Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® M (byty, domácnosti do 3 osôb)

Krátky popis

Prvý bez-soľankový zmäkčovač vody s certifikovanou účinnosťou 99,7% podľa DVGW (Nemecké združenie vody a plynu)!

CrystaliT® – účinne zabraňuje tvorbe vodného kameňa na všetkých druhoch vodovodných a vykurovacích systémoch, ako aj na domácich spotrebičoch.

Zariadenie je jednoduché, ekonomické a najmä šetrné k zdraviu a prírode. Nevyžaduje žiadnu údržbu, preplachovanie, či soľ a elektrinu.

 

UMIESTNENIE: na hlavný prívod vody do objektu (byt / rodinný dom / reštaurácia)
ÚČEL: účinná ochrana pred vodným kameňom v celom objekte (byt / rodinný dom / reštaurácia)

VIAC INFO:  www.zmakcovacvody.eu

 

Už od 399,00 €

Vhodný model CrystaliT® sa vyberá na základe požadovaných prietokov

CrystaliT® M 10" (doporučený prietok do 15 l/min / 0,9 m3/h)

CrystaliT® M /10"/ účinne ochráni pred vodným kameňom byty a menšie domácnosti do 3 osôb, kde maximálny prietok vody neprekračuje 15 l/min. V prípade vyššieho krátkodobého prietoku (viac ľudí alebo zariadení púšťa vodu naraz) už CrystaliT® M  nestihne dostatočne upraviť pretekajúcu vodu a je treba vybrať model s vyšším prietokom - CrystaliT® L /20"/, ktorý prietokovo postačuje pre väčšinu bežných domácností.

 

 

Katalytický zmäkčovač vody bol podrobený dôkladným skúškam účinnosti DVGW

Katalytický zmäkčovač vody bol podrobený dôkladným skúškam účinnosti DVGW (certifikát platný do 10.07.2018):

Certifikovaná 99,7% účinnosť obmedzenia tvorby vodného kameňa

CrystaliT® M chráni proti  "tvrdému" vodnému kameňu, ktorý sa usádza na potrubiach, vykurovacích telesách. Pomocou fyzikálnych procesov "tvrdé" minerály sú premenené na neaktívne mikroskopické kryštály, ktoré sa stavajú "mäkkými". Tieto "mäkké" kryštály zostávajú vo vode, ale kvôli ich tvaru nemôžu byť uložené na mikroskopických vadách, ktoré existujú na povrchu potrubí a vykurovacích telies.

A čo je najdôležitejšie, na rozdiel od "tvrdých" kryštálov vápnika a horčíka, "mäkké" kryštály ľahko prejdú vodovodnými systémami a neuložia sa ne. Ľahko sa zmývajú a nevyžadujú sa na to žiadne chemikálie.

Zmäkčovač vody CrystaliT® spôsobuje udržateľný a nezvratný efekt ochrany pred vodným kameňom pri rôznych podmienkach teploty vody a tlaku (aj pri zahriatí vody na teplotu 100°C).

VYSVETLENIE: prvotný vodný kameň sa totiž vždy začne zachytávať práve na mikroskopických vadách povrchov omývaných vodou. Okolo týchto prvotných "ložísk" sa vodný kameň postupne rozširuje až úplne pokryje celú omývanú plochu.

UPOZORNENIE: 

CrystaliT®účinne zabraňuje vytváraniu vodného kameňa na obmývaných plochách vo vnútri spotrebičov a výmenníkov tepla. Nezabraňuje však vytváraniu bielych fľačikov alebo povlaku tam, kde sa voda vysuší (napríklad na sklenených pohároch umytých a vysušených v umývačke riadu).

CrystaliT® pri zariadeniach, ktoré majú veľmi nízke prietoky vody, ako napr. kávovary nedosahuje uvádzanú účinnosť. 

CrystaliT® rozpúšťa aj staré usadeniny vodného kameňa

Katalytické vytváranie mikrokryštálov pôsobí aj na staré nánosy vodného kameňa, ktorý postupne mäkne a vyplavuje sa obtekajúcou vodou. Tento efekt je pozorovateľný hlavne prvý mesiac po nainštalovaní katalytického zmäkčenia vody CrystaliT®, kedy sa v perlátoroch začne zbierať väčšie množstvo malých úlomkov uvoľneného vodného kameňa.

Preto je potrebné hlavne pri starších vodovodných rozvodoch, po nainštalovaní zmäkčovača CrystaliT®, perlátory prvé mesiace častejšie čistiť. Toto však bude trvať len krátky čas, kým sa celý vodovodný systém neočistí od rokmi usadeného vodného kameňa. Po vyčistení sa nový kameň už usádzať nebude, čo preukazujú aj rozsiahle testy účinnosti vykonané Nemeckou spoločnosťou vody a plynu - pozri nižšie.

CrystaliT® nemení kvalitu pitnej vody

CrystaliT® – nie je chemický zmäkčovač vody. Nepridáva žiadne chemikálie do vody a "neuvoľňuje" žiadne minerály, preto je široko používaný na pitnej vode. Je to ochrana proti tvorbe vodného kameňa, účinnosť ktorej je preukázaná nezávislými laboratórnymi testami, a ktorá sa už 15 rokov používa v mnohých priemyselných a domových sanitárnych inštaláciach a vykurovacích systémoch.

Výhody zmäkčenia vody CrystaliT®

 1. Nevyžaduje soľ alebo iné chemikálie.
 2. Ekonomický a efektívny - funguje dlhodobo bez akejkoľvek potreby regenerácie.
 3. Nevyžaduje žiadne umývanie a má nulovú spotrebu energie.
 4. Tlaková strata nie je väčšia ako 0,2 bar.
 5. Nevyžaduje žiadnu obsluhu v priebehu záručnej doby (aspoň 5 rokov).
 6. Udržateľný a nezvratný efekt ochrany pred vodným kameňom pri rôznych podmienkach teploty vody a tlaku (aj pri zahriatí vody na teplotu 100 ° C).
 7. Široké spektrum použitia ako v domácnostiach, tak aj v priemysle.
 8. Šetrný k životnému prostrediu.
 9. Katalytické médium je účinné po veľmi dlhú dobu (do 10 rokov) a nevyžaduje žiadnu regeneráciu alebo preplach.

V dôsledku použitia zmäkčovača vody CrystaliT® sa uskutočňuje čistenie potrubia od existujúceho vodného kameňa a vytvára sa ochranný povlak, ktorý zabraňuje korózii vodovodných sietí.

Vezmite tiež prosím na vedomie, že použitím systémov soľankového zmäkčovania vody s iónovo-výmennými živicami v priemysle alebo vo verejných službách, dochádza k výraznému znečisteniu odpadových vôd, ktoré výrazne prevyšuje štandardy, a preto sa vyžaduje ich ďalšie čistenie. Je potrebné poznamenať, že v 5 štátoch USA je zakázané používanie systémov zmäkčovania vody s iónovo-výmennými živicami, pretože vedú k značnému znečisteniu okolia a výrazne zvyšujú opotrebenie kanalizačných sietí a zariadení na úpravu vody.

Certifikáty - 99,7% účinnosť obmedzenia tvorby vodného kameňa (DVGW)

Kontrola kvality je vykonávaná v súlade so ZERT DIN EN ISO 9001-2008. Na potvrdenie toho sme získali sme Certificate Nr. QS-4720 HH od Germanischen Lloyd Certification GmbH, Hamburg.

V roku 1998 bol CrystaliT® jediným prostriedkom svojho druhu, ktorý prešiel skúškami účinnosti podľa protokolu W 512 Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW). Skúšky preukázali, že účinnosť systému CrystaliT® je 99%. V roku 2012 boli opakované skúšky účinnosti systém CrystaliT®, ktoré boli vykonané v laboratóriách Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW) v južnom Nemecku, pretože tento región má vysoký stupeň tvrdosti vody - 26 ° dH (4,64 mmol/l) . V tomto prípade boli skúšky vykonané podľa dvoch skúšobných protokolov W 510 - pre pitnú vodu vo verejných službách a normy - W 512.

Skúšobný stôl simuloval podmienky skutočného používania systému CrystaliT® a pracoval každy deň. Prívod vody sa vykonával v striedavom režime s dvoma špičkovými periódami spotreby - ráno a večer. Voda v systéme bola prietoková, takže bola stále nová. Teplota výmenníka tepla bola trvale 80°C. Skúška trvala po dobu 3 mesiacov, počas ktorých cez skúšobný stôl prešlo 300 000 litrov vody. Podľa výsledkov týchto skúšok CrystaliT® opäť ukázal svoju účinnosť pri ochrane vykurovacích telies pred vodným kameňom, ktorá bola 99,7%. 

  

 

História vzniku a skúšok zmäkčovača vody CrystaliT®

Zmäkčovač vody CrystaliT®- vyvinul Georg Švartinh a doktor Vohebauer, ktorí začali výskum v oblasti zmäkčovania vody bez soli v roku 1993 a boli v tomto smere priekopníkmi. V roku 1996 vytvorili prvé efektívne prevádzkové vzorce a v roku 1997 vznikol výrobok pripravený na komerčné využitie - CrystaliT® .

V roku 1998 zmäkčovač vody CrystaliT® bol jediným prostriedkom svojho druhu, ktorý prešiel skúškami účinnosti podľa protokolu W 512 Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW). Skúšky preukázali, že účinnosť zmäkčovača vody CrystaliT®  je 99%.

 

Skúšobný stôl CrystaliT®  je postavený podľa Protokolu W 510 a W 512 Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW)

V roku 2012 boli opakované skúšky účinnosti zmäkčovača vody CrystaliT®, ktoré boli vykonané v laboratóriách Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW) v južnom Nemecku, pretože tento región má vysoký stupeň tvrdosti vody - 26 ° dH (4,64 mmol/l) . V tomto prípade boli skúšky vykonané podľa dvoch skúšobných protokolov W 510 - pre pitnú vodu vo verejných službách a normy - W 512.

Skúšobný stôl simuloval podmienky skutočného používania zmäkčovača vody CrystaliT®  a pracoval každy deň. Prívod vody sa vykonával v striedavom režime s dvoma špičkovými periódami spotreby - ráno a večer. Voda v systéme bola prietoková, takže bola stále nová. Teplota výmenníka tepla bola trvale 80°C. Skúška trvala po dobu 3 mesiacov, počas ktorých cez skúšobný stôl prešlo 300 000 litrov vody.

Podľa výsledkov týchto skúšok zmäkčovač vody CrystaliT®  opäť ukázal svoju účinnosť pri ochrane vykurovacích telies pred vodným kameňom, ktorá bola 99,7%.

 

Poznámka:

Nemecká asociácia plynu a vody (DVGW) bola založená pred 150 rokmi a je jednou z najuznávanejších organizácií v oblasti prívodu plynu a vody v Európe. Vydávajúc osvedčenia uskutočňujú trvalú kontrolu nad kvalitou vyrobených produktov. Majú právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať kontrolu závodu výrobcu a vykonávať odber vzoriek priamo vo výrobe pre kontrolu kvality výrobkov.

Vzhľadom k vyššie uvedenému dávame bez obáv dlhodobú záruku na naše výrobky. Počet reklamácií po celý čas predaja (a to je takmer 15 rokov) tvorí 2,8% z celkového počtu klientov a len 0,5% za obdobie od augusta 2008 do novembra 2012.

Kontrola kvality je vykonávaná v súlade so ZERT DIN EN ISO 9001-2008. Na potvrdenie toho sme získali sme Certificate Nr. QS-4720 HH od Germanischen Lloyd Certification GmbH, Hamburg.


Zdroj: http://maicat.sk/

CrystaliT M - technická špecifikácia

CrystaliT M
Prietok vody 15 l/min
0,9 m3/h
Pripojenie 1"
Rozmery 360 x 190 mm
Max. pracovný tlak (vložka): 0,8 - 6 bar
Max. pracovný tlak (obal): < 8 bar
Pracovná teplota 2 - 45 °C

 

Požiadavky na kvalitu upravovanej vody:

Upravovaná voda pomocou katalytického zmäkčovača CrystaliT musí spĺňať požiadavky na pitnú vodu podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., a to najmä v týchto parametroch:

Parameter Doporučená hodnota
Reakcia vody: 6,5 - 8,5 pH
Maximálna tvrdosť: 72 °dH (1300 ppm CaCO3)
Železo (Fe): < 0,2 mg/l
Mangán (Mn): < 0.05 mg/l
Meď (Cu): < 1.3 mg/l
Voľný chlór: < 2 ppm
Sírovodík (H2S) žíadny
Polyfosfáty (PO₄) žiadne

 

UPOZORNENIE: Akýkoľvek sírovodík (H2S - tzv. "vajcový" zápach), olej, alebo polyfosfáty (teda aj SILIPHOS) vyskytujúce sa vo vode, je nutné odstrániť ešte pred vstupom vody do úpravne vody CrystaliT. Ak chcete aj naďalej používať úpravu vody polyfosfátmi, doporučujeme polyfosfátový filter nainštalovať až po katalytickom zmäkčovači CrystaliT.

VYSVETLENIE: Olej, polyfosfáty, železo, mangán vyskytujúce sa v upravovanej vode upchávajú kryštalizačné póry v katalytickom médiu CrystaliT, ktoré spúšťajú katalytickú reakciu vytvárania mikrokryštálov vápnika a horčíka v pretekajúcej vode. Vysoké hladiny voľného chlóru, sírovodík, alebo pH vody mimo bežného rozsahu, postupne poškodzujú materiálovú integritu katalytického zmäkčovacieho média CrystaliT, ktoré rýchlejšie stráca svoje vlastnosti a skracuje sa jeho životnosť.

 

CrystaliT M - obsah dodávky:

Dodáva sa filtračný obal Ecosoft BigBlue 10" (prevádzkový tlak do 8 bar), kľúč, konzola a vložka s náplňou katalytického zmäkčovacieho média CrystaliT.

Vážený zákazníci, prosím neľakajte sa, ak Vám namiesto Vami objednaného katalytického zmäkčovača CrystaliT, príde "len filtračný obal". Ak ste si objednali CrystaliT S, M alebo L, katalytická zmäkčovacia vložka CrystaliT je vložená vo vnútri zaslaného filtračného obalu. Filtračný obal sa dá ľahko otvoriť a jeho obsah skontrolovať.

Nakoľko nemecký CrystaliT filtračné obaly pre tieto vložky nevyrába a nedodáva, výber a dodávka kompatibilných filtračných obalov je na rozhodnutí lokálneho distribútora. My sme pre našich zákazníkov vybrali plne kompatibilné filtračné obaly, so zosilnenými plastami a zvýšenou odolnosťou voči vodovodnému tlaku (bežný vodovodný tlak vo verejnom vodovode je približne 4 bary).

 

CrystaliT - prehľad modelov:

Model:CrystaliT SCrystaliT MCrystaliT LCrystaliT XL
Max. prietok vody: 8 l/min
0,5 m3/h
15 l/min
0,9 m3/h
25 l/min
1,5 m3/h
30 l/min
1,8 m3/h
Pripojenie: 1/2″ 1" 1″ 1″
Rozmery: 325 x 120 mm 360 x 190 mm 610 x 190 mm 500 x 200 mm
Max. pracovný tlak (vložka): 0,8 – 6 bar 0,8 – 6 bar 0,8 – 6 bar -
Max. pracovný tlak (obal): < 8 bar < 8 bar < 8 bar < 6 bar
Pracovná teplota: 2 – 45 ° 2 - 45 °C 2 – 45 °C 2 – 45 °C

 

CrystaliT - doporučené použitie jednotlivých modelov:

 • CrystaliT S  - Ochrana pred vodným kameňom pre bojler, alebo prietokový ohrievač (prietok do 8 l/min.)
 • CrystaliT M - Ochrana pred vodným kameňom pre celý byt (max. 1 kúpeľňa, prietok do 15 l/min.)
 • CrystaliT L - Ochrana pred vodným kameňom pre rodinný dom (max. 2 kúpelne, prietok do 25 l/min.)
 • CrystaliT XL - Ochrana pred vodným kameňom pre väčší dom, alebo reštauráciu (prietok do 30 l/min.)
 • CrystaliT HF - Veľkokapacitné úpravne vody CrystaliT pre bytové domy, komerčné objekty, alebo priemysel (prietok podľa požiadaviek)

 

0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® M (byty, domácnosti do 3 osôb)
Vaše hodnotenie