Filter AG Plus (Turbidex) - Filtrácia zákalu a nerozpustných látok

Krátky popis

Clack Filter AG (Turbidex) patrí medzi moderné fitlračné médiá na účinné odstránenie mechanických nečistôt väčších ako 5 μm. Je niekoľkonásobne účinnejší ako piesok, pri podstatne nižších požiadavkách na preplach.

  • REGENERÁCIA: preplachom
  • ŽIVOTNOSŤ: odvíja sa od znečistenia, štandardne niekoľko rokov
4,50 €
  • Kúpte 28 po 3,20 € a ušetríte 29%

Cena je za 1 liter filtračného média.

Clack Filter AG Plus (Turbidex)  je  clinoptilolit – zeolit sopečného pôvodu, prírodné médium s veľkou plochou povrchu a mikroporéznou štruktúrou. Tento minerálny aluminosilikát s nepravidelným povrchom a vyššiou pórovitosťou umožňuje efektívnejšie filtrovať a zadržiavať častice väčšie ako 3 - 5 mikrónov. Výsledkom je nie len fyzická separácia ale aj elektrostatická absorpcia, flokulácia a iónová výmena. 

Hlavnou výhodou je, že Filter AG Plus (Turbidex) nevyžaduje žiadne ďalšie metódy filtrácie po jeho spracovaní, pretože už nie sú potrebné už ďalšie filtre na zachytenie piesku, či ílu. Médium vyžaduje 30 - 50 % priestor na spätný preplach. 

Hyper účinnosť filtrácie

S účinnosťou filtrácie 3-5 mikrónov má TURBIDEXTM  rozšírene pole uplatnenia pri odstraňovaní mechanických nečistôt. TURBIDEXTM  dosahuje výborné filtračné výsledky, šetrí financie na chemikálie, nie je potrebná častá výmena filtračných vložiek, čistenie potrubí, zariadení, membrán,...

Vyššie prietoky

So svojím menovitým prevádzkovým prietokom až 0,6 m3*h-1 / m v úpravniach vody, umožňuje TURBIDEXTM  dosahovať významné úspory v obstarávacích nákladoch na zariadenie v porovnaní s tradičnými spôsobmi filtrácie. TURBIDEXTM  umožňuje dosahovať maximálne prietoky až 0,75 m3*h-1 / m2.

Vynikajúca čistota vody

Tradičné sedimentačné médiá, založené na mechanickej filtrácii, odstraňujú pevné suspendované látky aby znižili zákal. Filtračné médium TURBIDEXTM  zahŕňa filtráciu spolu s iónovou výmenou, sedimentáciou a flokuláciou, čím produkuje kryštálovo čistú vodu s hodnotou zákalu < 0,1 NTU.

Hospodárnosť vody

Zaťažiteľnosť média TURBIDEXTM  je až 1,5-krát vyššia ako je tomu pri multimédiách a až 2,8 krát vyššia ako je tomu pri pieskových filtroch. Z toho vyplýva dlhšia prevádzková doba s menej frekventovaným spätným preplachom a s vynikajúcou hospodárnosťou.

Odľahčené médium

Využitím média TURBIDEXTM  sa zníži hmotnosť o 50 až 70% než je tomu pri tradičných médiách, čo prináša výrazné úspory aj pri dopravných nákladoch.

TURBIDEXTM 

  • hyperfiltračné médium
  • keď chcete mať vodu vynikajúcej kvality
  • pre systémy na úpravu priemyselnej a pitnej vody

 

Použitie

Používa sa na zníženie zákalu vody. Úpravne vody, domácnosti, firmy, inštitúcie, priemysel a všade tam kde je zhoršená kvalita vody. 

Predaj:

Cena je za 1 liter filtračného média. Pri nákupe celého vreca 28,3l  poskytujeme výraznú zľavu. 

 Farba  svetlá / biela
 Objemová hmotnosť  800 g/l
 Obsah prachu  2,5 %
 Zrnitosť  0,55 mm
 Koeficient rovnomernosti  1,8

Vhodné prevádzkové podmienky

 Rozsah pH  0-14
 Max. hĺbka lôžka  60 - 90 cm
 Voľný obsah nádoby  min. 50 % hĺbky
 Spätný preplach  37 - 50 m3/h *m2
 Prevádzkový prietok  29 - 49 m3/h *m2
 Odporúča sa  štrkové lôžko
0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:Filter AG Plus (Turbidex) - Filtrácia zákalu a nerozpustných látok
Vaše hodnotenie