IPS KalyxX INDUSTRY DN 40 Blue Line

Krátky popis

IPS Industry Blue Line DN 40 - fyzikálny zmäkčovač vody pre PRIEMYSEL pre prietoky 8 m3/h, pripojenie prírubové. IPS Industry (Iónový polarizačný systém) znižuje tvorbu vodného kameňa a korózie novou patentovanou technológiou TGP® – Turbulentná galvanická polarizácia – bez chemikálií a bez pripojenia na energiu. Používa sa aj na odstránenie starého vodného kameňa.

IPS Industry Blue Line je vhodný pre fyzikálnu úpravu studenej pitnej a teplej vody, na ochranu kotlov, bojlerov a prietokových ohrievačov.  antibakteriálnu úpravu, postriebrené vnútornej časti. Overená účinnosť odstránenie baktérií E coli je 38%.

Určenie: fyzikálne zmäkčenie vody
Pripojenie:
Prírubové
Miesto inštalácie: vstup vody do objektu alebo pred jednotlivými zariadeniami ktoré chceme ochrániť pred vodným kameňom
Od švajčiarskej spoločnosti: Swiss Aqua Technologies

Certifikované účinnosť zníženia tvorby vodného kameňa je 76% podľa IAPMO. Záruka na IPS Industry je 5 rokov.

1 169,00 €

Fyzikálny zmäkčovač vody pre PRIEMYSEL - Iónový polarizačný systém (IPS) Blue Line

IPS KalyxX Industry Blue Line - fyzikálny zmäkčovač vody pre PRIEMYSEL pre veľké prietoky vody. IPS Industry (Iónový polarizačný systém) znižuje tvorbu vodného kameňa a zaistí postupné odstránenie už vytvoreného kameňa novou patentovanou technológiou TGP® – Turbulentná galvanická polarizácia – bez chemikálií, bez pripojenia na energiu. Systém je určený najmä na fyzikálnu úpravu studenej (aj teplej) pitnej vody, pretože okrem zníženia tvorby vodného kamene má tiež antibakteriálny účinok - overená účinnosť odstránenia bakterié E coli je 38%! Postriebrené vnútorné časti znižujú výskyt baktérií v potrubí. IPS Industry sa používa v každej prevádzke, ktorá využíva tečúcu vodu. Umývacie linky, reštaurácie, jedálne, pekárne, práčovne, kaderníctva, čistiarne, bazény, plavárne, mliekárne, pivovary, liehovary, záhradníctva, zavlažovacie systémy.

IPS (Iónový polarizačný systém) Kalyxx Industry BlueLine odstraňuje z vody pachy, zlepšuje chuť vody a predlžuje jej čerstvosť. Systém tiež zvyšuje pH vody, ktorá se stává zásaditou a je tak vhodná pre dlhodobé pitie.  Zachováva si všetky prospěšné látky. Každá časť zariadenia je vyrobená z materiálu, ktorý je vhodný pre dlhodobý kontakt s pitnou vodou (neobsahuje olovo ani žiadne iné nebezpečné látky). Atest zdravotnej nezávadnosti a test účinnosti nájdete nižšie.

Výhody IPS Kalyxx Industry BlueLine: 

 • Vysoká účinnosť zníženia tvorby vodného kameňa 76%
 • Predlžuje životnosť vykurovacích systémov a sanity
 • Antibakteriálny účinok (overená účinnosť odstránenia baktérií E coli je 38%)
 • Nevyžaduje žiadnu obsluhu, údržbu
 • Dlhá životnosť (cca 10 rokov) bez ztraty účinnosti
 • Nevyžaduje externé zdroje energie ani žiadne prevádzkové náklady
 • Neobsahuje žiadne nebezpečné chemické látky (olovo atď.)
 • Zvyšuje pH vody - vytvára zdraviu prospešné ióny

IPS KalyxX INDUSTRY funguje bez ÚDRŽBY a bez ELEKRINY :

 • Riešenie pre bytové domy a budovy s vyšším hodinovým prietokom
 • Inštalácia na vstupe do budovy
 • Potrubia na prívod studenej vody pre ústredné kúrenie na odovzdávacích staniciach a kotolniach
 • Zabraňuje upchávaniu doskových výmenníkov tepla a stabilizuje špecifický dopyt po teplej vode
 • Stabilizácia bodovej korózie akumulačných ohrievačov

Odstránenie vodného kameňa a korózie

 

Ako funguje IPS KalyxX Industry fyzikálny zmäkčovač vody

Systém IPS Kalyxx Industry funguje na princípe revolučnej patentovanej technológie TGP (Turbuletná galvanická polarizácia). V telese systému sú umiestené elektródy v tvare turbín (nie magnety) z dvoch rôznych vodivých materiálov. Konštrukcia turbín je patentovo chránená. Voda pretekajúca telesom silno víri a vplyvom elektród se vytvára mokrý galvanický článok s napätím 4,2 a 6V. Výsledkom je fyzikálna premena uhličitanu vápenátého (CaCO3) z pôvodnej formy Kalcit (usadzujúceho sa na povrchu potrubia vo forme kryštalického nánosu) na Aragonit, ktorý má rozdielne fyzikálne vlastnosti a na stenách potrubia sa neusádza. Táto premena Kalcitu na Aragonit je účinná až po dobu 72 hodin. Systém IPS KalyxX tiež zaistí postupné odstránenie už existujúcich usadenín vodného kameňa.

 

Pozrite si ako pracuje fyzikálny zmäkčovač vody IPS KalyxX.

 

76,3% účinnosť pri odstraňovaní vápenatých usadenín

IPS KalyxX preukázal v testoch vykonaných IAPMO 76,3% účinnosť pri odstraňovaní vápenatých usadenín na medených vykurovacích prvkoch. Táto účinnosť je zaistená v rozsahu tvrdosti vody 8 - 30°dH. Pri porovnávacom teste bol štvornásobne účinnejší ako vedúce elektronické zariadenie na redukciu vodného kameňa. Patentovaná konštrukcia elektród Turbulent Galvanic Polarization (TGP) vytvára v IPS KalyxX vírivý prietok vody, aby sa maximalizovala účinnosť. Z vody nič neodoberá a ani do nej nič nepridáva. IPS KalyxX sa ľahko inštaluje, nevyžaduje údržbu a je efektívnejší ako čokoľvek iné na trhu. Predĺžuje životnosť a účinnosť nových a existujúcich ohrievačov vody.

 • Pracuje s akýmkoľvek typom ohrievača vody.
 • Eliminuje potrebu odvápňovania ohrievačov bez nádrže.
 • Neobmedzuje tlak vody v domácnosti.
 • Pripája sa priamo k rúrke z medi, CPVC alebo PVC.
 • Ľahko sa prispôsobí PEX a iným typom rúr.
 • Šetrné k životnému prostrediu a bez chemikálií.
 • Nie je potrebný žiadny zdroj energie.
 • Ľahko sa inštaluje a nevyžaduje údržbu.

 

Účinnosť systému IPS KalyxX pri ochrane doskového vodného chladiča:

POZOR! - pri inštalácii je potrebné dodržať správny smer prietoku vody, ktorý je vyznačený šípkami na telese zariadenia IPS KalyxX! Pri prevádzke sa môže vyskytnúť mäkký drobný prášok (Aragonit), toto nie je známkou poruchy ale správnej funkcie. Pre zaistenie dlhej životnosti a prevencie poškodenia doporučujeme pred systém nainštalovať filter mechanických nečistôt s jemnosťou filtrácie min. 100 mcr. Vhodná môže byť aj viacstupňová filtrácia

Nezávislé testovanie účinnosi fyzikálneho zmäkčovača vody IPS KalyxX 76% 76% účinnosť magnetického zmäkčovača vody

 V septembri 2017 prebehlo nezávislé testovanie účinnosti zariadenia IPS KalyxX americkým laboratóriom IAPMO R&T. Výsledky nezávislého testu preukázali obmedzenie tvorby vodného kameňa na nerezovom ohrievacom telese o 76% a na medenom ohrievacom telese o 75%. Voda bola počas 11 dňového testu ohrievaná na 65°C, čo je viac ako bežná teplota TÚV (teplej úžitkovej vody) v bojleri.

Testovanie účinnosi fyzikálneho zmäkčovača vody IPS KalyxX na odstránenie vodného kameňa

V júni 2019 Texase, USA boli nainštalované v dvoch obytných domoch dva ohrievače vody 40 Galónové. Obidva ohrievače vody mali podobné miery využitia. Po 1 roku ohrievač vody nainštalovaný bez fyzikálneho zmäkčovača vody IPS KalyxX Industry vyprodukoval 1 liter vodného kameňa. Ohrievač vody s fyzikálnym zmäkčovačom vody IPS KalyxX Industry mal nulový vodný kameň.

Ohrievač vody bez zmäkčovača vody IPS KalyxX Industry

Ohrievač vody bez fyzikálneho zmäkčovača vody IPS KalyxX INDUSTRY

Ohrievač vody so zmäkčovačom vody IPS KalyxX Industry

Ohrievač vody s fyzikálnym zmäkčovačom vody IPS KalyxX INDUSTRY

 

Testovanie IPS INDUSTRY na odstránenie vodného kameňa v Thajsku

Boiler bez zmäkčovača vody IPS KalyxX Industry

Boiler bez zmäkčovača vody IPS INDUSTRY na odstránenie vodného kameňa

Boiler so zmäkčovačom vody IPS KalyxX Industry

Boiler so zmäkčovačom vody IPS INDUSTRY na odstránenie vodného kameňa

 

Záruka na IPS KalyxX Industry je 5 rokov. Predpokladaná životnosť je minimálne 10 rokov.

Zatiaľ najdlhšie používané zariadenia IPS Industry, vykazujúce účinnosť na základe referencií bez obsluhy a údržby zariadenia.

 • IPS je chránený patentom udeleným Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
 • IPS je zdravotne nezávadný – rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Bezpečnosť IPS potvrdzuje Certifikát zhody vydaný Technickým skúšobným ústavom Piešťany.

IPS KalyxX nielen zabraňuje tvorbe nových usadenín vodného kameňa, ale tiež účinne odstraňuje existujúce staré vrstvy.

IPS zamedzuje vzniku korózii na vnútorných povrchoch potrubí. Vytvára sa na nich ochranná vrstva magnetitu (Fe3O4). Tento efekt výrazne predlžuje životnosť potrubí a tiež pripojených zariadení (batérií, kotlov, radiátorov, pračiek...). Zabránením vzniku usadenín vodného kameňa nedochádza k postupnému zmenšovaniu reálnej svetlosti potrubia pri ktorom sa zvyšuje odpor pritekajúcej vody a to má za následok straty energie.Tzv. Tvrdá voda (vysoký obsah minerálov) spôsobuje usadzovanie vodného kameňa. Ten znižuje životnosť všetkých zariadení a spotrebičov, ktoré s ňou prichádzajú do styku a výrazne zvyšuje ich energetické náklady na prevádzku.

Už 3 mm vrstva vodného kameňa na tepelných zariadeniach znižuje ich účinnosť až o 20%. Pri vrstve hrubej 6 mm sa účinnosť znižuje až o 35%.

Zmäkčovač vody na odstránenie vodného kameňa

Neplaťte za energie viac ako musíte. Vodný kameň vedie teplo až 300- krát slabšie ako kovová výhrevná špirála. Ochráňte teplovodné potrubie a bojler, aby vám slúžil čo najdlhší čas. Návratnosť investície je cca 9 mesiacov.

Už 3 mm vrstva vodného kameňa na tepelných zariadeniach znižuje ich účinnosť až o 20%. Pri vrstve hrubej 6 mm sa účinnosť znižuje až o 35%. To výrazne zvyšuje prevádzkové náklady. V tvrdej vode sa veľmi ťažko rozpúšťajú látky, ktoré sú obsiahnuté v pracích a čistiacich prostriedkoch. Tým sa zvyšuje ich spotreba.

Minerály a soli obsiahnuté vo vode sú na jednej strane dôležité pre ľudský organizmus, živočíchy a rastliny, no na druhej strane vytváraním pevných usadenín inkrustov, spôsobujú problémy v teplovodných potrubných systémoch, bojleroch, práčovniach, chladiacich zariadeniach, vo vodovodných batériách sprchových ružiciach a pod. 
Tvorba inkrustov spôsobuje zmenšovanie priemerov potrubí, zhoršovanie prestupu tepla. To má za následok zvyšovanie energetických strát a k skracovanie životnosti spotrebičov, zariadení a systémov.

 Certifikát účinnosti IPS KalyxX Industry

Bezpečnosť materiálov pre styk s pitnou vodou IPS KalyxX Industry

Bezpečnosť materilálov IPS KalyxX Industry pre styk s pitnou vodou

Funkčnosť IPS sa prejavuje už po niekoľkých dňoch nasledovnými spôsobmi:

 • vodný kameň vytvorený okolo ústí vodovodných batérií, sprchovacích ružíc, hydromasážnych trysiek a pod. začne postupne mäknúť a je ľahko odstrániteľný
 • povrchy umývané ionizovanou vodou sa ľahšie čistia, na riade neostávajú fľaky
 • uvoľnený vodný kameň nám vo vodovodnom potrubí môže spôsobiť obmedzenie prietoku cez ventil (ventil odskrutkujeme a potrubie necháme prepláchnuť prúdom vody, čím sa uvoľnené inkrusty vyplavia)
 • pri elektrickom ohreve úžitkovej vody sa nám pri nezmenenom nastavení termostatu môže zdať ohrievaná voda teplejšia
 • spôsobí to zlepšený prestup tepla po odbúraní inkrustov zo zanesených ohrievačov

Technický popis

Prietok: 8 m3/hod
Pripojenie: Prírubové pripojenie
Dĺžka 475 mm
Šírka 150 mm
Hmotnosť 7 kg

Zariadenie
Model
Jednotka
Pripojenie
Šírka (mm)
Dĺžka (mm)
Hmotnosť (kg)
Max. prietok (m3/hod.)
IPS Industry
IPS Industry DN40 ks prírubové a
závitové 2"
150 475 7 8
IPS Industry
IPS Industry DN50 ks prírubové a
závitové 6/4"
165 478 9 12
IPS Industry
IPS Industry DN65 ks prírubové 185 482 13 18
IPS Industry
IPS Industry DN80 ks prírubové 200 510 17 24
IPS Industry
IPS Industry DN100 ks prírubové 220 503 24 36
IPS Industry
IPS Industry DN125 ks prírubové 250 512 30 54
IPS Industry
IPS Industry DN150 ks prírubové 285 520 35 100
0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:IPS KalyxX INDUSTRY DN 40 Blue Line
Vaše hodnotenie