FAQ / Fyzikálna úprava vody / IPS - Iónový Polarizačný Systém

 1. Čo je tvrdá voda a ako sa prejavuje ?
 2. Čo je fyzikálna úprava vody ?
 3. Čo je IPS ?
 4. Ako sa prejavuje funkčnosť IPS ?
 5. Kde všade je možné používať IPS ?
 6. Aké sú výhody ionizovanej vody ?
 7. Aké účinky má ionizovaná voda na ľudský organizmus ?
 8. IPS má dočasnú alebo permanentnú účinnosť ?
 9. Kde sa bude vzniknutý kal usádzať a ako často a akým spôsobom je potrebné ho odstraňovať ?
 10. Nemá vzniknutý kal z dlhodobého hľadiska vplyv na zdravie človeka ?
 11. Má IPS rovnakú účinnosť na studenú aj na teplú vodu ?
 12. Je IPS účinné bez ohľadu na tvrdosť vody ?
 13. Ovplyvní IPS tlak v potrubí ?
 14. Je účinnosť IPS závislá od rýchlosti prietoku vody v potrubí a v akej miere ?
 15. Je zmena štruktúry vody trvalá alebo len dočasná ?
 16. Čo sa stane s IPS po sezónnom vypustení systému ?
 17. Ak sa umiestni IPS do systému viackrát, násobí to jeho účinnosť ?
 18. Odstraňuje IPS i staré nánosy vodného kameňa v systéme, za aký čas a za akých podmienok ?
 19. Zmäkčí IPS vodu ?
 20. Aký má IPS vplyv na chuť a kvalitu vody ?
 21. Sú chemické látky nachádzajúce sa vo vode, ktoré majú nepriaznivý vplyv na materiály IPS a ktoré to sú?
 22. Aký je rozdiel v účinnosti medzi magnetickým systémom a IPS ?
 23. Majú elektrické zariadenia v blízkosti IPS vplyv na jeho účinnosť ?
 24. Kde v systéme je najvhodnejšie IPS umiestniť vzhľadom na jeho účinnosť ?
 25. Kto môže prevádzať montáž ?
 26. Je možné uplatňovať záruku aj po neodbornej montáži ?
 27. Je potrebná nejaká úprava produktu pred prvou montážou ?
 28. Ako je zabezpečené pripojenie IPS k systému, je závit alebo príruby podľa nejakých noriem (akých) ?
 29. Aký má IPS vplyv na životné prostredie?
 30. Aká je záruka na IPS a aká je predpokladaná životnosť ?
 31. Mení sa dĺžka životnosti IPS pri použití v teplej vode?
 32. Dá sa vyčísliť ročná úspora v priemernej domácnosti pri použití IPS, na čom všetkom a koľko sa ušetrí ?
 33. Dá sa vyčísliť ročná úspora pri použití IPS aj v priemyselných prevádzkach, na čom všetkom a koľko sa ušetrí ?

 

 1. Čo je tvrdá voda a ako sa prejavuje?

  Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe, jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká.

  Nežiadúce prejavy tvrdej vody:

  Tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch, vyššia spotreba pracích prostriedkov.

  Stupnica tvrdosti vody:
  Podľa tvrdosti rozdeľujeme vodu do šiestich skupín:

    Tvrdosť
  (°N)
  Obsah vápnika a horčíka
  (mmol/l)
  veľmi mäkká 0 - 4 0 - 0,71
  mäkká 4 - 8 0,71 - 1,42
  stredne tvrdá 8 - 12 1,42 - 2,14
  tvrdá 12 - 18 2,14 - 3,20
  značne tvrdá 18 - 30 3,20 - 5,40
  veľmi tvrdá nad 30 nad 5,40
 2. Čo je fyzikálna úprava vody ?

  Podstatou fyzikálnej úpravy vody je „prenos“ alebo uloženie voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa v dôsledku toho spolarizujú (jednotne orientujú). Tento efekt má za následok zmenu tvaru rozpustných pevných látok vo vode tak, že už tak ľahko netvoria kryštalickú mriežku, pretože sa menia z kubickej štruktúry na hexagonálnu.

 3. Čo je IPS ?

  Zariadenie je určené na fyzikálnu úpravu vody. Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózie a zároveň napomáha pri ich odstraňovaní. IPS je možné inštalovať v uzavretých a otvorených dynamických systémoch. Jeho efektívna využitežnosť je od malých bytov cez rodinné domy až po vežké prevádzky a priemyselné zariadenia, kde je predpoklad tvorby vodného kameňa. IPS nemení chemické zloženie vody. Jeho životnosť je minimálne 10 rokov.

  Pracuje účinne a spoľahlivo bez:
  • obsluhy
  • chemikálií
  • magnetov
  • vonkajšieho zdroja energie
 4. Ako sa prejavuje funkčnosť IPS ?

  Funkčnosť IPS sa prejavuje už po niekoľkých dňoch nasledovnými spôsobmi:

  • vodný kameň vytvorený okolo ústí vodovodných batérií, sprchovacích ružíc, hydromasážnych trysiek a pod. začne postupne mäknúť a je ľahko odstrániteľný
  • povrchy umývané ionizovanou vodou sa ľahšie čistia, na riade neostávajú škvrny
  • pri elektrickom ohreve úžitkovej vody sa pri nezmenenom nastavení termostatu môže zdať ohrievaná voda teplejšia
  • spôsobuje zlepšený prestup tepla po odbúraní inkrustov zo zanesených ohrievačov
  • vo veľmi zanesených systémoch je možné po čase pozorovať zvýšenie tlaku či prietokového množstva
  • zanesené splachovacie nádržky WC sa od vodného kameňa postupne očistia
  • IPS bráni výskytu nebezpečnej baktérie legionella v teplovodných potrubiach
 5. Kde všade je možné používať IPS ?

  Použitie IPS je efektívne a vhodné v každej prevádzke, ktorá využíva tečúcu vodu. Umývacie linky, reštaurácie, jedálne, pekárne, práčovne, kaderníctva, čistiarne, bazény, plavárne, mliekárne, pivovary, liehovary, záhradníctva, zavlažovacie systémy a mnohé ďalšie...

  Rovnako spoľahlivo funguje vo výmenníkoch tepla, vodovodných systémoch, kotloch, kondenzátoroch, generátoroch, vykurovacích systémoch, kompresorovniach, chladiacich a klimatizačných zariadeniach.

 6. Aké sú výhody ionizovanej vody ?

  Z ionizovanej vody sa pri kúpaní vytvorí bohatá pena vo vani. Šampón ako aj umývacie a čistiace prostriedky budú čistiť ľahšie a oveľa rýchlejšie.

  Po kúpaní alebo sprchovaní ionizovanou vodou je pokožka hladšia a vláčnejšia. Vlasy zasa jemnejšie a lesklejšie. Pri holení ionizovaná voda minimalizuje dráždenie pokožky.

  Oblečenie vyprané v ionizovanej vode je hebkejšie „ľahšie“ a čistejšie. Farby si zachovávajú dlhšie svoju sýtosť a bielizeň životnosť. Navyše ionizovaná voda šetrí pracie prostriedky až o polovicu a zároveň chráni práčku pred vodným kameňom.

  Používaním IPS ochránite svoje spotrebiče a zariadenia pred ich predčasným opotrebovaním. Pri prietoku ionizovanej vody sa neusádza vodný kameň. Efektívne a lacno tak chránite celú vykurovaciu inštaláciu. Dostanete potrebné teplo, spotrebiče budú fungovať bez zbytočných porúch, a pohľad na lesklé vodovodné batérie bude nielen príjemný, ale voda z nich bude prúdiť pod správnym tlakom a jedným smerom.

  Zalievaním rastlín, či izbových kvetín ionizovanou vodou zabezpečíte ich rýchlejší rast, sviežosť a krásu.

 7. Aké účinky má ionizovaná voda na ľudský organizmus ?

  Ionizovaná voda má blahodárne a podporné účinky aj pre ľudský organizmus

  • zmierňuje žalúdočné a črevné ťažkosti
  • pomáha pri kožných a reumatických ťažkostiach
  • posilňuje procesy premeny látok
  • očisťuje organizmus od toxínov
  • stabilizuje krvný obeh
  • zlepšuje zloženie a obsah krvi
  • podporuje rýchlejšie hojenie rán
  • zlepšuje fyzickú a psychickú rovnováhu
  • aktivizuje životné sily,
  • znižuje citlivosť na zmeny počasia,
  • ionizovaná voda má lepšiu chuť a dlhšiu čerstvosť
 8. IPS má dočasnú alebo permanentnú účinnosť ?

  IPS má dlhodobú permanetnú účinnosť, bez potreby akejkoľvek obsluhy a externého zdroja energie. Životnosť závisí od zloženia vody. Pre systémy s pitnou vodou je to minimálne 10 rokov.

 9. Kde sa bude vzniknutý kal usádzať a ako často a akým spôsobom je potrebné ho odstraňovať ?

  Vzniknutý kal sa v otvorenom vodovodnom systéme prirodzene vyplaví.

 10. Nemá vzniknutý kal z dlhodobého hľadiska vplyv na zdravie človeka ?

  Vzniknutý kal nemá na ľudský organizmus žiadny negatívny účinok.

 11. Má IPS rovnakú účinnosť na studenú aj na teplú vodu ?

  Vodný kameň sa intenzívnejšie vytvára v teplej vode. IPS je vhodné inštalovať na vstupe vody. Keď je voda ionizovaná, nezáleží či je teplá alebo studená. Inkrusty sa nevytvárajú.

 12. Je IPS účinné bez ohľadu na tvrdosť vody ?

  Čím je voda tvrdšia (obsahuje viac minerálov), tým je väčší predpoklad tvorby inkrustov. IPS je možné použiť pre rôznu tvrdosť vody. Pri veľmi tvrdej vode je potrebné jeho dlhšie pôsobenie. Účinnosť sa dá tiež znásobiť paralelným zapojením ďalšieho zaradenia.

 13. Ovplyvní IPS tlak v potrubí ?

  IPS ovplyvňuje tlak v potrubí minimálne. Tlakové straty sú zanedbateľné a pri bežnom používaní vody (napr. v domácnosti) nepostrehnuteľné.

 14. Je účinnosť IPS závislá od rýchlosti prietoku vody v potrubí a v akej miere ?

  Maximálna rýchlosť prúdenia vody cez IPS je 4ms-1.Jednotlivé typy IPS sú dimenzované na určitý prietok vody v potrubí. Pri výbere vhodného typu treba zohľadňovať aj tieto údaje, nielen údaj o svetlosti potrubia.

 15. Je zmena štruktúry vody trvalá alebo len dočasná ?

  Voda po prechode cez IPS je ionizovaná(má vlastnosti mäkkej) 24 – 72 hodín. Potom túto vlastnosť stráca. Preto je zariadenie vhodné pre dynamické systémy. Dôležité je, že IPS nemení chemické vlastnosti vody, teda nič neodburáva. Soli nachádzajúce sa v nej iba menia svoju štruktúru. Ľudský organizmus tak má prísun všetkých potrebných minerálov obsiahnutých vo vode.

 16. Čo sa stane s IPS po sezónnom vypustení systému ?

  Sezónne vypustenie systému nemá žiadny vplyv na funkčnosť IPS.

 17. Ak sa umiestni IPS do systému viackrát, násobí to jeho účinnosť ?

  Áno, vytvorí to synergický efekt.

 18. Odstraňuje IPS i staré nánosy vodného kameňa v systéme, za aký čas a za akých podmienok ?

  IPS odstraňuje staré nánosy (inkrusty) zo systému. Doba závisí od množstva starých inkrustov v potrubí a prietoku vody. Ionizovaná voda postupne narúša vodný kameň a vyplavuje ho von. Je potrebné ho odstraňovať prostredníctvom odkaľovačov. IPS tiež zamedzuje vzniku korózii na vnútorných povrchoch potrubí. Vytvára sa na nich ochranná vrstva magnetitu (Fe3O4). Tento efekt výrazne predlžuje životnosť potrubí a tiež pripojených zariadení (batéríí, kotlov, radiátorov, práčiek...) Zabránením vzniku usadenín vodného kameňa nedochádza k postupnému zmenšovaniu reálnej svetlosti potrubia pri ktorom sa zvyšuje odpor pritekajúcej vody a to má za následok straty energie.

 19. Zmäkčí IPS vodu ?

  IPS vodu reálne nezmäkčuje, ale ionizovaná voda má vlastnosti mäkkej vody 24-72 hodín. Nemení ani jej chemické vlastnosti.

 20. Aký má IPS vplyv na chuť a kvalitu vody ?

  Voda stráca pachuť z pridaného chlóru, príjemnejší pocit pri styku s pokožkou...

 21. Sú chemické látky nachádzajúce sa vo vode, ktoré majú nepriaznivý vplyv na materiály IPS a ktoré to sú ?

  V bežnej vode nie.

 22. Aký je rozdiel v účinnosti medzi magnetickým systémom a IPS ?

  Magnetická úprava je účinná len pri určitom zložení vody z hľadiska obsahu solí. Ak je tvrdosť vody spôsobená obsahom soli síry, magnetická úprava vody je neefektívna.

 23. Majú elektrické zariadenia v blízkosti IPS vplyv na jeho účinnosť ?

  Môžu ovplyvniť jeho činnosť ak majú vyššie napätie.

 24. Kde v systéme je najvhodnejšie IPS umiestniť vzhľadom na jeho účinnosť ?

  Na vstupe do systému za merač vody (resp. za čerpadlo) pred zariadenia, ktoré chceme chrániť.

 25. Kto môže prevádzať montáž ?

  Inštalatér.

 26. Je možné uplatňovať záruku aj po neodbornej montáži ?

  Nie!

 27. Je potrebná nejaká úprava produktu pred prvou montážou ?

  Nie je potrebná žiadna úprava.

 28. Ako je zabezpečené pripojenie IPS k systému, je závit alebo príruby podľa nejakých noriem (akých) ?

  Závity majú typy 1/2“, 3“, 1“, 5/4“, Normované príruby majú typy DN 40 – DN150 (viď katalóg)

 29. Aký má IPS vplyv na životné prostredie ?

  Pozitívny. Úsporou pracích práškov, čistiacich prostriedkov, ako aj náhradou chemického čistenia, chránime životné prostredie.

 30. Aká je záruka na IPS a aká je predpokladaná životnosť ?

  Záruka je 5 rokov so 6 mesačnou garanciou vrátenia peňazí pri nespokojnosti s produktom. Predpokladaná životnosť je minimálne 10 rokov (zatiaľ najdlhšie používané zariadenia IPS, vykazujúce účinnosť na základe referencií) bez obsluhy a údržby zariadenia.

 31. Mení sa dĺžka životnosti IPS pri použití v teplej vode ?

  Minimálne, v teplej vode je trochu kratšia.

 32. Dá sa vyčísliť ročná úspora v priemernej domácnosti pri použití IPS, na čom všetkom a koľko sa ušetrí ?

  Úspora sa dá vyčísliť zrátaním ceny za čistiace prostriedky, ktoré sú používané pri čistení vodného kameňa zo sanity, za nákup pracích práškov, zmäkčovačov ako aj spotrebou energie potrebnou na vykurovanie.

 33. Dá sa vyčísliť ročná úspora pri použití IPS aj v priemyselných prevádzkach, na čom všetkom a koľko sa ušetrí ?

  Napríklad v kotolniach a výmenníkových staniciach sa dá úspora vyčísliť vynaloženými prostriedkami za odstávky a chemické čistenie systémov, ako aj za energie potrebné na prípravu teplej úžitkovej vody.

[na vrch]