FAQ / Reverzná Osmóza / Filtračné systémy Reverznej Osmózy

 1. Ako funguje systém reverznej osmózy ?
 2. Porovnanie účinnosti reverznej osmózy a ostatných metód čistenia vody.
 3. Aký má byť tlak vo vodovodnom potrubí pre správnu funkčnosť Vami ponúkaných filtračných zariadení na báze reverznej osmózy?
 4. Je pumpa na zvýšenie vodovodného tlaku potrebná?
 5. Ako zmerať tlak vo mojom vodovodnom potrubí ?
 6. Aký má byť vodovodný tlak pri filtračných systémoch so zabudovanou pumpou na zvýšenie tlaku?
 7. Aký je pomer filtrovanej / odpadovej vody vo vašich filtračných zariadeniach ?
 8. Je potrebné v systéme reverznej osmózy používať mineralizátor ?

 

 1. Ako funguje systém reverznej osmózy ?

  Princípom reverznej osmózy je využitie polopriepustnej membrány s pórmi veľkosti 0,0001 - 0,0002 mikrometra, čiže prepúšťa len molekuly vody, prípadne malé množstvo niektorých prvkov, ale nie znečistenie, kaly, chemické zlúčeniny, baktérie, vírusy a iné nepríjemnosti. Osmotickou úpravou sa z vody odstráni 85 – 99 % všetkých kontaminantov.

  Keďže osmotická membrána je veľmi jemná, v prípade, že by sa nainštalovala priamo do kohútika, za niekoľko dní by sa zničila – väčšie nečistoty by ju zaniesli, poškodili alebo rovno prederavili. Preto sa hovorí o takzvaných systémoch na čistenie vody na princípe reverznej osmózy. Aby sa mohla voda prečistiť použitím reverznej osmózy, musí byť predpripravená, čiže musí prejsť v záujme ochrany a čo najdlhšej trvanlivosti osmotickej membrány najprv mechanickými filtrami a filtrom s aktívnym uhlím.

  Podrobnejšie o fungovaní reverznej osmózy a jej jednotlivých stupňoch sa môžete dočítať v sekcii "Prečítajte si - Reverzná Osmóza".
  Presný rozpis jednotlivých filtračných stupňov a použitých filtračných vložiek nájdete uvedený aj v našom katalógu reverzných osmóz pri jednotlivých filtračných zariadeniach.

 2. Porovnanie účinnosti reverznej osmózy a ostatných metód čistenia vody.

  Prímesi Destilácia Ionomenič Aktívne uhlie UV žiarenie Látkovýfilter Reverznáosmóza

  Sodík

  ++

  ++

  ++

  Arzén

  ++

  ++

  ++

  Olovo

  ++

  ++

  ++

  Kadmium

  ++

  ++

  ++

  Draslík

  ++

  ++

  ++

  Sulfáty

  ++

  ++

  ++

  Tvrdosť (Ca)

  ++

  ++

  ++

  Tvrdosť (Mg)

  ++

  ++

  ++

  Nitráty

  ++

  ++

  ++

  Chloridy

  ++

  ++

  Fekálne baktérie

  ++

  ++

  ++

  Vírusy

  ++

  ++

  ++

  Protozoa

  ++

  +

  ++

  ++

  Organické znečistenie

  +

  ++

  ++

  Chlór

  +

  ++

  ++

  Pesticídy

  +

  +–

  ++

  Sediment

  ++

  ++

  ++

  Azbest

  ++

  ++

  ++

 3. Aký má byť tlak vo vodovodnom potrubí pre správnu funkčnosť Vami ponúkaných filtračných zariadení na báze reverznej osmózy?

  Naše filtračné systémy reverznej osmózy sú konštruované na štandartný vodovodný tlak od 4 - 8 bar. Pri vodovodnom tlaku nižšom ako 4 bary sa doporučuje použiť špeciálna pumpa na zvýšenie tlaku (elektrická - booster pumpa, mechanická - permeat pumpa). Pri tlaku nižšom ako 3 bary je pumpa na zvýšenie tlaku už nevyhnutná.

 4. Je pumpa na zvýšenie vodovodného tlaku potrebná?

  Reverzná osmóza potrebuje na svoju správnu funkciu aj patričný vodovodný tlak. Na miestach s nižším vodovodným tlakom sa preto používa na jeho zvýšenie pumpa na zvýšenie tlaku.

  Ak máte tlak vo vodovodnom potrubí nad 4 bar, pumpa na zvýšenie tlaku nie je potrebná a môžete si kúpiť lacnejší filtračný systém bez nej.
  Pozor! Dodatočná montáž takejto pumpy sa však nedoporučuje, pretože treba odborne nastaviť rozličné prepínače a senzory ktoré sú nevyhnutné na správne riadenie a funkciu pumpy.

 5. Ako zmerať tlak vo mojom vodovodnom potrubí ?

  Tlak vo Vašom vodovodnom potrubí si môžete zmerať jednoduchým prístrojom - barometrom. Barometer dostanete kúpiť v takmer každom obchode s vodovodnými batériami a stojí okolo 150Sk.

  Barometer sa pripojí na vodovodný kohútik (prípadne sprchovú hadicu) pustíte vodu a na ručičke barometra si odčítate tlak vo Vašom vodovodnom potrubí. Nezabudnite si pri kúpe barometra kúpiť aj príslušné redukcie, prípadne to zverte vodoinštalatérovi.

 6. Aký má byť vodovodný tlak pri filtračných systémoch so zabudovanou pumpou na zvýšenie tlaku?

  Pri použití filtračného zariadenia so zabudovanou pumpou na zvýšenie vodovodného tlaku by mal byť vodovodný tlak nad 0,2 baru. To Vám zaručuje, plný výkon a funkčnosť filtračného zariadenia kdekoľvek ho pripojíte. Štandartný tlak vo vodovodnom potrubí na Slovensku sa pohybuje okolo 4 barov.

  Ak máte tlak vo vodovodnom potrubí nad 4 bary, pumpa na zvýšenie tlaku nie je potrebná a môžete si kúpiť lacnejší filtračný systém bez nej.
  Pozor! Dodatočná montáž takejto pumpy sa však nedoporučuje, pretože treba odborne nastaviť rozličné prepínače a senzory ktoré sú nevyhnutné na správne riadenie a funkciu pumpy.

  Samozrejme si u nás môžete kúpiť aj Filtračný systém už so zabudovanou pumpou na zvýšenie vodovodného tlaku s odborne nastavenými senzormi a prepínačmi.

 7. Aký je pomer filtrovanej / odpadovej vody vo vašich filtračných zariadeniach?

  Pre správne fungovanie systému reverznej osmózy musí byť osmotická membrána neustále oplachovaná pretekajúcou vodou, aby sa na povrchu membrány netvorila vrstva povlaku, ktorý by membránu poškodzoval. Preto je výtok vody z osmotickej membrány delený na dve časti – jedna preteká koncovým filtrom s aktívnym uhlím a mineralizátorom priamo ku konzumentovi a druhá časť vody končí v odpade.

  Zo znečistenej vody sa získa 25 až 35% čistej vody a stále premývanie membrány vodou zaručuje dlhú dobu používania osmotickej membrány. To jest na 1 liter prefiltrovanej čistej vody pripravenej na spotrebu priemerne 4 litre vody odtečú do kanalizácie. Samozrejme, voda čistená systémom s reverznou osmózou nie je určená napr. na splachovanie toalety alebo umývanie auta či podlahy, ale priamo na pitie, varenie, polievanie izbových rastlín, umývanie hlavne u ľudí s citlivou pokožkou a pod.

  pomer medzi množstvom čistej vody - permeátu a množstvom vody odvedenej do odpadu sa nastavuje pomocou škrtiaceho ventila (tiež obmedzovač prietoku): slúži na obmedzenie prietoku vody, ktorá obmýva povrch membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu. Keby nebolo tohto obmedzenia, nebol by vytvorený potrebný tlak na pretlačenie vody cez membránu a takmer všetka voda by smerovala do odpadu.

  Naše filtračné zariadenia sú štandartne vybavené 300-vým škrtiacim ventilom. Tento škrtiaci ventil je nastavený na pomer 3 :7, čo je v praxi približne 1 : 4 (filtrovaná voda : odpadová voda).

  Konkrétny pomer závisí od nasledovných parametrov:

  • Vodovodný tlak
  • Teplota vstupnej vody
  • Tlak v zásobníku (nádrži)
  • Celková mineralizácia TDS (total dissolved solids) vstupnej vody

  Pre Európu je najvhodnejší 300-vkový škrtiaci ventil.
  Napríklad 200-vý škrtiaci ventil má nastavený pomer 1 : 2. Tento ventil však môžeme doporučiť len pri nízkomineralizovanej vstupnej vode s TDS pod 200 ppm. Naproti tomu v USA sa zvyčajne používa 550-vý škrtiaci ventil s pomerom 1 : 8 a sme ho schopní na požiadanie dodať v prípade, že odpadovú vodu viete zúžitkovať inak.

 8. Je potrebné v systéme reverznej osmózy používať mineralizátor ?

  V tomto sa zatiaľ odborné zdroje líšia.

  Jedna skupina odborníkov tvrdí, že úplne čistá osmotická voda, zbavená takmer všetkých minerálov (voda podobná mäkkej dažďovej vode) je najzdravšia a pridávať do nej spätne minerály je kontraproduktívne a zbytočné. Tvrdia, že 99% všetkých potrebných minerálov telo získava z potravy a vo vode rozpustné anorganické minerály sú pre naše telo nestráviteľné a tak či tak sa z tela vylúčia. Navyše môžu spôsobovať aj zdravotné problémy ako arterioskleróza (kôrnatenie ciev) a rôzne iné zdravotné problémy spôsobené ukladaním anorganických minerálov v našom tele, čo je nežiadúce. Tvrdí sa, že najzdravšia voda je z ľadovcov, a tá je svojím zložením podobná čistej, dodatočne neupravenej vody z reverznej osmózy.

  Druhá skupina odborníkov má na to opačný názor a tvrdí, že mineralizátor je nevyhnutný. 

  Samozrejme ponúkame filtračné zariadenia na báze reverznej osmózy aj so zabudovaným mineralizátorom. Takýto filtračný systém sa dá dovybaviť vodovodným "dvojkohútikom" - z jednej strany kohútika tečie úplne čistá, filtrovaná, osmotická voda, a z druhej strany, cez mineralizátor doupravená, jemne mineralizovaná voda. Takto máte vždy na výber akú vodu použijete - napr. pre Vás čistú osmotickú vodu a pre Vaše bábätko upravenú, jemne mineralizovanú osmotickú vodu. Alebo môžete tieto dve vody aj striedať, prípadne navzájom miešať podľa aktuálnej chuti. Takto máte záruku, že budete piť úplne čistú, zdraviu prospešnú vodu zbavenú jedovatých a rakovinotvorných látok na ktorúkoľvek stranu tejto debaty sa pripojíte.

[na vrch]