Anex A520E - médium na odstránenie dusičnanov

Krátky popis

Anex A520E - makroporézne fitračné médium špeciálne vyvinuté na odstraňovanie dusičnanov a dusitanov z vody pomocou iónovej výmeny. Pri správnom používaní sú jeho výsledky vynikajúce. Slúži ako náplň do vodných filtrov a úpravní vody odstraňujúcich dusičnany.

  • REGENERÁCIA: pomocou roztoku NaCl
  • ŽIVOTNOSŤ: do 10 rokov (namočený anex nesmie vyshnúť, ani zmrznúť)
#

Anex A520E (spoločne s katexom) sa dá použiť aj na získanie úplne čistej demi vody. Vyžaduje to však úplné vyčerpanie jeho prvotnej kapacity a následnú regeneráciu pomocou 8% roztoku NaOH hydroxidu sodného.

19,90 €

Cena je za 1 liter filtračného média!

 

Kvalitný Anex Purolite 520E je vysoko selektívny iontomenič. Tento makroporézny anex je špeciálne vyvinutý na odstraňovanie dusíkatých látok. Pri správnom používaní sú jeho výsledky vynikajúce. Avšak je treba myslieť na to, že iónotomenič vyžaduje pravidelnú regeneráciu (interval sa odvíja od kvality a množstva filtrovanej vody). Regenerácia sa robí nasýteným roztokom čistého chloridu sodného.

Jeho najvýznamnejšiou prednosťou je, že keď sa médium nasýti zachytenými dusičnanmi NO3, neuvoľnuje ich za žiadnych okolností späť do vody.

Použite:

Odstraňovanie dusičnanov a dusitanov. Náplň do úpravní vody s manuálnou aj automatickou regeneráciou na odstraňovanie dusičnanov a dusitanov.

Predaj:

Cena je za 1 liter filtračného média. Pri nákupe celého vreca 25l  poskytujeme výraznú zľavu. 

Regenerácia soľou

Katex sa po vyčerpaní kapacity regeneruje vysoko čistou soľou - NaCl. Takáto soľ sa dá bežne kúpiť buď v 25 kg vreciach vo forme tabliet (soľ do zmäkčovačov, bazénov), alebo aj v menšom balení ako soľ do umývačiek riadu v každej drogérii.

Každá kvalitná anexová úpravňa vody na odstránenie dusičnanov vyrába soľanku a vykonáva regeneráciu plne automaticky, bez akéhokoľvek zásahu užívateľa. Užívateľ do úpravni len dopĺňa tabletovanú soľ.

Manuálna regenerácia anexu

V prípade nutnosti, sa dá katex regenerovať aj ručne - namočením do nasýteného roztoku soli. Anex musí byť zaliaty celý, až po vrch do pripraveného nasýteného roztoku soli, na dobu minimálne 30 minút. Na regeneráciu 1 litra média treba použiť minimálne 0,35 litra soľanky (pri ručnej regenerácii doporučujeme použiť 0,5 litra soľanky). Po regenerácii sa soľanka z média musí vypláchnuť čistou vodou.

Výroba soľanky - nasyteneho roztoku soli:
Potrebný roztok sa dosiahne zmiešaním čistej kuchynskej soli a vody. Do pripravenej čistej pitnej vody domiešavame soľ až kým sa prestane rozpúšťať. Keď sa už vo vode nedá rozpustiť viac soli, je dosiahnutá max. koncentrácia, postačujúca na regeneráciu.


Maximálne množstvo vyčistenej vody pomocou 1 litra Purolite A520E vzhľadom na koncentráciu dusičnanov NO3 vo vode:

Koncetrácia NO3
ppm (mg/l)
Max. množstvo vyčistenej vody
na 1 liter filtračného média
10 ppm (mg/L) 5 580 L
20 ppm (mg/L) 2 790 L
30 ppm (mg/L) 1 860 L
40 ppm (mg/L) 1 395 L
50 ppm (mg/L) 1 116 L
60 ppm (mg/L) 930 L
70 ppm (mg/L) 797 L
80 ppm (mg/L) 698 L
90 ppm (mg/L) 620 L
100 ppm (mg/L) 558 L
110 ppm (mg/L) 507 L
120 ppm (mg/L) 465 L
130 ppm (mg/L) 429 L
140 ppm (mg/L) 399 L
150 ppm (mg/L) 372 L
160 ppm (mg/L) 349 L
170 ppm (mg/L) 328 L
180 ppm (mg/L) 310 L
190 ppm (mg/L) 294 L
200 ppm (mg/L) 279 L

 

Typické fyzikálne, chemické a prevádzkové vlastnosti

 Polymerný skelet  makroporézny styren-divinylbenzen
 Funkčné skupiny  kvarterné amoniové
 Fyzikálna forma a vzhľad  nepriesvitné nažltlé gľôčky
 Dodávaná iontová forma  Cl-
 Zrnitosť  0,3 - 1,2 mm
 Nasiakavosť  50 - 56 %
 Bobtnanie z Cl- do NO3- formy  nepatrné
 Max. prevádźková teplota Cl- forma  100° C
 Počet celistvých gľôčok  min. 95 %
 Sypná hmotnosť  675 - 705 g/L
 Celková kapacita  0,9 eq/L
 Celková kapacita NO3  55,8 mg/L
0
Hodnotenie:
0% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:Anex A520E - médium na odstránenie dusičnanov
Vaše hodnotenie
Našli sme ďalšie produkty o ktoré by ste mohli mať záujem!