Úprava pitnej
a úžitkovej vody

Preskočiť k hlavnému obsahu »

Váš košík je prázdny

Soľankové zmäkčovače

Soľankové zmäkčovače vody na 100% odstraňujú tvorbu vodného kameňa!

Všetky soľankové mäkčovače vody v našej ponuke sú plne automatizované s jednoduchou údržbou - užívateľ iba raz za čas doplní spotrebovanú tabletovanú soľ.

Soľankové zmäkčovače vody (nazývané aj katexové zmäkčovače) používajú technológiu výmeny iónov vápnika a horčíka a ich nahrádzanie iónmi sodíka. Voda prechádzajúca zmäkčovačom prúdi cez vrstvu katexu, kde dochádza k výmene iónov a jej zmäkčeniu. V nastavených intervaloch automatická riadiaca jednotka spustí regeneráciu zmäkčovača vody, kde dochádza k preplachu katexu soľným roztokom - soľankou.

Zmäkčovač vody sa umiestňuje za hlavným prívodom vody do objektu v uzatvorených priestoroch (napr. technická miestnosť, kotolňa), kde teplota neklesá pod 5°C. Nutnosťou je i to, aby v miestnosti bolo možné napojenie zmäkčovača vody na odpadové potrubie.

Možnosť odbornej montáže na celom Slovensku.

Opýtajte sa nás:

Otázku položil: Joli v nedeľa, 15. decembra 2019 pre kategóriu Soľankové zmäkčovače
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Aby voda nevysušovala pokožku, je nutné vodu zmäkčiť. Najlepšie výsledky majú v tomto ohľade soľankové zmäkčovače vody. . Podľa tvrdení výrobcu, vysušovanie pokožky mierne zlepšujú iónové polarizačné články IPS Kalyxx Blueline na studenú pitnú voduIPS Kalyxx RedLine na teplú vodu na teplú vodu. Ako prevenciu pred vodným kameňom je možné inštalaovať aj permanentný magnet Crystal MAG , alebo elektro-magnet (ideálne HydroFlow HS38 ), no efekt na pokožku žiaľ nevieme potvrdiť ani vyvrátiť.

  Úpravu vody pre celý byt je však nutné posúdiť individuálne, podľa toho, koľko je miesta v stupačkách. Niektoré moderné byty majú technickú miestnost, kde je možné umiestniť aj soľankový zmäkčovač . Keď je v stupačkách dostatok miesta, je možné tam osadiť aj galvanický polarizačný článok (napr. IPS Kalyxx ). Inde je v stupačkách tak málo miesta, že sa tam dá umiestniť nanajvýš magnet (napr. Crystal MAG ), alebo elektromagnet (napr. Hydroflow HS38 ).

  Najlepší kuchynský filter na tvrdú vodu je jednoznačne reverzná osmóza. Na našich stránkach nájdete široký výber reverzných osmóz . Ak bývate na vyšších poschodiach, alebo na kopci, doporučujem kôli možným problémom s vodovodným tlakom reverznú osmózu s osadeným čerpadlom. V ostatných prípadoch akákoľvek osmóza z nášho sortimentu (aj bez čerpadla), Vám vyrobí pitnú vodu výbornej kvality.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v utorok, 17. decembra 2019

Odpovedať

Otázku položil: Vladimír Kožuškanič v pondelok, 15. októbra 2018 pre kategóriu Soľankové zmäkčovače
 • 1
  hlasov
  Odpoveď:

  Pri znížení tvrdosti pomocou soľankového zmäkčovača, sa vždy zníži aj obsah vápnika a horčíka vo vode. Zároveň, odobratý vápnik/horčík je nahradený sodíkom.

  Tým sa aj mení aj chuť vody. Čím viac sodíka je do vody pridané, tým výraznejšia je zmena chuti. Napríklad:

  • Keď sa zmäkčí stredne tvrdá voda tvrdosti 15°dH, je do vody pridané len 108 mg/l sodíka.
  • Keď sa však zmäkčí veľmi tvrdá voda tvrdosti 25°dH, je do vody pridané až 195 mg/l sodíka.
  Zákonná norma na pitnú vodu stanovuje maximálny obsah sodíka na 200 mg/l.

  Voda zmäkčená soľankovým zmäkčovačom nie je slaná, ale má skôr sladkastú chuť po sodíku. Známym príkladom vody s vysokým obsahom sodíka je minerálna voda Budiš. Teda veľmi tvrdá voda zmäkčená soľankovým zmäkčovačom bude chuťou pripomínať (nenasýtenú) minerálku Budiš (no odvetranú bez bubliniek)...

  V prípade že po inštalácii soľankového zmäkčovača cítite slanú chuť vody, znamená to, že po regenerácii nevyplachuje dostatočne soľanku. V takomto prípade je nutný servisný zásah, kde sa zmäkčovač skontroluje a správne nastaví.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v pondelok, 15. októbra 2018

Odpovedať

Otázku položil: Maru v štvrtok, 4. mája 2017 pre kategóriu Soľankové zmäkčovače
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Množstvo pridaného sodíka je priamo úmerné tvrdosti vstupnej vody.

  Čím je teda zmäkčovaná voda tvrdšia (a nachádza sa v nej viac vápnika a horčíka), tým viac sodíka sa pri zmäkčení pomocou soľankového zmäkčovača do vody uvoľní. Nezáleží teda na type soľankového zmäkčovača, ale len na tvrdosti vstupnej vody.

  Každý soľankový zmäkčovač vody pracuje na rovnakom princípe iónovej výmeny a pridáva do vody rovnaké množstvo sodika.

  Tvrdosť vody je spôsobená vo vode najmä rozpusteným vápnikom a horčíkom. Vápnik a horčík sa (najmä pri zahriatí) z vody vyzražáva (precipituje) a usádza na povrchoch, kde vytvára vodný kameň. Aby sa voda zmäkčila a nezanechávala žiadne fľaky ani po vysušení, musí sa vápnik a horčík z vody odobrať. Efektívna a lacná cesta, ako z vody vápnik a horčík odobrať, je pomocou iónovej výmeny za sodík, nakoľko sodík je ľahko a lacno dostupný v bežnej soli (NaCl).

  Za odobratý vápnik a horčík katexový zmäkčovač pridá do vody vždy dvojnásobné množstvo sodíka.

  Je to spôsobené tým, že sodík (Na+) je monovalentný (má 1. väzbu), a vápnik (Ca2+) aj horčík (Mg2+) sú bivalentné (majú 2. väzby). Preto, keď sa na iónovýmenné katexové médium naviaže z pretekajúcej tvrdej vody ión vápnika (Ca2+) alebo horčíka (Mg2+), zaberie až dve miesta, a uvoľní tým do vody až 2 ióny sodíka (ktorý zaberá na iónovýmennom médiu len jedno miesto).

  Predstavte si to ako obsadzovanie sedačiek v kine. Kým sodík zaberá len jedno miesto, vápnik a horčík zaberá vždy dve miesta.

  Pri regenerácii zmäkčovača pomocou roztoku soľanky (NaCl a vody), sa do všetkých miest na iónovýmennom médiu (v kine) usadí sodík, a vytlačí z nich usadený vápnik a horčík. Uvoľnený vápnik a horčík (vodný kameň) je následne na záver regenerácie, spolu s prebytočnou soľankou, vypláchnutý do odpadu.

  Pri bežnej prevádzke soľankového zmäkčovača potom prebieha opačný proces. Z pretekajúcej tvrdej vody sa do miest obsadených sodíkom automaticky naväzuje vápnik a horčík, nakoľko jeho 2 väzby ho priťahujú usadiť sa na miesto dvojnásobne silnejšie (tak ako gravitácia dvojnásobne ťažkého človeka ho dvojnásobne silnejšie priťahuje na sedadlo v kine). Vzhľadom na to, že každý vápnik alebo horčík po usadení zaberie až dve miesta, vytlačí z pozície do pretekajúcej pitnej vody až dva ióny sodíka. Pretože sodík už nevytvára pevné usadeniny vodného kameňa, a ani po vysušení nezanecháva výrazné fľaky, takáto voda sa považuje za mäkkú.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v štvrtok, 11. mája 2017

Odpovedať

Otázku položil: Marcel Leitman v štvrtok, 27. apríla 2017 pre kategóriu Soľankové zmäkčovače
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Jednoznačne doporučujem na takto tvrdú vodu len tie najúčinnejšie zmäkčovače vody.

  Soľankové zmäkčovače vody

  Veľmi účinné odstránenie vodhého kameňa. Soľankové zmäkčovače neslúžia len na ochranu technologického vybavenia, ale dokážu podstatne znížiť tvorbu bielych fľakov aj na viditeľných plochách, kde sa voda vysuší (napríklad sklo sprchového kúta, sanita, obkladačky). Soľankové zmäkčovače teda eliminujú vodný kameň  všade a úplne. 

  Hlavnou nevýhodou soľankových zmäkčovačov je, že namiesto vápnika a horčíka (ktorý tvorí viditeľný vodný kameň), pridávajú do vody sodík. Znižujú teda kvalitu pitnej vody.

  Pri takto vysokej tvrdosti vody (nad 35 dH), bude Vaša voda zmäkčené soľankovým zmäkčovačom obsahovať tak vysoké množstvá sodíka, že bude nepitná. Preto ak sa rozhodnete použiť soľankový zmäkčovač, doporučujem pitnú vodu v kuchyni zabezpečiť filtrovaním pomocou reverznej osmózy, ktorá dokáže z pitnej vody odstrániť až 95% pridaného sodíka.

  • CrystalSOFT WH 21 - lacný no veľmi spoľahlivý soľankový zmäkčovač vody.
  • Ecowater SoftAqua 22 - soľankové zmäkčovače Ecowater dosahujú jednoznačne najnižšiu spotrebu soli na 1m3 zmäkčenej vody. 

   

  CrystaliT®

  CrystaliT® veľmi účinne chráni technologické vybavenie tým, že pomocou fyzikálnych procesov kryštalizácie premieňa "vodný kameň" na "vodný piesok". Takto premenený vodný kameň už nedokáže pevne priľnúť k povrchom a je z neustále obtekaných plôch priebežne odnášaný pretekajúcou vodou. CrystaliT® preto dokonale chráni pred usádzaním vodného kameňa všetko technologické vybavenie domácnosti (ako sú rozvody vody, bojler, práčka, umývačka, sanita zvnútra, či trysky na sprchových hlaviciach). Nedokáže však zabrániť tvorbe fľakov z "vodného piesku" na plochách, kde sa voda vysuší (napríklad na skle sprchového kúta, obkladačkách, alebo sanite zvonku).

  Viac informácií ako CrystaliT® funguje nájdete na: http://www.zmakcovacvody.eu/ako-to-funguje/

  Hlavnou výhodou je úplne bez-údržbová prevádzka. CrystaliT® na kryštalizáciu vodného kameňa využíva len fyzikálne procesy a kinetickú energiu pretekajúcej vody. Na svoju prevádzku nepotrebuje žiadnu soľ, elektriku, regeneráciu, preplachy či servis. Nemá teda ani žiadne prevádzkové náklady a vôbec nemení kvalitu pitnej vody.

  Vzhľadom na veľmi vysokú tvrdosť vody pre Váš rodinný dom doporučujem tieto modely CrystaliT®:

  • CrystaliT®  L   -   pre rodinný dom s veľmi tvrdou vodou a maximálne 1 kúpeľňou
  • CrystaliT® XL    - pre rodinný dom s veľmi tvrdou vodou a maximálne 2 kúpeľňami
  Odpovedal: Tomáš Kováč v pondelok, 1. mája 2017

Odpovedať

Otázku položil: Lubos v piatok, 30. decembra 2016 pre kategóriu Soľankové zmäkčovače
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Podľa našich praktických skúseností vypúšťaná soľanka nepredstavuje pre čističku a baktérie žiaden problém. Takže odpoveď je jednoznčne áno. Soľankoý zmäkčovač je vhodný aj na inštaláciu, kde odpadová voda zo zmäkčovača je vypúšťaná do čističky odpadových vôd (ČOV).

  Odpovedal: Tomáš Kováč v piatok, 30. decembra 2016

Odpovedať

Otázku položil: František Pazdera v štvrtok, 3. decembra 2015 pre kategóriu Soľankové zmäkčovače
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Ak využívate kotol, solárne panely, umývačku či pračku, zmäkčenie vody Vám ušetrí až do 30-40% nákladov na ohrev vody a výrazne zníži množstvo použitého mydla a pracích prostriedkov.

  Voda s tvrdosťou 25°dH sa radí medzi veľmi tvrdé vody. Tvrdá voda veľmi rýchlo zanáša najmä tepelno-výmenné plochy zariadení, ktoré zohrievajú vodu. Tiež sa postupne vytvára vodný kameň na vnútorných stenách vodovodných potrubí (i keď oveľa pomalšie v porovnaní s výmenníkmi tepla) a postupne sa znižuje ich prietok.

  Už 4-5mm vrstva vodného kameňa na výmenníku tepla (špirála v bojleri, práčke atď) zvýši náklady na ohrev vody až o 40%.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v utorok, 21. októbra 2014

Odpovedať

Otázku položil: Valko T. v streda, 2. decembra 2015 pre kategóriu Soľankové zmäkčovače
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Takmer 100% účinnosť (potvrdené viacerými nezávislými testami) pri obmedzení tvorby vodného kameňa dosahujú len 2 technológie zmäkčenia vody: soľankové zmäkčovače vody (regenerujú sa soľou) alebo katalytický zmäkčovač CrystaliT®.

  Vzhľadom na to, že túto vodu používate len ako úžitkovú, ideálnym riešením je inštalácia soľankového zmäkčovača vody, nakoľko tieto aj účinne znižujú vytváranie bieleho povlaku (sušiny) na plochách kde voda vyschne. Pri Vasej tvrdosti vody 32-37°dH však aj najúspornejší soľankový zmäkčovač bude spotrebovávať relatívne dosť tabletovanej soli.

  Na druhej strane je katalytický zmäkčovač CrystaliT® úplne bezúdržbový, nevyžaduje pripojenie do el. siete ani napojenie na odpad. Nakoľko CrystaliT® neodstraňuje z vody vápnik a horčík (spôsobujúci vodný kameň), po vysušení vody (napríklad obkladačky, sanita zvonku), ostáva ľahko zotierateľný biely povlak (sušina).

   

  Soľankové zmäkčovače vody (regenerujú sa soľou)

  VÝHODY: vysoká účinnosť; vodný kameň eliminuje kompletne - ani po vysušení voda nezanecháva biele fľaky; prádlo je hebké; nižšia spotreba pracích prostriedkov.
  NEVÝHODY: zbavuje vodu vápnika a horčíka namiesto ktorých pridáva do vody sodík, čím znižuje kvalitu pitnej vody; vyžaduje pravidelné kupovanie a dopĺňanie tabletovanej soli; veľká enviromentálna záťaž na odpadové vody -po regenerácii je zvyšná soľ automaticky vypláchnutá do odpadu.

  Katexové (soľankové) zmäkčovače vodu zmäkčujú tým, že vyberajú z vody vápnik (Ca+) a horčík (Mg+), ktorý vytvára vodný kameň, a nahrádzajú ho sodíkom (Na+). Nakoľko ióny vápnika a horčíka sú bivalentné, a ión sodíka je monovalentný, každý ión vápnika alebo horčíka je nahradený až 2 iónmi sodíka.

  Naše doporučenie:

  Pri vysokej tvrdosti vody (nad 22°dH, 4 mmol), paradoxne ušetríte keď si kúpite najkvalitnejší (a najdrahší) katexový zmäkčovač vody v našom sortimente. Počas našich prevádzkových testov preukázali tieto zmäkčovače výrazne nižšie spotreby tabletovanej soli, ako všetky ostatné soľankové zmäkčovače vody. Z výsledkov nášho interného testovania sme boli sami veľmi prekvapení, nakoľko podľa uvádzaných technických parametrov výrobcami, by nemali mať katexové zmäkčovače až také výrazné rozdiely v spotrebe soli. Realita je však úplne iná: najlacnejšie katexové zmäkčovače majú až niekoľko NÁSOBNÚ spotrebu soli oproti najúspornejším modelom.

  Ak chcete vedieť, ktorý zmäkčovač sa v našom prevádzkovom teste ukázal ako najúspornejší, prosím kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.

  UPOZORNENIE: Na Slovensku sa často ponúkajú cenovo výhodné katexové zmäkčovače s čínskymi riadiacimi hlavicami (ceny v rozsahu 450-600 EUR). Ušetrite si kopu starostí a peňazí a nekupujte tieto zmäkčovače. Ak chcete ušetriť zvoľte aspoň strednú triedu. V prípade problémov sa totiž pomoci nedovoláte. Každá seriózna firma, ktorá problémy rieši (aj pozáručné), už dávno tieto zmäkčovače vyradila zo svojho sortimentu. Po úvodnom nadšení z lacnej nákupnej ceny, sme tieto zmäkčovače vyradili z nášho sortimentu už pred niekoľkými rokmi. Mali neúnosne vysokú poruchovosť a spotrebu soli. Inde sa ponúkajú veselo ďalej...

  Kvalitný katexový zmäkčovač Vám bude slúžiť veľmi, veľmi dlho a bez porúch...

   

  CrystaliT® - katalytický zmäkčovač vody

  https://www.mojavoda.sk/zmakcovace-vody-fyzikalne/zmakcovac-vody-crystalit-l

  VÝHODY: certifikovaná účinnosť pri zabránení tvorby vodného kameňa až 99,7%; je úplne bezúdržbový: nevyžaduje zapojenie do el. siete, nespotrebováva žiadne chemikálie, nemení minerálne zloženie vody, nemá odpadovú vodu; veľmi dlhá životnosť katalytického média bez akejkoľvek údržby.

  NEVÝHODY: Na miestach, kde sa voda vysuší (napríklad obkladačky, sanita zvonku), ostáva ľahko zotieratelny biely povlak.

  CrystaliT® je jediný fyzikálny zmäkčovač na trhu s nezávisle certifikovanou účinnosťou 99,7% pri zabránení tvorby vodného kameňa. Aj podľa naších praktických skúseností môžeme prehlásiť, že ostatné fyzikálne zmäkčovače (galvanické články, magnety, elektro-magnety) sa k takejto účinnosti ani nepribližujú.

  Katalytický zmäkčovač vody bol podrobený dôkladným skúškam účinnosti DVGW

  Odpovedal: Tomáš Kováč v streda, 2. decembra 2015

Odpovedať

Otázku položil: Miloš v utorok, 4. augusta 2015 pre kategóriu Soľankové zmäkčovače
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Ceny zmäkčovačov vody sa odvíjajú od ich technických parametrov a kvality prevedenia.

  • Najlacnejšie zmäkčovače na Slovenskom trhu sú osadené čínskymi riadiacimi hlavicami RX, ktoré sme kôli neustálym problémom vyradili zo sortimentu. Stále ich však nájdete v hojnom zastúpení na iných stránkach a eshopoch.
  • Prijateľnú kvalitu za dobrú cenu dosahujú zmäkčovače vody s Taiwanskymi riadiacimi hlavicami Canature - napríklad náš zmäkčovač CrystalSOFT WH21.
  • Vyššiu kvalitu, dobrú efektivitu a bezproblémovú prevádzku, ale už za vyššiu cenu, dosahujú zmäkčovače vody vyrobené v Európe, napríklad zmäkčovač CrystalSOFT Stratos, CrystalSOFT ECO.
  • Najvyššiu kvalitu, efektivitu a bezproblémovú prevádzku, ale samozrejmä aj cenu, dosahujú podľa našich reálnych skúseností a praktických testov zmäkčovače vody vyrobené firmou EcoWater USA.

  V prípade zmäkčovača vody sa vyššia investícia do kvality vyplatí, nakoľko sa Vám peniaze vrátia v nielen v podobe vyššej efektivity a tým nižšej spotrebe soli a vody na preplach, ale aj a v dlhodobo bezproblémovej prevádzke, bez nutnosti akéhokoľvek servisného zásahu.
  Investícia do najúčinnejších zmäkčovačov vody sa vyplatí najmä pri veľmi tvrdých vodách, kde je návratnosť investície rýchlejšia a úspora spotrebovanej soli omnoho výraznejšia.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v utorok, 21. októbra 2014

Odpovedať

Otázku položil: Lukáš Bilka v utorok, 21. októbra 2014 pre kategóriu Soľankové zmäkčovače
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Všetky zmäkčovače vody v našej ponuke sú certifikované na úpravu pitnej vody a výsledná zmäkčená voda spĺňa všetky normy na pitnú vodu platné v SR alebo v EU. Zmäkčenie vody pomocou katexových zmäkčovačov je to dlhodobo používaná a overená technológia na úpravu úžitkovej a pitnej vody.

  Fyzikálne zmäkčovače vody

  Fyzikálna úprava vody magnetmi, elektromagnetmi a galvanickými článkami nemá garantovanú účinnosť. Jedinou výnimkou je katalytický zmäkčovač CrystaliT®, ktorý má nezávisle certifikovanú účinnosť 99,7% preukázanú rozsiahlymi dlhodobými testami v Nemecku.

  Fyzikálne zmäkčovače menia fyzikálne vlastnosti vody (na základe magnetizmu), no vôbec nemenia jej zloženie. Teda vôbec nemenia kvalitu pitnej vody.

  Na druhej strane však problém s tvrdou vodou neriešia úplne, nakoľko minerály vápnika a horčíka, ktoré tvoria vodný kameň, vo vode zostávajú. Usádzajú sa však v oveľa menšej miere a pomalšie (pri CrystaliT® sa v potrubí a na tepelno-výmenných plochách neusádzajú vôbec).

  Všetky zariadenia na fyzikálne zmäkčenie vody v našej ponuke sú ÚPLNE BEZ-ÚDRŽBOVÉ, preto sa investícia do takéhoto systému aj napriek nižšej účinnosti vyplatí.

  - Elektromagnety vyžadujú zapojenie do el. siete.
  - Permanentné magnety a galvanické články ako Crystal MAGIKO, SuperMAG, IPP, IPS nevyžadujú zapojenie do elektrickej siete.
  - Crystal Magiko a elektromagnety nevyžadujú ani prerušenie vodovodného potrubia, nakoľko sa inštalujú zvonku potrubia.

  Soľankové (katexové) zmäkčovače vody

  Soľankové zmäkčovače vody v našej ponuke zmäkčujú vodu trvale s garantovanou 100% účinnosťou. Pri odstraňovaní vyšších koncentrácií Ca,Mg (vody s vyššou tvrdosťou) sa však zvyšuje podiel sodíkových iónov vo vode. Katexové (soľankové) zmäkčovače totiž odstraňujú vodný kameň tým, že vymieňajú ióny vápnika a horčíka (spôsobujúce vodný kameň) za ióny sodíka.

  Čo sa týka účinnosti, nebola technológia zmäkčenia vody pomocou katexových (soľankových) zmäkčovačov prekonaná. Jediný fyzikálny zmäkčovač na trhu, ktorý sa účinnosťou zabránenia tvorby vodného kameňa v potrubiach a na tepelno-výmenných plochách (špirály v bojlery, práčka atď) vyrovnáva soľankovým zmäkčovačom je katalytický zmäkčovač CrystaliT®.

  Katexové zmäkčovače vody potrebujú na prevádzku riadiacej jednotky pripojenie do el. siete 220V. Spotrebovaná el. energia je však úplne zanedbateľná, nakoľko slúži len na prevádzku riadiacej jednotky. Samotné zmäkčenie vody prebieha bez spotreby el. energie. Jedinou výnimkou je CrystalSOFT Hydraulic, ktorý funguje výlučne na hydraulickom princípe a využíva na svoju prevádzku a riadenie len kinetickú energiu pretekajúcej vody. Tento zmäkčovač je však vhodný len do bytov alebo tam, kde nie je miesto na inštaláciu katexového zmäkčovača štandardnej veľkosti.

  Pri všetkých katexových zmäkčovačoch vody v našom sortimente sa tvrdosť výstupnej vody dá nastaviť podľa želania a potrieb zákazníka. Pri výstupnej tvrdosti 4 až 7 dH (nemeckých stupňov) nedochádza k výraznej tvorbe vodného kameňa a pritom voda nemá korozívne účinky. Takto upravená voda obsahuje dostatok vápnika a horčíka potrebného pre ľudské telo, a plne spĺňa požiadavky kladené na pitnú vodu podľa nariadenia vlády č.354/2006 Z.z.

  Nakoľko má mať úžitková voda iné zloženie ako voda pitná, doporučujeme na to myslieť už v projekte, a úplne oddeliť pitnú vodu od vody úžitkovej. Ideálne je priviesť pitnú vodu do kuchyne oddeleným potrubím priamo z hlavného vstupu vody do rodinného domu. V prípade, že táto možnosť je technicky náročná, pitnú vodu je možné dočistiť v mieste spotreby kvalitnou reverznou osmózou, ktorá efektívne odstráni pridaný sodík. Všetky reverzné osmózy v našej ponuke majú účinné remineralizátory, ktoré vode dodajú minimálne doporučené množstvá vápnika a horčíka.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v pondelok, 20. októbra 2014

Odpovedať

Zadajte Vašu otázku:

* Tieto polia sa musia vyplniť

Položiek: 15

na stránku

Tabuľku  Zoznam 

Nastaviť zostupne
 • Automatické soľankové zmäkčovače CrystalSoft PRO

  Automatické soľankové zmäkčovače CrystalSoft PRO

  Úzke, skladné, výkonné zmäkčovače. CrystalSOFT PRO sú vybavené inteligentnou intuitívnou riadiacou jednotkou. Vhodné do menších bytov aj domov. URČENIE: zmäkčenie vody do celého objektuODSTRAŃUJE: vodný kameň, znižuje tvrdosť vodyMIESTO INŠTALÁCIE: centrálny prívod vodyREGENERÁCIA: automatická, soľným roztokomÚDRŽBA: 1x ročne servis pohblivých častí 
 • CrystalSOFT Stratos

  CrystalSOFT Stratos

  Najnovšia technologická inovácia v kategórii katexových zmakčovačov vody. Unikátny dizajn, užívateľsky prívetivé ovládanie, plne automatický zmäkčovač. EXTRÉMNE NÍZKA SPOTREBA SOLI ! NAJNIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY NA TRHU !
 • Spustenie centrálnej úpravovne vody do prevádzky

  Spustenie a nastavenie centrálnej úpravovne vody do prevádzky

  Odborné spustenie a nastavenie centrálnej úpravovne vody do prevádzky.
  99,00 €
 • CrystalSOFT PLUS 25

  CrystalSOFT PLUS 25

  Úzke, skladné, výkonné zmäkčovače. CrystalSOFT PLUS sú vybavené inteligentnou intuitívnou riadiacou jednotkou. Vhodné do menších bytov aj domov.# URČENIE: zmäkčenie vody do celého objektuODSTRAŃUJE: vodný kameň, znižuje tvrdosť vodyMIESTO INŠTALÁCIE: centrálny prívod vodyREGENERÁCIA: automatická, soľným roztokomÚDRŽBA: 1x ročne servis pohblivých častí 
  889,00 €
 • CrystalSOFT WH 21

  Zmäkčovač vody CrystalSOFT WH 21

  So 100% účinnosťou znižuje obsah vápnika a horčíka vo vode a tým úplne obmedzuje tvorbu vodného kameňa. Po úprave vody zariadením CrystalSoft, ostáva voda mäkká natrvalo, pričom tvrdosť upravenej vody je možné plynule regulovať. Inteligentné riadenie: stačí nastaviť čas a tvrdosť vody. O ostatné sa postará inteligentná riadiaca hlavica.
  889,00 €
 • Soľankové zmäkčovače EcoWater SoftAQUA

  Soľankové zmäkčovače Soft AQUA

  Plneutomatické, elektronicky riadené zmäkčovače od jedného z najväčších a najstarších výrobcov zariadení na úpravu vody na svete EcoWater. Jednoduchá a spoľahlivá kontrola upravenej mäkkej vody s patentovaným procesom regenerácie ióno-výmenného média.# URČENIE: zmäkčenie vody v bytoch, domoch, kaviarne, reštaurácieODSTRAŃUJE: vodný kameň, znižuje tvrdosť vodyMIESTO INŠTALÁCIE: hlavný prívod vody do objektuREGENERÁCIA: automatická, proporcionálna, soľným roztokomÚDRŽBA: užívateľ doplňuje taletovanú soľ
 • Soľankové zmäkčovače Ecowater ESM+

  Soľankové zmäkčovače Ecowater ESM

  Plneutomatické, elektronicky riadené zmäkčovače od jedného z najväčších a najstarších výrobcov zariadení na úpravu vody na svete. Spoľahlivé patenty tejto firmy rázne znižujú náklady na zmäkčenie vody v porovnaní s inými výrobcami.# URČENIE: zmäkčenie vody v celom objekteODSTRAŃUJE: vodný kameň, znižuje tvrdosť vodyMIESTO INŠTALÁCIE: hlavný prívod vody do objektuREGENERÁCIA: automatická, proporcionálna, soľným roztokomÚDRŽBA: užívateľ doplňuje taletovanú soľ
 • Veľko-objemové zmäkčovače Ecowater ESM+

  Soľankové zmäkčovače Ecowater ESM

  Plneutomatické, elektronicky riadené zmäkčovače od jedného z najväčších a najstarších výrobcov zariadení na úpravu vody na svete. Spoľahlivé patenty tejto firmy rázne znižujú náklady na zmäkčenie vody v porovnaní s inými výrobcami.# URČENIE: zmäkčenie vody v celom objekte, domy, kancelárie, priemyselné aplikácieODSTRAŃUJE: vodný kameň, znižuje tvrdosť vodyMIESTO INŠTALÁCIE: hlavný prívod vody do objektuREGENERÁCIA: automatická, proporcionálna, soľným roztokomÚDRŽBA: užívateľ doplňuje taletovanú soľ
 • CrystalSOFT Ecomix Kompakt (vodný kameň, železo, mangán, amoniak, organické zlúčeniny)

  CrystalSoft Ecomix 1035 1054

  Odstraňuje naraz päť neželaných súčastí vody: tvrdosť vody, železo, mangán, amoniak (čpavok), karciogénne organické zlúčeniny. Úpravňa vody priamo od výrobcu patentovanej zmesi Ecomix. # URČENIE: úprava vody v celom objekte ODSTRAŇUJE: vodný kameň, železo, mangán, amoniak, karcinogénne organické zlúčeniny MIESTO INŠTALÁCIE: hlavný prívod vody do objektu REGENERÁCIA: automatická protiprúdová soľným roztokom ÚDRŽBA: užívateľ len doplňuje tabletovanú soľ
 • CrystalSOFT Ecomix (vodný kameň, železo, mangán, amoniak, organické zlúčeniny)

  CrystalSoft Ecomix zmakcovac

  Odstraňuje naraz päť neželaných súčastí vody: tvrdosť vody, železo, mangán, amoniak (čpavok), karciogénne organické zlúčeniny. Úpravňa vody priamo od výrobcu patentovanej zmesi Ecomix. # URČENIE: úprava vody v celom objekte ODSTRAŇUJE: vodný kameň, železo, mangán, amoniak, karcinogénne organické zlúčeniny MIESTO INŠTALÁCIE: hlavný prívod vody do objektu REGENERÁCIA: automatická protiprúdová soľným roztokom ÚDRŽBA: užívateľ len doplňuje tabletovanú soľ
 • Tabletovaná soľ 1 PALETA - Západné Slovensko

  Tabletovaná soľ - 1 paleta /40 vriec/

  Technicky čistá tabletovaná soľ do úpravne vody určená na regeneráciu katexu, anexu, ecomixu a iných iónovýmenných živíc. Balená v 25kg PE vreciach. Balenie: 25 kg PE vrecia / 40 ks / 1000 kg PALETA Cena za 25 kg PE vreco - 8,60 Eur Doprava je zahrnutá v cene palety do 200 km zo skladu SENICA. Rýchlosť dodania po obdržaní objednávky sú 3 pracovné dni.
  344,00 €
 • Tabletovaná soľ 1 PALETA - Východné Slovensko

  Tabletovaná soľ - 1 paleta /40 vriec/

  Technicky čistá tabletovaná soľ do úpravne vody určená na regeneráciu katexu, anexu, ecomixu a iných iónovýmenných živíc. Balená v 25kg PE vreciach. Balenie: 25 kg PE vrecia / 40 ks / 1000 kg PALETA Cena za 25 kg PE vreco - 8,60 Eur Doprava je zahrnutá v cene palety v oblasti od Svit/Rožňava po východné hranice. Rýchlosť dodania po obdržaní objednávky sú 3 pracovné dni.
  344,00 €
 • Tabletovaná soľ 1 PALETA - Stredné Slovensko

  Tabletovaná soľ - 1 paleta /40 vriec/

  Technicky čistá tabletovaná soľ do úpravne vody určená na regeneráciu katexu, anexu, ecomixu a iných iónovýmenných živíc. Balená v 25kg PE vreciach. Balenie: 25 kg PE vrecia / 40 ks / 1000 kg PALETA Cena za 25 kg PE vreco - 8,99 Eur Doprava je zahrnutá v cene palety v oblasti od Svit/Rožňava po západné hranice. Rýchlosť dodania po obdržaní objednávky sú 3 pracovné dni.
  359,60 €

Položiek: 15

na stránku

Tabuľku  Zoznam 

Nastaviť zostupne