kyslosť vody, môže výrazne ovplyvniť kvalitu úpravy. Vysoká koncentrácia tvrdosti, veľký obsah vápnika v upravovanej vode spôsobuje, že sa tvorí prakticky nerozpustný fosforečnan vápenatý. Tento fosforečnan rýchle kryštalizuje a neustále sa tvoriace kryštály postupne deštruujú guličky Siliphosu až na prach. K tomuto procesu prispievajú, urýchľujú ho, aj vo vode prítomné sírany. Každý produkt má svoje limity a je praxou overené, že Siliphos pôsobí aj v prípade ak koncentrácia tvrdosti (obsah Ca a Mg) dosiahne hodnoty 4,6 mmol/l. Ale vplyv na to má celkové zloženie vody. V prípade vyššej koncentrácie tvrdosti ako 4,5 mmol/l, je nutné vodu čiastočne zbaviť tvrdosti – zmäkčiť jej časť.

5
Hodnotenie:
100% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:SILIPHOS® originál 1 L
Vaše hodnotenie
Customer Questions
Hlavny privod vody upravujem SILIPHOS-om. V jednej z odpovedi uvadzate, ze takto upravena voda nieje celkom vhodna na pitie. Viete mi prosim odporucit nejaky filter, resp. filtracnu volzku ktorou by bolo mozne SILIPHOS-om upravenu vodu zbavit neziaducich zloziek (montaz pod kuchynsky drez), okrem reverznej osmozy?

Polyfosfáty čiastočne odstraňuje z vody aktívne uhlie, efektívne v domácom použití len reverzná osmóza. Ak nechcete reverznú osmózu, doporučujem použiť viac-stupňový kuchynsk&yacute...

Ak zabudnem vymeniť filtračnú náplň SILIPHOS dlhšie obdobie, až sa guľôčky rozpustia a stvrdnú v zmäkčovači, môže sa stať pretekajúca pitná voda zdraviu škodlivá? Dá sa to ešte niečim rozpustiť, alebo treba vymeniť celý kontajner s náplňou?

Ak je upravovaná voda veľmi tvrdá (nad 20 dH), alebo sa ponechá SILIPHOS dlhšiu dobu nevymenený, guľôčky SILIPHOS sa môžu rozpadnúť a stvrdnúť. Tento jav síce nezhoršuje kvalitu pitnej vody, no náplň, prípadne celú vložku treba čím skôr vymeniť, nakoľko...

Please, mind that only logged in users can submit questions