Crystal ManuFilter 12L (železo, mangán, sírovodík)

Krátky popis

Filter na odstránenie železa, mangánu a sirovodíka s manuálnym spätným preplachom. Regenerácia filtra sa vykonáva jednoduchým otočením ovládacej páky bez nutnosti otvárania filtra. 

 • Umiestnenie: hlavný vstup vody
 • Účel: odtránenie železa, mangánu, sírovodíka
 • Jemnosť: odstraňuje nečistoty väčšie ako 15 mikrometrov
 • Čistenie: manuálne spúšťaný spätný preplach
 • Životnosť náplne: minimálne 8 rokov
399,00 €
 

 Úpravňa efektívne odstraňuje z vody železo (Fe), mangán (Mn), sírovodík (H2S)

 • Cenovo veľmi prístupný spôsob úpravy vody pre domácnosti, chaty, rekreačné objekty.
 • Nenáročné na inštaláciu a priestor. Nízke nároky na obsluhu, prevádzku a údržbu.
 • Bezpečná a jednoduchá regenerácia preplachom, bez použitia chemických látok.
 • Prakticky bezporuchová prevádzka!
 

Ako pracuje úpravňa vody Crystal ManuFilter na železo, mangán a sírovodík?

Úpravňa sa regeneruje len preplachom vodou. Princípom úpravy vody je oxidácia železa a magánu vo vode rozpusteným kyslíkom, za prítomnosti špeciálnej katalyzačnej náplne, tj. urýchľovača oxidačnej reakcie. V úpravni vody Crystal FeMn sa rozpustené železo, mangán a sírovodík vyzráža na nerozpustné zlúčeniny, ktoré se následne zachytia vo filtračnom médiu. Zachytené nečistoty sa potom vypláchnu z filtračnej náplne silným preplachom vodou.

V prípade, že je vo vode nedostatočné množstvo vzdušného kyslíka (hlboké vrty), na efektívne odstránenie železa a mangánu je nutné pred úpravnňu nainštalovať ešte venturiho injektor vzduchu.

 

Ekologické odstránenie Fe (železo), Mn (mangán), H2S (sirovodík)

Úpravňa vody Crystal FeMn nevyžaduje chemickú regeneráciu, nič do vody nepridáva a má veľmi vysokú zádržnú kapacitu na spomínané kontaminanty. Jedinou požiadavkou na správnu funkciu úpravne vody Crystal FeMn je požadovný pravidelný výplach vodou prúdom 30 litrov z minútu.

 

Pri zvýšenom obsahu baktérií je potrebné filter pravidelne dezinfikovať!!

Na udržanie vysokej dlhodobej prevádzky filtračného materiálu je vhodné dávkovať oxidačné činidla. Napr. chlórnanu sodného (NaClO), chlórnanu vápenatého (CaClO), alebo hypermangánu (KMnO₄). V žiadnom pripade neodporúčame používať ako oxidačné činidlo peroxid vodíka (H2O2)!

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ Crystal Fe-Mn
Pracovný prietok (l/min)  <5
Max. prietok (l/min) 40
Prietok pri preplachu (l/min)  30
Trvanie preplachu (min) 6-15
Celkový objem (l) 20,0
Objem náplne (l)* 12,0
Voľný objem > 40%
Rozsah pH 6,5 - 9,0
Priemer (mm) 180
Výška (mm) 1100
Životnosť náplne (roky)** 5 - 10
Typ riadiacej jednotky manuálna
Veľkosť tlakovej nádoby (") 7x35
 
*1L filtračnej náplne zachytí maximálne 1,0g ekvivalentu železa. Pokiaľ voda obsahuje viaceré kontaminanty (železo, mangán aj sírovodík), je nutné ich prepočítať na ekvivalent železa: Ekvivalent železa (mg/l) = 1x obsah Fe (mg/l) + 2x obsah Mn (mg/l) + 5x obsah H2S (mg/l). Po vyčerpaní kapacity sa musí médium bezodkladne zregenerovať výplachom!
** záleží od podľa množstva nadlimintých látok a spotreby vody.

 

Dôležitá je mechanická pred-filtrácia a silný preplach

 • Počas preplachu musí byť zabezpečený dostatočný prietok a tlak vody (30 L/min), aby sa ťažké fitlračné médium dôkladne prepláchlo. 
 • Úpravňa musí byť chránená vysoko prietokovým filtrom na mechanické nečistoty s jemnosťou minimálne 80 mikrónov.
  Doporučjeme použiť mechanický filter Cintropur NW25, alebo Cintropur NW32.
 

Zvýšenie účinnosti odstraňovania železa, mangánu, sírovodíka

V prípade vyšších koncetrácií železa, mangánu, či sírovodíka, doporučujeme zvýšiť účinnosť odstraňovania nasávaním vzdušného kyslíka pomocou venturiho aearátora, ktorý sa zapojí pred vstup vody do úpravne. Aerátor je nevyhnutný najmä pri vodách s nízkym obsahom vzdušného kyslíka.
 
 

Parametre vstupnej vody:

Na spoľahlivú funkciu filtračnej náplne musia byť dodržané nasledovné parametre vstupnej vody:

 • maximálny súčet ekvivalentu železa do 5 mg/l*
 • maximálný obsah organických látok do 5 mg/l
* Ekvivalent železa (mg/l) = 1x obsah Fe (mg/l) + 2x obsah Mn (mg/l) + 5x obsah H2S (mg/l)
 
 

Potrebujete automatickú úpravňu?

Na odstránenie železa a mangánu z vody pre stále obývané objekty, ako sú rodinné domy, doporučujeme použiť špecializovanú úpravňu vody s automatickým výplachom:

KONZULTÁCIA S EXPERTOM

Nikto néma čas... doba je rýchla, všade sa ponáhľame a aj tak nič nestíhame! V našom eshope máme cca 900 produktov a preto je pre vás veľmi náročné vybrať si ten správny! Denne máme okolo 30-50 telefonátov a 10-20 mailov na cenové ponuky.

Aby sme vám vedeli ešte lepšie poradiť a venovať sa len vám, prinášame vám možnosť video konzultácie (cez ZOOM) s jedným z našich 2 expertov na úpravu vody. Náš expert s vami prejde váš problém, vysvetlí možnosti riešenia a tiež inštalácie priamo u vás, keďže mu miesto inštalácie viete ukázať na videu. V tejto ťažkej dobe kedy vonku úraduje vírus a nemôžme chodiť na stretnutia a obhliadky, je toto najbezpečnejšia a najpohodlnejšia forma komunikácie.

Počet rezervácií je limitovaný na 20 mesačne aby sme vedeli zabezpečiť čas a kvalitu.
Hodnota konzultácie s expertom je 30€, naše skúsenosti a čas totiž niečo stoja ;)
, teraz vám ich na skúšobú dobu dávame ZADARMO.

Rezervovať termín na konzultáciu si môžete tu:

Ing. Tomáš Kováč & Ing. František Krč

0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:Crystal ManuFilter 12L (železo, mangán, sírovodík)
Vaše hodnotenie