Crystal AutoFilter 40L (Arzén, Antimón)

Krátky popis

Účinný filter na odstránenie ťažkých kovov a mechanických nečistôt s automatickým spätným preplachom. Filter je naplnený najúčinnejším médiom na zachytenie Arzénu a Antimónu s najvyššou kapacitou na trhu. Očistenie filtra od zachytených mechanických nečistôt sa vykonáva plne automaticky v nastavený časový interval.

 • Umiestnenie: hlavný vstup vody
 • Účel: odtránenie ťažkých kovov, arzénu, antimónu a mechanických nečistôt
 • Čistenie: automaticky spúšťaný spätný preplach
 • Životnosť náplne: do vyčerpania kapacity
1 499,00 €

Úpravňa účinne odstraňuje z vody nasledovné ťažké kovy:

 • Arzén (As)
 • Meď (Cu)
 • Molybdén (Mo)
 • Olovo (Pb)
 • Antimón (Sb)
 • Urán (U)
 • Vanádium (V)
 • Zinok (Zn)
 • Peroxid vodíka (H2O2, HO-OH)
 • Sírovodík (H2S)
 • Fosfáty (PO4)
 • Kremičitany (SiO4)

 

 • Spoľahlivý a v praxi overený spôsob odstránenia ťažkých kovov pre rodinné domy a stále obývané rekreačné objekty.
 • Nenáročné na inštaláciu a priestor. Nízke nároky na obsluhu, prevádzku a údržbu.
 • Jednoduché odstránenie zachytených mechanických nečistôt automatickým spätným preplachom vodou.
 • Úplne bez-údržbová prevádzka až do vyčerpania kapacity, bez použitia chemických látok.

 

Ako pracuje úpravňa vody Crystal AutoFilter (As, Sb)?

Úpravňa zachytáva uvedené ťažké kovy na granulovanom médiu, ktorým je naplnená. Náplň vydrží pre bežnú domácnosť niekoľko rokov. Obsah odstraňovaných ťažkých kovov (arzénu, antimónu atď) v upravenej vode však treba pravidelne monitorovat, a po vyčerpaní kapacity sa náplň musí vymeniť za novú.

Ideálnym riešením je inštalácia 2ks týchto úpravní po sebe (sériovo) a aspoň 1x ročne kontrolovať kapacitu prvého filtra. Po vyčerpaní jeho kapacity, záchytný druhý filter stále zabezpeči kvalitnú pitnú vodu, pokiaľ sa v prvom filtri nevymení nápň.

Úpravňa zároveň slúži aj ako účinný filter na mechanické nečistoty. Filter sa od zachytených mechanických nečistôt automaticky pravidelne vyplachuje v prednastavený časový interval. Úpravňa teda nevyžaduje žiadnu údržbu. Aby sa však zachytené nečistoty z média dobre vypláchli, musí sa dodržať stanovený minimálny prúd vody pri spätnom výplachu.

 

Pri zvýšenom obsahu baktérií je potrebné filter pravidelne dezinfikovať!!

Na udržanie vysokej dlhodobej prevádzky filtračného materiálu, je vhodné ho pravidelne dezinfikovať pomocou chlórnanu sodného (NaClO), alebo peroxidu vodíka (H2O2).

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ Crystal AutoFilter AsSb 844 Crystal AutoFilter AsSb 1054
Pracovný prietok (L/min)  <10 <16
Max. prietok (L/min) 60 60
Prietok pri preplachu (L/min)  14 22
Trvanie preplachu (min) 5 5
Celkový objem (L) 32 62,0
Objem náplne (L)* 20 40,0
Voľný objem >25% >25%
Priemer (mm) 215 260
Výška (mm) 1220 1500
Životnosť náplne (roky)* 5 5
Typ riadiacej jednotky manuálna manuálna
Veľkosť tlakovej nádoby (") 8x44 10x54
 
* záleží od spotreby vody a celkového množstva ťažkých kovov v upravovanej vode.

 

 

Najdôležitejší je pravidelný monitoring a dostatočný výplach

 • Počas preplachu musí byť zabezpečený uvedený prietok vody, aby sa filtračné médium dôkladne vypláchlo od zachytených nečistôt. V opačnom prípade hrozí predčasné zanesenie a znefunkčnenie filtračného média.
 • Obsah ťažkých kovov (arzénu a antimónu) v upravovanej vode doporučujeme priebežne monitorovať. Pri pozorovaní nárastu obsahu týchto ťažkých kovov treba filtračnú náplň bezpodmienečne vymeniť.
 • Ideálnym riešením je inštalácia 2ks týchto úpravní po sebe (sériovo) a aspoň 1x ročne skontrolovať kapacitu prvého filtra. Po vyčerpaní jeho kapacity, záchytný druhý filter stále zabezpeči kvalitnú pitnú vodu, pokiaľ sa v prvom filtri nevymení nápň.

 

Nevhodné na odstraňovanie železa, mangánu, sírovodíka

V prípade vyšších koncetrácií železa, mangánu, či sírovodíka, doporučujeme použiť Crystal Oxydizer , ktorý je na odstraňovanie týchto nečistôt určený. V opačnom prípade hrozí predčasné zanesenie a znefunkčnenie hyperfiltračnej náplne.
 
 
 

Stačí Vám úpravňa s manuálnym výplachom?

Na odstránenie jemného kalu a ílu z vody pre víkendovo, alebo rekreačne obývané objekty a chaty, doporučujeme môžete použiť úpravňu vody na odstránenie ťažkých kovov s manuálnym výplachom .

0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:Crystal AutoFilter 40L (Arzén, Antimón)
Vaše hodnotenie