Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® L 20" (väčší rodinný dom, reštaurácia)

SKU
CRYSTALIT-L
Krátky popis

Prvý bez-soľankový zmäkčovač vody s certifikovanou účinnosťou 99,7% podľa DVGW (Nemecké združenie vody a plynu)!

CrystaliT® – účinne zabraňuje tvorbe vodného kameňa na všetkých druhoch vodovodných a vykurovacích systémoch, ako aj na domácich spotrebičoch.

Zariadenie je jednoduché, ekonomické a najmä šetrné k zadraviu a prírode. Nevyžaduje žiadnu údržbu, preplachovanie, či soľ a elektrinu.

UMIESTNENIE: na hlavný prívod vody do objektu (väčší rodinný dom / reštaurácia)
ÚČEL: účinná ochrana pred vodným kameňom v celom objekte (väčší rodinný dom / reštaurácia)

VIAC INFO:  www.zmakcovacvody.eu

699,00 €

Vhodný model CrystaliT® sa vyberá na základe požadovaných prietokov

CrystaliT® L  20" (doporučený prietok do 25 l/min / 1,5 m3/h)

CrystaliT® 20" účinne ochráni pred vodným kameňom byty, rodinné domy a domácnosti do 5 osôb, kde maximálny prietok vody neprekračuje 25 l/min. V prípade vyšších požiadaviek na krátkodobé prietoky (viacero kúpelní, hydromasážne sprchy atď) je v záujme účinnej ochrany pred vodným kameňom zvoliť vyšší model - CrystaliT® XL alebo CrystaliT® HF75.

 

Katalytický zmäkčovač vody bol podrobený dôkladným skúškam účinnosti DVGW

Katalytický zmäkčovač vody bol podrobený dôkladným skúškam účinnosti DVGW (certifikát platný do 10.07.2018):

Certifikovaná 99,7% účinnosť obmedzenia tvorby vodného kameňa

CrystaliT® chráni proti  "tvrdému" vodnému kameňu, ktorý sa usádza na potrubiach, vykurovacích telesách. Pomocou fyzikálnych procesov "tvrdé" minerály sú premenené na neaktívne mikroskopické kryštály, ktoré sa stavajú "mäkkými". Tieto "mäkké" kryštály zostávajú vo vode, ale kvôli ich tvaru nemôžu byť uložené na mikroskopických vadách, ktoré existujú na povrchu potrubí a vykurovacích telies.

A čo je najdôležitejšie, na rozdiel od "tvrdých" kryštálov vápnika a horčíka, "mäkké" kryštály ľahko prejdú vodovodnými systémami a neuložia sa ne. Ľahko sa zmývajú a nevyžadujú sa na to žiadne chemikálie.

Zmäkčovač vody CrystaliT® spôsobuje udržateľný a nezvratný efekt ochrany pred vodným kameňom pri rôznych podmienkach teploty vody a tlaku (aj pri zahriatí vody na teplotu 100°C).

VYSVETLENIE: prvotný vodný kameň sa totiž vždy začne zachytávať práve na mikroskopických vadách povrchov omývaných vodou. Okolo týchto prvotných "ložísk" sa vodný kameň postupne rozširuje až úplne pokryje celú omývanú plochu.

UPOZORNENIE: 

CrystaliT®účinne zabraňuje vytváraniu vodného kameňa na obmývaných plochách vo vnútri spotrebičov a výmenníkov tepla. Nezabraňuje však vytváraniu bielych fľačikov alebo povlaku tam, kde sa voda vysuší (napríklad na sklenených pohároch umytých a vysušených v umývačke riadu).

CrystaliT® pri zariadeniach, ktoré majú veľmi nízke prietoky vody, ako napr. kávovary nedosahuje uvádzanú účinnosť. 

CrystaliT® rozpúšťa aj staré usadeniny vodného kameňa

Katalytické vytváranie mikrokryštálov pôsobí aj na staré nánosy vodného kameňa, ktorý postupne mäkne a vyplavuje sa obtekajúcou vodou. Tento efekt je pozorovateľný hlavne prvý mesiac po nainštalovaní katalytického zmäkčenia vody CrystaliT®, kedy sa v perlátoroch začne zbierať väčšie množstvo malých úlomkov uvoľneného vodného kameňa.

Preto je potrebné hlavne pri starších vodovodných rozvodoch, po nainštalovaní zmäkčovača CrystaliT®, perlátory prvé mesiace častejšie čistiť. Toto však bude trvať len krátky čas, kým sa celý vodovodný systém neočistí od rokmi usadeného vodného kameňa. Po vyčistení sa nový kameň už usádzať nebude, čo preukazujú aj rozsiahle testy účinnosti vykonané Nemeckou spoločnosťou vody a plynu - pozri nižšie.

CrystaliT® nemení kvalitu pitnej vody

CrystaliT® – nie je chemický zmäkčovač vody. Nepridáva žiadne chemikálie do vody a "neuvoľňuje" žiadne minerály, preto je široko používaný na pitnej vode. Je to ochrana proti tvorbe vodného kameňa, účinnosť ktorej je preukázaná nezávislými laboratórnymi testami, a ktorá sa už 15 rokov používa v mnohých priemyselných a domových sanitárnych inštaláciach a vykurovacích systémoch.

Výhody zmäkčenia vody CrystaliT®

 1. Nevyžaduje soľ alebo iné chemikálie.
 2. Ekonomický a efektívny - funguje dlhodobo bez akejkoľvek potreby regenerácie.
 3. Nevyžaduje žiadne umývanie a má nulovú spotrebu energie.
 4. Tlaková strata nie je väčšia ako 0,2 bar.
 5. Nevyžaduje žiadnu obsluhu v priebehu záručnej doby (aspoň 5 rokov).
 6. Udržateľný a nezvratný efekt ochrany pred vodným kameňom pri rôznych podmienkach teploty vody a tlaku (aj pri zahriatí vody na teplotu 100 ° C).
 7. Široké spektrum použitia ako v domácnostiach, tak aj v priemysle.
 8. Šetrný k životnému prostrediu.
 9. Katalytické médium je účinné po veľmi dlhú dobu (do 10 rokov) a nevyžaduje žiadnu regeneráciu alebo preplach.

V dôsledku použitia zmäkčovača vody CrystaliT® sa uskutočňuje čistenie potrubia od existujúceho vodného kameňa a vytvára sa ochranný povlak, ktorý zabraňuje korózii vodovodných sietí.

Vezmite tiež prosím na vedomie, že použitím systémov soľankového zmäkčovania vody s iónovo-výmennými živicami v priemysle alebo vo verejných službách, dochádza k výraznému znečisteniu odpadových vôd, ktoré výrazne prevyšuje štandardy, a preto sa vyžaduje ich ďalšie čistenie. Je potrebné poznamenať, že v 5 štátoch USA je zakázané používanie systémov zmäkčovania vody s iónovo-výmennými živicami, pretože vedú k značnému znečisteniu okolia a výrazne zvyšujú opotrebenie kanalizačných sietí a zariadení na úpravu vody.

Certifikáty - 99,7% účinnosť obmedzenia tvorby vodného kameňa (DVGW)

Kontrola kvality je vykonávaná v súlade so ZERT DIN EN ISO 9001-2008. Na potvrdenie toho sme získali sme Certificate Nr. QS-4720 HH od Germanischen Lloyd Certification GmbH, Hamburg.

V roku 1998 bol CrystaliT® jediným prostriedkom svojho druhu, ktorý prešiel skúškami účinnosti podľa protokolu W 512 Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW). Skúšky preukázali, že účinnosť systému CrystaliT® je 99%. V roku 2012 boli opakované skúšky účinnosti systém CrystaliT®, ktoré boli vykonané v laboratóriách Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW) v južnom Nemecku, pretože tento región má vysoký stupeň tvrdosti vody - 26 ° dH (4,64 mmol/l) . V tomto prípade boli skúšky vykonané podľa dvoch skúšobných protokolov W 510 - pre pitnú vodu vo verejných službách a normy - W 512.

Skúšobný stôl simuloval podmienky skutočného používania systému CrystaliT® a pracoval každy deň. Prívod vody sa vykonával v striedavom režime s dvoma špičkovými periódami spotreby - ráno a večer. Voda v systéme bola prietoková, takže bola stále nová. Teplota výmenníka tepla bola trvale 80°C. Skúška trvala po dobu 3 mesiacov, počas ktorých cez skúšobný stôl prešlo 300 000 litrov vody. Podľa výsledkov týchto skúšok CrystaliT® opäť ukázal svoju účinnosť pri ochrane vykurovacích telies pred vodným kameňom, ktorá bola 99,7%. 

  

 

História vzniku a skúšok zmäkčovača vody CrystaliT®

Zmäkčovač vody CrystaliT®  - vyvinul Georg Švartinh a doktor Vohebauer, ktorí začali výskum v oblasti zmäkčovania vody bez soli v roku 1993 a boli v tomto smere priekopníkmi. V roku 1996 vytvorili prvé efektívne prevádzkové vzorce a v roku 1997 vznikol výrobok pripravený na komerčné využitie - CrystaliT® .

V roku 1998 zmäkčovač vody CrystaliT® bol jediným prostriedkom svojho druhu, ktorý prešiel skúškami účinnosti podľa protokolu W 512 Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW). Skúšky preukázali, že účinnosť zmäkčovača vody CrystaliT®  je 99%.

 

Skúšobný stôl CrystaliT®  je postavený podľa Protokolu W 510 a W 512 Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW)

V roku 2012 boli opakované skúšky účinnosti zmäkčovača vody CrystaliT®, ktoré boli vykonané v laboratóriách Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW) v južnom Nemecku, pretože tento región má vysoký stupeň tvrdosti vody - 26 ° dH (4,64 mmol/l) . V tomto prípade boli skúšky vykonané podľa dvoch skúšobných protokolov W 510 - pre pitnú vodu vo verejných službách a normy - W 512.

Skúšobný stôl simuloval podmienky skutočného používania zmäkčovača vody CrystaliT®  a pracoval každy deň. Prívod vody sa vykonával v striedavom režime s dvoma špičkovými periódami spotreby - ráno a večer. Voda v systéme bola prietoková, takže bola stále nová. Teplota výmenníka tepla bola trvale 80°C. Skúška trvala po dobu 3 mesiacov, počas ktorých cez skúšobný stôl prešlo 300 000 litrov vody.

Podľa výsledkov týchto skúšok zmäkčovač vody CrystaliT®  opäť ukázal svoju účinnosť pri ochrane vykurovacích telies pred vodným kameňom, ktorá bola 99,7%.

 

Poznámka:

Nemecká asociácia plynu a vody (DVGW) bola založená pred 150 rokmi a je jednou z najuznávanejších organizácií v oblasti prívodu plynu a vody v Európe. Vydávajúc osvedčenia uskutočňujú trvalú kontrolu nad kvalitou vyrobených produktov. Majú právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať kontrolu závodu výrobcu a vykonávať odber vzoriek priamo vo výrobe pre kontrolu kvality výrobkov.

Vzhľadom k vyššie uvedenému dávame bez obáv dlhodobú záruku na naše výrobky. Počet reklamácií po celý čas predaja (a to je takmer 15 rokov) tvorí 2,8% z celkového počtu klientov a len 0,5% za obdobie od augusta 2008 do novembra 2012.

Kontrola kvality je vykonávaná v súlade so ZERT DIN EN ISO 9001-2008. Na potvrdenie toho sme získali sme Certificate Nr. QS-4720 HH od Germanischen Lloyd Certification GmbH, Hamburg.


Zdroj: http://maicat.sk/

CrystaliT L - technická špecifikácia

CrystaliT L
Prietok vody 25 l/min
1,5 m3/h
Pripojenie 1"
Rozmery 360 x 190 mm
Max. pracovný tlak (vložka): 0,8 - 6 bar
Max. pracovný tlak (obal): < 8 bar
Pracovná teplota 2 - 45 °C

 

Požiadavky na kvalitu upravovanej vody:

Upravovaná voda pomocou katalytického zmäkčovača CrystaliT musí spĺňať požiadavky na pitnú vodu podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., a to najmä v týchto parametroch:

Parameter Doporučená hodnota
Reakcia vody: 6,5 - 8,5 pH
Maximálna tvrdosť: 72 °dH (1300 ppm CaCO3)
Železo (Fe): < 0,2 mg/l
Mangán (Mn): < 0.05 mg/l
Meď (Cu): < 1.3 mg/l
Voľný chlór: < 2 ppm
Sírovodík (H2S) žíadny
Polyfosfáty (PO₄) žiadne

 

UPOZORNENIE: Akýkoľvek sírovodík (H2S - tzv. "vajcový" zápach), olej, alebo polyfosfáty (teda aj SILIPHOS) vyskytujúce sa vo vode, je nutné odstrániť ešte pred vstupom vody do úpravne vody CrystaliT. Ak chcete aj naďalej používať úpravu vody polyfosfátmi, doporučujeme polyfosfátový filter nainštalovať až po katalytickom zmäkčovači CrystaliT.

VYSVETLENIE: Olej, polyfosfáty, železo, mangán vyskytujúce sa v upravovanej vode upchávajú kryštalizačné póry v katalytickom médiu CrystaliT, ktoré spúšťajú katalytickú reakciu vytvárania mikrokryštálov vápnika a horčíka v pretekajúcej vode. Vysoké hladiny voľného chlóru, sírovodík, alebo pH vody mimo bežného rozsahu, postupne poškodzujú materiálovú integritu katalytického zmäkčovacieho média CrystaliT, ktoré rýchlejšie stráca svoje vlastnosti a skracuje sa jeho životnosť.

 

CrystaliT L - obsah dodávky:

Dodáva sa filtračný obal Ecosoft BigBlue 20" (prevádzkový tlak do 8 bar), kľúč, konzola a vložka s náplňou katalytického zmäkčovacieho média CrystaliT.

Vážený zákazníci, prosím neľakajte sa, ak Vám namiesto Vami objednaného katalytického zmäkčovača CrystaliT, príde "len filtračný obal". Ak ste si objednali CrystaliT S, M alebo L, katalytická zmäkčovacia vložka CrystaliT je vložená vo vnútri zaslaného filtračného obalu. Filtračný obal sa dá ľahko otvoriť a jeho obsah skontrolovať.

Nakoľko nemecký CrystaliT filtračné obaly pre tieto vložky nevyrába a nedodáva, výber a dodávka kompatibilných filtračných obalov je na rozhodnutí lokálneho distribútora. My sme pre našich zákazníkov vybrali plne kompatibilné filtračné obaly, so zosilnenými plastami a zvýšenou odolnosťou voči vodovodnému tlaku (bežný vodovodný tlak vo verejnom vodovode je približne 4 bary).

 

CrystaliT - prehľad modelov:

Model:CrystaliT SCrystaliT MCrystaliT LCrystaliT XL
Max. prietok vody: 8 l/min
0,5 m3/h
15 l/min
0,9 m3/h
25 l/min
1,5 m3/h
30 l/min
1,8 m3/h
Pripojenie: 1/2″ 1" 1″ 1″
Rozmery: 325 x 120 mm 360 x 190 mm 610 x 190 mm 500 x 200 mm
Max. pracovný tlak (vložka): 0,8 – 6 bar 0,8 – 6 bar 0,8 – 6 bar -
Max. pracovný tlak (obal): < 8 bar < 8 bar < 8 bar < 6 bar
Pracovná teplota: 2 – 45 ° 2 - 45 °C 2 – 45 °C 2 – 45 °C

 

CrystaliT - doporučené použitie jednotlivých modelov:

 • CrystaliT S  - Ochrana pred vodným kameňom pre bojler, alebo prietokový ohrievač (prietok do 8 l/min.)
 • CrystaliT M - Ochrana pred vodným kameňom pre celý byt (max. 1 kúpeľňa, prietok do 15 l/min.)
 • CrystaliT L - Ochrana pred vodným kameňom pre rodinný dom (max. 2 kúpelne, prietok do 25 l/min.)
 • CrystaliT XL - Ochrana pred vodným kameňom pre väčší dom, alebo reštauráciu (prietok do 30 l/min.)
 • CrystaliT HF - Veľkokapacitné úpravne vody CrystaliT pre bytové domy, komerčné objekty, alebo priemysel (prietok podľa požiadaviek)

 

0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® L 20" (väčší rodinný dom, reštaurácia)
Vaše hodnotenie
Zadať otázku
Máte otázky k produktu? Kontaktujte nás.
Otázky a odpovede (17):

Items 1 to 10 of 17 total

Stránka
Zobraziť na stránku
 1. CrystaliT sa pýta ohľadom CrystaliT® M 10" - zmäkčovacia vložka - novy 27. 4. 2020

  Nainstalovanim CrystaliTu bude voda menej vysusat pokozku? Tvrdost vody mame 76,2 mg/l.

  1. Tomas Kovac odpovede 26. 5. 2020

   Vplyv Crystalitu na pokožku zatial nebol testovaný, takže sa to nevieme potvrdiť ani vyvrátiť. Určite však vysušovanie pokožky nezhorší, nakoľko Crystalit vôbec nemení zloženie upravovanej vody.

   Je však veľmi pravdepodobné, že voda upravená Crystalitom bude na pokožku šetrnejšia. Vo vode rozpustené minerály sa po pretečení cez Crystalit zmenia na mikro-kryštáliky, ktoré sa už do pokožky nevedia vstrebať a aj sa z pokožky (ako aj iných povrchov) ľahšie zmijú.

   Tento efekt však by najlepšie potvrdili/vyvrátili používatelia tohoto systému úpravy vody.

 2. Julian Holec sa pýta ohľadom Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® M (byty, domácnosti do 3 osôb) 27. 12. 2018

  Napln siliphos nedoporucujete pouzit na chemicky neosetrenych vodach bez obsahu volneho chloru - podpora rastu bakterii, rias, cyst, slizu na potrubi a ostatnych zariadeniach.
  Crystalit mozem pouzit vo vodach (vlastna studna) chemicky neosetrenych? Mozem crystalit zabudovat pred cerpadlo vodarne za mechanickym filtrom??

  1. Tomáš Kováč odpovede 20. 2. 2019

   Crystalit do vody nič nepridáva, ani z vody nič neberie. Mení len kryštalickú štruktúru vodného kameňa pomocou fyzikálnych procesov.

   Crystalit sa síce môže použiť aj na chemicky neošetrené vody, no upravovaná voda musí spĺňať požiadavky na pitnú vodu. Ak voda pretekajúca cez Crystalit je mikrobiologicky kontaminovaná, baktérie môžu na povrchu náplne crystalitu vytvoriť biofilm a tým ju znehodnotiť.

   Crystalit sa nemôže používať na úpravu vody s obsahom látok, ktoré vo vode vytvárajú na povrchoch film:

   • baktérie, riasy, cysty
   • polyfosfáty
   • železo, mangán
   • akékoľvek iné látky ktoré uľpievajú na povrchoch a pretekajúca voda ich nedokáže odplaviť.

 3. Jana KUREKOVA sa pýta ohľadom Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® M (byty, domácnosti do 3 osôb) 4. 11. 2018

  Pre laika prosim, aky je rozdiel v efektivnosti 'neutralizovania' vapnika medzi IPP a Cristalit ? Pre rodinny dom, na vstupe vody do domu (ohrievac pitnej vody je termodynamicky, kurenie na vodu nie je) Dakujem.

  1. Tomáš Kováč odpovede 20. 11. 2018

   IPP nebolo potrobené nezávislému testovaniu účinnosti, a preto jeho efektivitu nepoznáme. Crystalit má certifikovanú účinnosť v laboratóriách DVGW vyše 99%.

   Nakoľko sa účinnosť fyzikálnych zmäkčovačov sa dá stanoviť len dlhodobými laboratórnymi testami, nemáme možnosť ich účinnosť zmerať. Dá sa len vyskúšať.

   Z tohoto dôvodu, poskytujeme na kúpu IPP, IPS, aj Crystalit, až 6 mesačnú záruku na vrátenie peňazí bez udania dôvodu.

   POZOR: ani jeden fyzikálny zmäkčovač NEDOKÁŽE znížiť tvorbu fľakov po odparení vody.  Fyzikálne zmäkčovače slúžia VÝLUČNE len na ochranu rozvodov vody a technologického vybavenia. Teda neodstraňujú fľaky vodného kameňa na sanite, obkladačkách, či sprchovom kúte. No chránia pred vodným kameňom bojler, práčku, umývačku, rozvody vody, čerpadlá, zabraňujú upchávaniu trysiek na sprchových hlaviciach a závlahách atď.

 4. Peter Pokorny sa pýta ohľadom Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® L 20" (väčší rodinný dom, reštaurácia) 21. 3. 2018

  Otázka: Ma voda zmäkčená katalytickym zmakčovačom vplyv aj na účinnosť/lepšiu rozpustnosť pracích prostriedkov, jemnost opranej bielizne či jemnosť pokožky a vlasov po sprchovaní?

  1. Martin Gabor odpovede 16. 4. 2018

   Voda po katalytickom zmäkčení má rovnaký obsah minerálov, avšak tvorba vodného kameňa je podstatne pomalšia. Bielizeň bude mäkšia, avšak rozdiel nie je 100%, skôr čiastočný.

 5. Michal sa pýta ohľadom CrystaliT® L 20" - zmäkčovacia vložka 7. 1. 2018

  Ako zistím, že náplň v CrystaliT už treba vymeniť, že je už nefunkčná?

  1. Tomáš Kováč odpovede 11. 1. 2018

   Starnutie katalytickej náplne CrystaliT prebieha veľmi pomaly, a teda aj rozdiel v tvrdosti usadzovaného kameňa bude pozorovateľný až po dlhšom čase. Crystalit vlastne premieňa tvrdý "vodný kameň" na mäkký "vodný piesok". Premenený vodný piesok sa už nedokáže pevne uchytiť na povrchoch (bojler, práčka, rozvody) a je neustále odplavovaný pretekajúcou vodu.

   Či CrystaliT ešte funguje zrejmä najjednoduchšie odsledujete z rýchlovarnej kanvice, kde sa po zostarnutí katalytického média bude usadzovať a vrstviť tvrdý vodný kameň (a nie zotierateľný "vodný piesok").

   Katalytické médium je účinné po dlhú dobu (cca do 10 rokov), nevyžaduje žiadnu regeneráciu alebo preplach.

    

   Ako a kde môžete jednoducho pozorovať účinok katalytickej úpravy vody?

   VARNÁ KANVICA: CrystaliT neobmedzuje množstvo vytvoreného vodného kameňa v kanvici. No vytvorený vodný kameň je mäkší a mal by sa dať aspoň z časti zotrieť. Vysušený vodný kameň však zostáva mäkký, len pokiaľ sa kanvica neprehreje tzv. "nasucho". Vtedy sa vodný kameň prepáli a stvrdne.

   SPRCHOVÉ HLAVICE A PERLÁTORY: Účinnosť katalytickej úpravy vody sa tiež dá pozorovať na tryskách sprhových batérií a sitách perlátorov vodovodných batérií. Po prvotnom odbúravaní pôvodného vodného kameňa, keď sa sitá a trysky môžu zanášať malými uvoľnenými úlomkami pôvodného vodného kameňa, ostávajú trysky a sitá batérií priechodné bez akejkoľvek ďalšej údržby.

    

   Čo CrystaliT a fyzikálna úprava vody nedokáže:

   • Nezabráni vytváraniu bielych fľakov vodného kameňa všade tam kde voda vyschne: sanita zvonka, sklo sprchového kúta, obkladačky v kúpelni alebo kychynský drez. Vytvorený vodný kameň je však mäkší a ľahšie zotierateľný - tento efekt sa však časom stráca a vytvorený kameň postupne tvrdne.
   • Nezabráni vytváraniu vodného kameňa v rýchlo-varnej kanvici. Vytvorený vodný kameň je však viditeľne mäkší a ľahšie zotierateľný. Vodný kameň však v kanvici zostáva mäkký len pokiaľ je neustále zaliaty vodou. Vodný kameň na spodku kanvice úplne vytvrdne akonáhle sa "vyvarí tzv. na sucho" (dosiahne podstatne vyššiu teplotu ako 100°C).
   • Nemení chemické zloženie vody. CrystaliT a fyzikálna úprava vody nie je určená na filtráciu vody a nedokáže z vody odstrániť akékoľvek kontaminanty alebo iné neželané prvky obsiahnuté vo vode. Fyzikálna úprava vody vôbec nemení kvalitu a zloženie pitnej vody.

 6. Dana sa pýta ohľadom Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® L 20" (väčší rodinný dom, reštaurácia) 21. 7. 2017

  Je voda zmakcena tymto typom zmakcovaca vhodna aj na pitie a bezne kuchynske vyuzitie?Kedze vodny kamen sa usadza aj v ludskom tele nielen v pristrojoch. Pisete, ze zmakcovac nemeni kvalitu vody, takze ostane rovnako tvrda.

  1. Tomáš Kováč odpovede 24. 7. 2017

   Fyzikálna ochrana pred vodným kameňom nemení minerálne zloženie vody, čiže de facto nemení ani jej tvrdosť. To znamená, že z pohľadu chemického zloženia nezhoršuje, ale ani nezlepšuje kvalitu pitnej vody.

   Ak chcete odstrániť minerálne látky z pitnej vody, najlepším riešením je kuchynský filter s reverznou osmózou. Pomocou veľmi jemnej mechanickej filracie odstráni z vody všetky nežiadúce látky a aj väčšinu anorganických minerálov. Výsledná voda je veľmi čistá a mäkká, skoro ako z horského prameňa... Na rozdiel od iných zmäkčovacích filtrov, reverzná osmóza do vody nič nepridáva (nepridáva do vody žiaden sodík, ani iné chemikálie).

 7. Ivan Vološčuk sa pýta ohľadom Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® M (byty, domácnosti do 3 osôb) 27. 3. 2017

  Je potrebné pred zariadením dať aj mechanickú filtráciu proti nečistotám? Zariadenie sa umiestňuje pred alebo za zásobník vody?

  1. Tomáš Kováč odpovede 4. 5. 2017

   Výrobca doporučuje pred CrystaliT® zaradiť filter na hrubé mechanické nečistoty. Zabráni sa tým predčasnému opotrebeniu katalytickej náplne.

   Pokiaľ je možnosť, CrystaliT® doporučuje výrobca inštalovať až za zásobník vody, no určite pred bojler. V prípade, že to tak nejde, môže sa umiestniť aj pred tlakový zásobník vody. V tomto prípade sa však môže vykryštalizovaný vodný kameň usádzať na jeho dne vo forme jemného piesku.

 8. Štefan Przeczek sa pýta ohľadom Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® M (byty, domácnosti do 3 osôb) 15. 2. 2017

  Je potrebná nejaká údržba zariadenia? Akú má životnosť?

  1. Tomáš Kováč odpovede 15. 2. 2017

   Jediná údržba CrystaliT® spočíva vo výmene opotrebovanej katalytickej náplne po 10 rokoch. V zariadení nie je motor, riadiaca hlavica, ani žiadne iné pohyblivé súčiatky, ktoré by sa mohli pokaziť.

 9. Stefan sa pýta ohľadom Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® M (byty, domácnosti do 3 osôb) 8. 2. 2017

  Odstráni Crystalit vápnik a horčík úplne z vody alebo ostávajú vo vode? Je možnosť nejak regulovať množstvo vapnika?

  1. Tomáš Kováč odpovede 8. 2. 2017

   CrystaliT® vôbec nemení minerálne zloženie vody. CrystaliT® chráni pred vodným kameňom výlučne pomocou fyzikálnych procesov a kinetickej energie pretekajúcej vody. Nič do vody nepridáva ani nič z vody neodoberá.

   Vápnik a horčik odoberajú z vody výlučne soľankové zmäkčovače vody. Všetky soľankové zmäkčovače vody v našej ponuke majú reguláciu výstupnej tvrdosti vody jemným domiešavaním tvrdej vstupnej vody do úplne zmäkčenej vody. Týmto sa nastavuje množstvo vápnika a horčíka v zmäkčenej vode pomocou soľankového zmäkčovača.

 10. Frankovičová sa pýta ohľadom Katalytický zmäkčovač vody CrystaliT® L 20" (väčší rodinný dom, reštaurácia) 20. 3. 2016

  Môže sa CrystaliT namontovať na zvislé potrubie?

  1. Tomáš Kováč odpovede 20. 3. 2016

   CrystaliT® musí byť inštalovaný vodorovne. Na správnu inštaláciu CrystaliT® preto musí vodár zo zvislého potrubia urobiť horizotalnu odbočku.

Items 1 to 10 of 17 total

Stránka
Zobraziť na stránku