FAQ / Reverzná Osmóza / Inštalácia a údržba filtračných systémov Reverznej Osmózy

 1. Ako postupovať pri prvom použití filtračného zariadenia RO ?
 2. Ako často sa majú meniť filtračné vložky vo systémoch reverznej osmózy ktoré ponúkate?
 3. Je potrebné a ako často sa má filtračný systém reverznej osmózy dezinfikovať?
 4. Akým spósobom sa má filtračné zariadenie na báze reverznej osmózy dezinfikovať?
 5. Akým spôsobom sa spájajú a rozpájajú spoje na reverznej osmóze?
 6. Booster pumpa (zariadenie na zvýšenie vodovodného tlaku) vydáva počas činnosti klepotavé zvuky. Môžete mi prosím poradiť, ako sa tohoto klepotania zbaviť?

 

 1. Ako postupovať pri prvom použití filtračného zariadenia RO ?

  Presný popis postupu pri prvom použití filtračného zariadenia, ako aj schému s označenými jednotlivými časťami nájdete aj v dodanom užívateľskom manuále.

  Schéma s očíslovanými jednotlivými časťami 5-stupňovej reverznej osmózy.

  Preverte tesnosť všetkých výrobcom montovaných spojov. Ak je potrebné, závity utesnite teflónovou páskou alebo použite konope. Kvôli pohybu skrutkových spojov sa môžu teflónové utesnenia za určitých okolností stať netesnými.

  U zariadení s vysokotlakovou pumpou ju zapojte do elektriky prostredníctvom dodaného sieťového adaptéra s jednosmerným napätím (24V).

  1. Uzavrite ventil na zásobníku.
  2. Otvorte preplachovací odtokový kohútik (7) na kontrole prietoku (6), aby ste vodu zmiešanú s jemným prachom z aktívneho uhlia viedli mimo membrány (= manual flushing). Vodu nechajte tiecť po dobu cca. 10 minút, aby ste filtre prepláchli.
  3. Otvorte osmózny vodovodný kohútik na kuchynskom dreze (F).
  4. BEZPODMIENEČNE uzatvorte preplachovací odtokový kohútik (7) a nechajte tiecť vodu ďalších 30 minút z osmózneho vodovodného kohútika (F).
  5. Otvorte ventil na zásobníku a zatvorte osmózny vodovodný kohútik. Zásobník sa teraz začne napĺňať. Potom ako je zásobník úplne naplnený (v závislosti od tlaku vody po cca. 2 až 3 hodinách), opäť otvorte vodovodný kohútik (F) a zásobník úplne vyprázdnite.

  Prvé dva obsahy zásobníka po naplnení bezpodmienečne úplne vyprázdnite!

  Odteraz môžete vodu s osmózneho vodovodného kohútika používať. Keď pitná voda v zásobníku klesne na určitú úroveň, samočinne sa spustí produkcia vody, až kým sa zásobník nenaplní.

  Pokiaľ ste zariadenie nepoužívali viac ako 5 dní, odporúča sa zásobník úplne vyprázdniť a nanovo nechať vyprodukovať pitnú vodu. Pokiaľ budete dlhšiu dobu neprítomný, úplne uzatvorte prívod vody.

 2. Ako často sa majú meniť filtračné vložky vo systémoch reverznej osmózy ktoré ponúkate?

  Zvyčajná doba výmeny filtračných vložiek do nami ponúkaných fitračných zariadení je nasledovná:

  • 1 stupeň (mechanická predfiltrácia): vinutý polypropylén - každých 6 mesiacov alebo ± 5.000 litrov *
  • 2 stupeň (predfiltrácia): Aktívne uhlie granulát - každých 6 mesiacov alebo ± 10.000 litrov *
  • 3 stupeň (mechanická predfiltrácia): vinutý polypropylén alebo lisované aktívne uhlie - každých 6 mesiacov alebo ± 10.000 litrov *
  • 4 stupeň (filtrácia 0,0001 mikrometra): TFC osmotická membrána - každé 2 až 3 roky alebo ± 40.000 litrov **
  • 5 stupeň (postfiltrácia): Aktívne uhlie - každých 12 mesiacov alebo ± 20.000 litrov *

  * ktorý prípad nastane skôr.
  ** najneskôr, keď hodnota TDS osmotickej vody prekročí 20% TDS vody z vodovodu (TDS Tester si môžete kúpiť priamo v našom katalógu).

  Presný typ, názov a dobu výmeny filtračných vložiek nájdede na stránke výrobku - záložka "Náhradné filtre". Všetky filtračné vložky do nami ponúkaných zariadení sa dajú kúpiť v sekcii "filtračné vložky" v našom katalógu.
  Radi Vám tiež dodáme sadu náhradných filtrov na 3 roky - obsahuje 21 náhradných filtračných vložiek pre Vaše filtračné zariadenie na báze reverznej osmózy.

 3. Je potrebné a ako často sa má filtračný systém reverznej osmózy dezinfikovať?

  Membrána reverznej osmózy úplne odfiltruváva baktérie a víry. Vzhľadom na to, že žiadny jav v prírode neprebieha na 100%, ani my sa nato nemôžeme absolútne spoliehať.

  Preto odporúčame zariadenie na báze reverznej osmózy raz ročne vydezinfikovať. Najvhodnejšia doba na dezinfekciu je pred úplnou výmenou filtračných vložiek, aby ste eliminovali množstvo možných vzniknutých baktérií, a zabránili ich ďalšiemu rozmnožovaniu.

 4. Akým spósobom sa má filtračné zariadenie na báze reverznej osmózy dezinfikovať?

  Veľkú nádobu naplňte osmotickou vodou zo systému. Zvyšnú vodu zo zásobníka vypustite. Zatvorte ventil na prípojke vody. Vyberte primárne filtre a membránu, a to aj v prípade, že ich nebudete vymieňať. Membránu vložte do nádoby s osmotickou vodou. Kryt membrány bez membrány opäť zmontujte.

  Opatrne nalejte ½ šálky chlórového lúhu (roztok Natriumhypochlorid - SAVO, Klorix) do nádoby prvého filtra. Všetky nádoby bez filtrov opäť zmontujte.

  UPOZORNENIE: Pri zaobchádzaní s chlórovým lúhom a dávkovaní dbajte na odporúčania výrobcu!

  Opatrne otvorte prítok vody do cca. 30% maximálnej rýchlosti prietoku a nechajte, aby sa zásobník naplnil vodou (cca. 5 minút). Počas toho otvorte osmózny vodovodný kohútik, aby mohol uniknúť vzduch zo zásobníka. Kohútik uzatvorte hneď, ako začne vytekať voda. Odstavte prívod vody, keď sa zásobník naplní. Celý systém nechajte na 30 minút ustáliť, aby prebehla úplná dezinfekcia. Otvorte osmózny vodovodný kohútik a vyprázdnite zásobník.

  Naplňte a vyprázdnite zásobník ešte 2 krát, aby ste zo systému odstránili zvyšky chlóru. Uzatvorte prívod vody, vsuňte nové filtre a membránu a vymeňte postfiltračný filter.
  Násadiek filtrov sa nedotýkajte prstami. Pri ich manipulácii použite obal. Rukami by ste mohli preniesť baktérie, a tým zbytočne zaťažiť membránu.

  Ak ste menili filtračné vložky, postupujte ďalej tak ako je uvedené v postupe práce pri prvom použití zariadenia.

 5. Akým spôsobom sa spájajú a rozpájajú spoje na reverznej osmóze?

  Na našich reverzných osmózach určených na filtráciu vody v domácnosti sú väčšinou použité tzv. "rýchlospojky" firmy John Guest. Firma John Guest má veľké a dlhodobé skúsenosti ako jeden z celosvetovo popredných výrobcov rýchlonástrčných spojovacích prvkov (rýchlospojky) pre trubkové systémy. Celkový proces vývoja, výroby a montáže je kontrolovaný prepracovaným systémom zaistenia kvality. John Guest je od roku 1989 podnikom nachádzajúcim sa na zozname podnikov certifikovaných podľa DIN-ISO 9001.- John Guest.

  Pozrite si manuál k rýchlospojkám John Guest:

 6. Booster pumpa (zariadenie na zvýšenie vodovodného tlaku) vydáva počas činnosti klepotavé zvuky. Môžete mi prosím poradiť, ako sa tohoto klepotania zbaviť?

  Booster pumpa (dodatočné zariadenie na zvýšenie vodovodného tlaku) vydáva klepotavé zvuky vtedy, keď sa zapína tzv. naprázdno. high_pressure_switch_200To znamená, že treba trochu upraviť nastavenie pumpy na zvýšenie vodovodného tlaku. Nastavenie môžete urobiť podľa priloženého obrázku pomocou imbusového kľúča. Vo Vašom prípade však bude potrebné otočiť o jednu obrátku späť, teda PROTI SMERU NAKRESLENEJ ŠÍPKY (proti smeru hodinových ručičiek).

  Postup ako si správne nastaviť booster pumpu, presne na Váš vodovodný tlak:

  Nastavovanie robte pri úplne naplnenom zásobníku vody. Otočte HIGH PRESSURE SWITCH napr. o pol jednej obrátky späť (viď obrázok vyššie). Odpusťte trochu vody zo zásobníka cez vodovodný kohútik a pozorujte, či sa pumpa zapína a vypína správne:

  • Keď odpustíte trochu vody, systém začne dopĺňať vodu do zásobníka a pumpa sa má automaticky zapnúť.
  • Naopak, keď sa zásobník znova úplne naplní, pozorovať to môžete podľa toho, že do odpadu už netečie žiadna voda , pumpa na zvýšenie tlaku sa má automaticky vypnúť

  Podla toho uvidíte, či ešte, a akým smerom treba high pressure switch otočiť:

  • Otáčaním V SMERE zakreslenej šípky sa stáva pumpa citlivejšia, keď sa to preženie, pumpa sa zapína aj naprázdno:
   • pri naplnenom zásobníku sa filtračný systém automaticky uzavrie , aby voda nevytekala do odpadu. Pokiaľ sa booster pumpa sama nevypne, začne vydávať klepotavé zvuky, nakoľko cez ňu nepreteká žiadna voda.
  • Otáčaním PROTI SMERU zakreslenej šípky sa znižuje citlivosť zapínania/vypínania pumpy, no keď sa to preženie,  pumpu bude vypínať príliš skoro pred úplným naplnením zásobníka, čo tiež nie je žiadúce:
   • v ideálnom prípade sa pumpa zapne vždy vtedy keď filtračný systém vyrába filtrovanú vodu (dopĺňa sa zásobník a do odpadu vyteká znečistená voda) , a vypne sa, keď sa zásobník úplne naplní (žiadna voda do odpadu nevyteká , nakoľko sa systém automaticky uzavrie).

  Ideálny stav sa však nedá úplne presne nastaviť, vzhľadom na to, že vodovodný tlak neustále trochu kolíše . Aby sa predišlo poškodeniu pumpy tým, že bude bežať naprázdno, treba radšej pumpu nastaviť tak, aby vypínala tesne pred tým ako sa zásobník naplní úplne. Váš tím, mojavoda.sk

Akým spósobom sa má filtračné zariadenie na báze reverznej osmózy dezinfikovať?

Veľkú nádobu naplňte osmotickou vodou zo systému. Zvyšnú vodu zo zásobníka vypustite. Zatvorte ventil na prípojke vody. Vyberte primárne filtre a membránu, a to aj v prípade, že ich nebudete vymieňať. Membránu vložte do nádoby s osmotickou vodou. Kryt membrány bez membrány opäť zmontujte.
[na vrch]