Mikrobiologický filter Crystal Disruptor® 5" (baktérie, ťažké kovy, železo)

Krátky popis

Pomocou elektrostatického náboja dokážu filtre Crystal Disruptor® úplne z vody odstrániť baktérie a vírusy (odstraňuje aj koronavírus), ako aj všetky častice s veľkosťou nad 0,2 µm. A to pri zachovaní vysokých prietokov, veľmi malých tlakových strát a dlhej životnosti filtračnej vložky.

 • 99.99% odstránenie baktérií a vírusov (odstraňuje aj koronavírus)
 • 99 % odstránenie cýst
 • Účinné odstránenie ťažkých kovov
 • Účinné odstránenie abiosestónu
 • Veľmi vysoké prietoky
 • Veľmi nízke tlakové straty
 • Veľmi vysoká kapacita
29,00 €

POZOR:  Vložky Crystal Disruptor® nemusia pasovať do všetkých štandardných filtračných obalov/telies. 

Pri kúpe filtračnej vložky Crystal Disruptor® doporučujeme zakúpiť aj nami doporučený filtračný obal - viď súvisiace produkty. Crystal Disruptor® nepasuje do filtračného obalu Aquafilter -  v takomto prípade treba použiť dodatočné tesnenie.

 

Ako pracujú elektro-pozitívne filtre Crystal Disruptor® 

Vďaka vedeckému princípu elektro-pozitívnej príťažlivosti a zachytávania, NASA-odvodená technológia Crystal Disruptor® prináša rýchlu a vysoko efektívnu adsorpciu čiatočiek všetkých veľkostí. Filtre Crystal Disruptor® majú vysokú kapacitu na zadržanie čiastočiek veľkých desiatky mikrónov až po mikro-čiastočky veľlké len niekoľko nanometrov.

Crystal Disruptor® filtračné vložky vykazujú absolútne zachytenie všetkých čiastočiek vačších ako 0,2 μm - čo zodpovedá efektivite zachytávania častíc pomocou mikro-poréznych kapilárnych membrán. Avšak s tým rozdielom, že takto vysokú efektivitu vykazujú filtre Crystal Disruptor® pri prietokoch niekoľko 100-násobne vyšších ako pri použití mikro-poréznych kapilárnych membrán.

Akú majú životnosť filtračné vložky Crystal Disruptor®?

Veľkou výhodou filtračných vložiek Disruptor je ich veľká filtračná plocha a zádržná kapacita. Vďaka moderným nano-technológiám, filtre Diruptor dosahujú deklarovanú efektivitu počas celej životnosti, a budú pracovať až kým sa nezapchajú.

Filtre Crystal Disruptor® doporučujeme vymeniť vždy, keď tlaková strata dosiahne 1,5 bar a viac.

Môžu sa filtračné vložky Crystal Disruptor® dezinfikovať?

Určite áno. No pri dezinfekcii treba dávať pozor, aby použitý dezinfekčný roztok mal pH v rozsahu 6,5 - 8,5 (napr. roztok peroxidu vodíka, chlórnana sodného atď). Nižšie, alebo vyššie pH dezinfekčného roztoku, by mohlo nezvratne poškodiť nano vlákna vo vnútri filtračného materiálu Disruptor.

 

Vhodné použite Crystal Disruptor®

Vďaka vysokej efektivite, filtračné vložky Crystal Disruptor® 5" sa môžu použiť na úpravu vody v kuchynských filtroch a filtroch reverznej osmózy. Môžu sa použiť najmä na odstránenie nasledovných kontaminácií z vody:

 • >99,999% odstránenie baktérií  - EColi (Escherichia Coli), koliformné baktérie, Enterokoky, Legionella Pneumophila, Pseudomonas aeruginosa
 • >99,999% odstránenie vírusov  - Rotavírus, Koronavírus atď.
 • >99.9% Cýst
 • >98.8% Kadmium
 • >98.4% Striebro
 • >97.6% Olovo
 • >95.9% Arzén V
 • >95.8% Chróm
 • >84.4% Železo
 • >76.5% Selén
 • >72.8% Ortuť
 • Čiastočné odstránenie menších koncentrácií Železa, Ortute, Selénia
 • Efektívne odstránenie ílu alebo iného jemného zákalu prechádzajúceho cez bežné filtre
 • Jemné čiastočky, mikroplasty

Filtre Crystal Disruptor majú rovnaké účinnosti filtrácie počas celej životnosti filtračnej vožky (až kým sa úplne nezapchá).
Filtračnú vložku Crystal Disruptor treba vymeniť za novú, až keď videteľne klesne prietok vody.

POZOR: Pre inštaláciu na hlavný vstup vody do objektu je vhodnejšie použiť filtračné vložky Crystal Disruptor Big Blue.

 

Technická špecifikácia

 • Pred-filtrácia: vhodná kôli predĺženiu životnosti Crystal Disruptor
 • Kapacita: do 18 000 litrov*
 • Materiál: Nanovlákna
 • Životnosť: Približne 12 mesiacov
 • Maximálny prietok: 5 l/min
 • Váha (bez vody): 0,3 Kg
 • Hlavné použitie: Hlavný vstup vody do bytu, rodinného domu

 Novú filtračnú vložku je nutné prepláchnuť 40 litrami vody.

* Životnosť filtračnej vložky je veľmi závislá od kvality vstupnej vody. Kôli predľženiu životnosti je potrebné filtre Crystal Disruptor chrániť účinnou pred-filtráciou.

 

Technická špecifikácia použitého filtračného materiálu

Teplom spájaná zmes mikro sklenených vlákien a celulózy s integrovanými nano-vláknami hliníka v nepletenej matrici vytvára elektro-pozitívne nabitý filtračný materiál. Crystal Disruptor® prináša unikátnu kombináciu vysokej efektivity a kapacity, pri zachovaní vysokých prietokov a nízkych tlakových strát.

 • Tlaková strata: 0,2 - 0,5 bar
 • Silt Density Index (SDI): ≤ 0.5
 • Zníženie zákalu: < 0,01 NTU až po maximálny ΔP 2,8 bar
 • Počiatočná tlaková strata: < 0,1 bar
 • Efektivita: 99.9% odstránenie častíc väčších ako 0,2μm
 • Zádržná kapacita: 89 mg/cm2 (A2 jemný testovací prach)
 • Odstránenie cýst > 5 LRV
 • Odstránenie baktérií: > 5 LRV
 • Prietok: 5 mL/cm2/min
 • Pracovná teplota vody: 4 - 57°C
 • Maximálny tlak: 4,83 bar
 • Rozsah pH vody: 5 - 10 pH
0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:Mikrobiologický filter Crystal Disruptor® 5" (baktérie, ťažké kovy, železo)
Vaše hodnotenie
Customer Questions
Môžete mi doporučiť nejakú filtračnú vložku na zachytenie železa?

Železo sa vo vode nachádza vo viacerých, rôzne odstrániteľných formách. V podzemných vodách je železo vo vode v rozpustenej forme (2-mocné železo). Akonáhle voda príde do styku...

Please, mind that only logged in users can submit questions