IPS KalyxX INDUSTRY DN 50 Red Line

Krátky popis

IPS Industry Red Line - fyzikálny zmäkčovač vody pre PRIEMYSEL pre prietoky 12 m3/h. IPS Industry (Iónový polarizačný systém) znižuje tvorbu vodného kameňa novou patentovanou technológiou TGP® – Turbulentná galvanická polarizácia – bez chemikálií, bez pripojenia na energiu. 

IPS Industry Red Line je vhodný najmä pre fyzikálnu úpravu teplej úžitkovej vody.  Môžeme ho použiť aj na úpravu studenej pitnej vody,  oproti verzii Blue Line ale nemá antibakteriálnu úpravu (nemá postriebrené vnútorné časti). Používa sa aj na odstránenie starého vodného kameňa.

Určenie: fyzikálne zmäkčenie vody
Pripojenie:
Prírubové
Miesto inštalácie: vstup vody do objektu alebo pred jednotlivými zariadeniami ktoré chceme ochrániť pred vodným kameňom
Od švajčiarskej spoločnosti: Swiss Aqua Technologies

Záruka na IPS Industry je 5 rokov.

779,00 €

Fyzikálny zmäkčovač vody pre PRIEMYSEL - Iónový polarizačný systém (IPS) Red Line

IPS KalyxX Industry Red Line - fyzikálny zmäkčovač vody pre PRIEMYSEL pre veľké prietoky vody. IPS Industry (Iónový polarizačný systém) znižuje tvorbu vodného kameňa a zaistí postupné odstránenie už vytvoreného kameňa novou patentovanou technológiou TGP® – Turbulentná galvanická polarizácia – bez chemikálií, bez pripojenia na energiu.  IPS Industry sa používa v každej prevádzke, ktorá využíva tečúcu vodu. Umývacie linky, reštaurácie, jedálne, pekárne, práčovne, kaderníctva, čistiarne, bazény, plavárne, mliekárne, pivovary, liehovary, záhradníctva, zavlažovacie systémy.

IPS KalyxX INDUSTRY fyzikálny zmäkčovač vody SPOĽAHLIVO funguje:

 • vo výmenníkoch tepla
 • vodovodných systémoch
 • kotloch, kondenzátoroch
 • generátoroch
 • vykurovacích systémoch
 • kompresorovniach
 • chladiacich a klimatizačných zariadeniach

IPS KalyxX INDUSTRY funguje bez ÚDRŽBY a bez ELEKRINY :

 • Riešenie pre bytové domy a budovy s vyšším hodinovým prietokom
 • Vhodný pre priamy okruh tepelného čerpadla voda – voda s vysokým výkonom
 • Pre stabilizáciu čističa odpadovej vody na hodnotách garantovaných výrobcom
 • Inštalácia na vstupe do budovy
 • Potrubia na prívod studenej vody pre ústredné kúrenie na odovzdávacích staniciach a kotolniach
 • Zabraňuje upchávaniu doskových výmenníkov tepla a stabilizuje špecifický dopyt po teplej vode
 • Stabilizácia bodovej korózie akumulačných ohrievačov

Fyzikálny zmäkčovač vody pre odstránenie vodného kameňa

Záruka na IPS KalyxX Industry je 5 rokov. Predpokladaná životnosť je minimálne 10 rokov.

Zatiaľ najdlhšie používané zariadenia IPS Industry, vykazujúce účinnosť na základe referencií bez obsluhy a údržby zariadenia.

Ako funguje IPS KalyxX Industry fyzikálny zmäkčovač vody

Systém IPS Kalyxx Industry funguje na princípe revolučnej patentovanej technológie TGP (Turbuletná galvanická polarizácia). V telese systému sú umiestené elektródy v tvare turbín (nie magnety) z dvoch rôznych vodivých materiálov. Konštrukcia turbín je patentovo chránená. Voda pretekajúca telesom silno víri a vplyvom elektród se vytvára mokrý galvanický článok s napätím 4,2 a 6V. Výsledkom je fyzikálna premena uhličitanu vápenátého (CaCO3) z pôvodnej formy Kalcit (usadzujúceho sa na povrchu potrubia vo forme kryštalického nánosu) na Aragonit, ktorý má rozdielne fyzikálne vlastnosti a na stenách potrubia sa neusádza. Táto premena Kalcitu na Aragonit je účinná až po dobu 72 hodin. Systém IPS KalyxX tiež zaistí postupné odstránenie už existujúcich usadenín vodného kameňa.

 

Pozrite si ako pracuje fyzikálny zmäkčovač vody IPS KalyxX.

 

76,3% účinnosť pri odstraňovaní vápenatých usadenín

IPS KalyxX preukázal v testoch vykonaných IAPMO 76,3% účinnosť pri odstraňovaní vápenatých usadenín na medených vykurovacích prvkoch. Táto účinnosť je zaistená v rozsahu tvrdosti vody 8 - 30°dH. Pri porovnávacom teste bol štvornásobne účinnejší ako vedúce elektronické zariadenie na redukciu vodného kameňa. Patentovaná konštrukcia elektród Turbulent Galvanic Polarization (TGP) vytvára v IPS KalyxX vírivý prietok vody, aby sa maximalizovala účinnosť. Z vody nič neodoberá a ani do nej nič nepridáva. IPS KalyxX sa ľahko inštaluje, nevyžaduje údržbu a je efektívnejší ako čokoľvek iné na trhu. Predĺžuje životnosť a účinnosť nových a existujúcich ohrievačov vody.

 • Pracuje s akýmkoľvek typom ohrievača vody.
 • Eliminuje potrebu odvápňovania ohrievačov bez nádrže.
 • Neobmedzuje tlak vody v domácnosti.
 • Pripája sa priamo k rúrke z medi, CPVC alebo PVC.
 • Ľahko sa prispôsobí PEX a iným typom rúr.
 • Šetrné k životnému prostrediu a bez chemikálií.
 • Nie je potrebný žiadny zdroj energie.
 • Ľahko sa inštaluje a nevyžaduje údržbu.

 

Účinnosť systému IPS KalyxX pri ochrane doskového vodného chladiča:

POZOR! - pri inštalácii je potrebné dodržať správny smer prietoku vody, ktorý je vyznačený šípkami na telese zariadenia IPS KalyxX! Pri prevádzke sa môže vyskytnúť mäkký drobný prášok (Aragonit), toto nie je známkou poruchy ale správnej funkcie. Pre zaistenie dlhej životnosti a prevencie poškodenia doporučujeme pred systém nainštalovať filter mechanických nečistôt s jemnosťou filtrácie min. 100 mcr. Vhodná môže byť aj viacstupňová filtrácia

Nezávislé testovanie účinnosi fyzikálneho zmäkčovača vody IPS KalyxX 76% 76% účinnosť magnetického zmäkčovača vody

 V septembri 2017 prebehlo nezávislé testovanie účinnosti zariadenia IPS KalyxX americkým laboratóriom IAPMO R&T. Výsledky nezávislého testu preukázali obmedzenie tvorby vodného kameňa na nerezovom ohrievacom telese o 76% a na medenom ohrievacom telese o 75%. Voda bola počas 11 dňového testu ohrievaná na 65°C, čo je viac ako bežná teplota TÚV (teplej úžitkovej vody) v bojleri.

Testovanie účinnosi fyzikálneho zmäkčovača vody IPS KalyxX na odstránenie vodného kameňa

V júni 2019 Texase, USA boli nainštalované v dvoch obytných domoch dva ohrievače vody 40 Galónové. Obidva ohrievače vody mali podobné miery využitia. Po 1 roku ohrievač vody nainštalovaný bez fyzikálneho zmäkčovača vody IPS KalyxX Industry vyprodukoval 1 liter vodného kameňa. Ohrievač vody s fyzikálnym zmäkčovačom vody IPS KalyxX Industry mal nulový vodný kameň.

Ohrievač vody bez zmäkčovača vody IPS KalyxX Industry

Ohrievač vody bez fyzikálneho zmäkčovača vody IPS KalyxX INDUSTRY

Ohrievač vody so zmäkčovačom vody IPS KalyxX Industry

Ohrievač vody s fyzikálnym zmäkčovačom vody IPS KalyxX INDUSTRY

 

Testovanie IPS INDUSTRY na odstránenie vodného kameňa v Thajsku

Boiler bez zmäkčovača vody IPS KalyxX Industry

Boiler bez zmäkčovača vody IPS INDUSTRY na odstránenie vodného kameňa

Boiler so zmäkčovačom vody IPS KalyxX Industry

Boiler so zmäkčovačom vody IPS INDUSTRY na odstránenie vodného kameňa

 

Predĺžená záruka 5 rokov na IPS KalyxX INDUSTRY

Na IPS KalyxX INDUSTRY poskytujeme záruku 5 rokov.

 • IPS je chránený patentom udeleným Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
 • IPS je zdravotne nezávadný – rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Bezpečnosť IPS potvrdzuje Certifikát zhody vydaný Technickým skúšobným ústavom Piešťany.

IPS KalyxX nielen zabraňuje tvorbe nových usadenín vodného kameňa, ale tiež účinne odstraňuje existujúce staré vrstvy.

IPS zamedzuje vzniku korózii na vnútorných povrchoch potrubí. Vytvára sa na nich ochranná vrstva magnetitu (Fe3O4). Tento efekt výrazne predlžuje životnosť potrubí a tiež pripojených zariadení (batérií, kotlov, radiátorov, pračiek...). Zabránením vzniku usadenín vodného kameňa nedochádza k postupnému zmenšovaniu reálnej svetlosti potrubia pri ktorom sa zvyšuje odpor pritekajúcej vody a to má za následok straty energie.Tzv. Tvrdá voda (vysoký obsah minerálov) spôsobuje usadzovanie vodného kameňa. Ten znižuje životnosť všetkých zariadení a spotrebičov, ktoré s ňou prichádzajú do styku a výrazne zvyšuje ich energetické náklady na prevádzku.

Už 3 mm vrstva vodného kameňa na tepelných zariadeniach znižuje ich účinnosť až o 20%. Pri vrstve hrubej 6 mm sa účinnosť znižuje až o 35%.

Zmäkčovač vody na odstránenie vodného kameňa

Neplaťte za energie viac ako musíte. Vodný kameň vedie teplo až 300- krát slabšie ako kovová výhrevná špirála. Ochráňte teplovodné potrubie a bojler, aby vám slúžil čo najdlhší čas. Návratnosť investície je cca 9 mesiacov.

Už 3 mm vrstva vodného kameňa na tepelných zariadeniach znižuje ich účinnosť až o 20%. Pri vrstve hrubej 6 mm sa účinnosť znižuje až o 35%. To výrazne zvyšuje prevádzkové náklady. V tvrdej vode sa veľmi ťažko rozpúšťajú látky, ktoré sú obsiahnuté v pracích a čistiacich prostriedkoch. Tým sa zvyšuje ich spotreba.

Minerály a soli obsiahnuté vo vode sú na jednej strane dôležité pre ľudský organizmus, živočíchy a rastliny, no na druhej strane vytváraním pevných usadenín inkrustov, spôsobujú problémy v teplovodných potrubných systémoch, bojleroch, práčovniach, chladiacich zariadeniach, vo vodovodných batériách sprchových ružiciach a pod. 
Tvorba inkrustov spôsobuje zmenšovanie priemerov potrubí, zhoršovanie prestupu tepla. To má za následok zvyšovanie energetických strát a k skracovanie životnosti spotrebičov, zariadení a systémov.

 Certifikát účinnosti IPS KalyxX Industry

Funkčnosť IPS sa prejavuje už po niekoľkých dňoch nasledovnými spôsobmi:

 • vodný kameň vytvorený okolo ústí vodovodných batérií, sprchovacích ružíc, hydromasážnych trysiek a pod. začne postupne mäknúť a je ľahko odstrániteľný
 • povrchy umývané ionizovanou vodou sa ľahšie čistia, na riade neostávajú fľaky
 • uvoľnený vodný kameň nám vo vodovodnom potrubí môže spôsobiť obmedzenie prietoku cez ventil (ventil odskrutkujeme a potrubie necháme prepláchnuť prúdom vody, čím sa uvoľnené inkrusty vyplavia)
 • pri elektrickom ohreve úžitkovej vody sa nám pri nezmenenom nastavení termostatu môže zdať ohrievaná voda teplejšia
 • spôsobí to zlepšený prestup tepla po odbúraní inkrustov zo zanesených ohrievačov

Technický popis

Prietok: 12 m3/hod
Pripojenie: Prírubové pripojenie
Dĺžka 478 mm
Šírka 165 mm
Hmotnosť 9 kg

Zariadenie
Model
Jednotka
Pripojenie
Šírka (mm)
Dĺžka (mm)
Hmotnosť (kg)
Max. prietok (m3/hod.)
IPS Industry
IPS Industry DN40 pcs flange 150 475 7 8
IPS Industry
IPS Industry DN50 pcs flange 165 478 9 12
IPS Industry
IPS Industry DN65 pcs flange 185 482 13 18
IPS Industry
IPS Industry DN80 pcs flange 200 510 17 24
IPS Industry
IPS Industry DN100 pcs flange 220 503 24 36
IPS Industry
IPS Industry DN125 pcs flange 250 512 30 54
IPS Industry
IPS Industry DN150 pcs flange 285 520 35 100
0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:IPS KalyxX INDUSTRY DN 50 Red Line
Vaše hodnotenie