FAQ / Reverzna Osmóza / Je osmotická voda ZDRAVÁ ?

 1. Funkcia vody v organizme - sú minerály rozpustené vo vode dôležité pre ľudské zdravie ?
 2. Je voda zo systému reverznej osmózy vhodná pre kojencov a malé deti ?
 3. Niekoľko názorov expertov na pitie nízkomineralizovanej vody

 

 1. Funkcia vody v organizme - sú minerály rozpustené vo vode dôležité pre ľudské zdravie?

  Voda v organizme človeka plní mnoho funkcií, ale žiadna z nich nie je spojená s minerálmi alebo inými v nej rozpustenými látkami. Voda sa pužíva ako rozpúšťadlo, ako transportné médium dopravujúce výživné látky k bunkám a splodiny látkovej výmeny z nich mimo organizmus, slúži ako regulátor teploty tela, maže kĺby a šľachy, umožňuje činnosť svalov a zúčastňuje sa na biochemických procesoch a reakciách prebiehajúcich v organizme. Toto všetko vykonáva samotná voda, nie látky v nej obsiahnuté. Organizmus si sám automaticky riadi svoju minerálnu rovnováhu.

  Najdôležitejším orgánom kontrolujúcim koncentráciu potrebných minerálov sú ľadviny. Ľadviny denne prefiltrujú okolo 180 litrov vody, z toho 99 % je vrátených do organizmu a len 1-1,5 litra je vylúčených v podobe moču. Koncentrácia minerálov v tekutinách organizmu človeka je približne 9 000 mg/l, v biochemickom vyjadrení známa ako osmolalita vnútorného prostredia s normálnou hodnotou 298+2 mOsm/l (miliosmol na liter). Akákoľvek zmena tejto koncentrácie (stačí zmena už o 1 %) sa okamžite koriguje hormónmi ADH a aldosterón. Ak sa koncentrácia soli zvyšuje, teda v organizme je nedostatok vody, prostredníctvom pocitu smädu sa telo dožaduje doplnenia tekutín. Ak sa koncentrácia solí (minerálov) zníži, lebo je v organizme prebytok vody, telo sa tohto prebytku zbavuje potením a močením. Tento mechanizmus udržiavania rovnováhy koncentrácie minerálov v tekutinách ľudského organizmu sa nazýva homeostáza.

  Medicínske výskumy dokazujú, že základným a jediným zdrojom minerálov pre organizmus je potrava, najmä rastlinného pôvodu. Výkyvy v rovnováhe koncentrácie minerálov v telesných tekutinách sú vyvolané zlou alebo jednostrannou výživou alebo poruchami podstatných funkcií organizmu. Podľa záverov vedeckého výboru Water Quality Association (WQA) v USA z roku 1992 je preukázané, že dlhodobá kunzumácia vody s nízkym obsahom rozpustených minerálnych látok nepreukazuje žiadne zdravotné riziko pre konzumentov takejto vody. Mechanizmus regulácie koncentrácie minerálov (homeostáza) a správna výživa zabezpečujú dostatočným spôsobom rovnováhu minerálnych látok v organizme. Organizmus človeka využíva pre svoju výstavbu a činnosť len minerály organického pôvodu. Rastliny odoberajú z pôdy spolu s výživnými látkami aj minerály a vodu, z ovzdušia kysličník uhličitý a pomocou slnečného žiarenia (fotosyntézy) a chlorofylu vytvárajú uhľovodíky. Tie sú zdrojmi vhodných látok pre výživu človeka. Ľudské bunky musia byť zásobované minerálmi v dostatočnom množstve na zabezpečenie svojich funkcií. Minerály, ktoré bunky nevedia alebo nemôžu využiť, tvoria zbytočnú záťaž, ktorej sa organizmus snaží zbaviť alebo ju zhromažďuje.

  Zdroj:Svetová zdravotnícka organizácia

 2. Je voda zo systému reverznej osmózy vhodná pre kojencov a malé deti ?

  Úprava pitnej vody metódou reverznej osmózy je najnovšou, najúčinnejšou a najlacnejšou metódou úpravy pitnej vody na kryštáľovo-čistú vodu najvyššej kvality.

  Avšak proces reverznej osmózy je pri použití osmotickej membrány s pórmi veľkosti molekuly vody tak dôkladný, že zbavuje vodu nielen nebezpečných, ale úplne všetkých, čiže podľa niektorých odborníkov aj zdraviu prospešných látok.

  Preto by som pri bábätkách a našich najmenších ratolestiach neriskoval a odporúčam kúpiť filtračný systém reverzej osmózy so zabudovaným mineralizátorom. Mineralizačná vložka zvyšuje kvalitu čistej vody pridávaním potrebných prvkov ako kalcium, magnézium, sodík, draslík a iné prvky nachádzajúce sa v minerálnych vodách.

  Takýto filtračný systém sa dá dovybaviť dvojitým vodovodným kohútikom - z jedného kohútika takto tečie úplne čistá filtrovaná osmotická voda, a z druhého cez mineralizátor doupravená, jemne mineralizovaná voda. Takto máte vždy na výber akú vodu použijete - pre Vás čistú osmotickú vodu a pre Vaše bábätko doupravenú, jemne mineralizovanú osmotickú vodu. Alebo môžete tieto dve filtrované vody striedať, prípadne navzájom miešať podľa aktuálnej chuti a potreby.

  Na záver Vás chcem uistiť, že kúpa reverznej osmózy je ten najsprávnejší krok, ktorý pre zdravie Vášho bábätka môžete urobiť. Sami máme maličké deti a vyskúšali sme už mnoho filtračných systémov. Z vlasnej skúsenosti môžem s určitosťou povedať, že reverzná osmóza je najlepším dostupným filtračným systémom na úpravu pitnej vody a voda z nej bude chutiť nielen Vám, ale aj Vaším deťom! Budete prekvapení aká chutná môže byť čistá voda.

 3. Niekoľko názorov expertov na pitie nízkomineralizovanej vody:

  Je vhodná na každodenné pitie?

  Na Medzinárodnom HPC sympóziu, ktoré bolo organizované National Sanitation Foundation (NSF - Národná "sanitárna" nadácia) a World Health Organization (WHO - Svetová zdravotná organizácia), konanom v Ženeve v dňoch 22. - 24. apríla 2002, sme sa zaoberali Vašou otázkou ohľadne prijateľnosti pitia vody, ktorá je upravená pomocou reverznej osmózy. Známi vedci z celého sveta sa zúčastnili tohto stretnutia a prezentovali 40 vedeckých prác a výskumov. Konečný verdikt z tohto sympózia znie, že heterotropný pancier bakteriálnej rovnováhy, ktorý sa môže vyskytovať z reverzných úprav vody, nemá vôbec žiadny negatívny vplyv na pitnú vodu.

  Reverzná osmóza ( RO ) odstráni z vody 95%, alebo viac, rozpustených a rozptýlených kontaminantov a produkuje čistú a zdravú pitnú vodu. Tak ako voda upravená RO i voda destilovaná majú podobne nízku hladinu rozpustných látok / TDS /. Systém RO a destilácie sú podobné čo sa týka rozpustených látok / TDS /. Takto upravená voda bola používaná na lodiach a na morskom pobreží k produkcii bezpečnej a chutnej pitnej vody. Väčšina veľkých miest má prírodnú TDS hladinu vo vodovodnom rade dodaných v mestskej pitnej vode nižšiu než v typickej osmotickej vode. Napríklad v Spojených štátoch amerických, v Portlande, Oregone je hodnota rozpustených látok 23 mg/l, v Lake Tahoe, Californii je 50 mg/l, Bostone a v Massachusetts je 64 mg/l a v častiach New York City 41 mg/l. Takáto nízka hladina minerálov vo vode nepoškodzuje zdravie a neochudobní telo o minerály potrebné pre dobré zdravie.

  Základná funkcia vody v ľudskom tele je, že slúži k prenosu látok, reguláciou teploty, mazaniu kĺbov a ostatných tkanív, a zúčastňuje sa na biologických reakciách v našom tele. Demineralizovaná voda výborne podporuje všetky tieto fyziologické funkcie a je preto plne prijateľná. Na druhej strane, telo získava živiny a minerály, potrebné k dobrému zdraviu, z jedla a nie z pitnej vody. Vlastný kontrolný mechanizmus ľudského tela (homeostáza) reguluje obsah minerálov v telových tekutinách a vylučovaní rôznych typov iónov z tela, podľa toho, či človek pije vodu s vysokým alebo s nízkym obsahom minerálnych látok. Množstvo minerálnych živín získaných z vody je naozaj bezvýznamné. Napr. jedna šálka mlieka poskytuje množstvo minerálov zhodné s niekoľko galónmi tvrdej pramenistej vody (1 galón = 3,8 litra). Skôr treba dávať pozor na to, že pri cvičení v teplom počasí hrozí najväčšie nebezpečenstvo z dehydratácie a dobrá rada, ako tomu predísť, je veľa čistej pitnej vody.

  Existuje veľa situácií v reálnom živote, kedy veľká populácia ľudí pila a stále pije zásadne vodu s nízkym TDS (Total Dissolved Solids - Celkové Rozpustené Látky), napriek tomu neboli zaznamenané žiadne negatívne účinky na zdraví. Z tohto vyplýva bezpečnosť pitia vody upravenej RO alebo inej vody s nízkym TDS pre ľudí. Nikde na svete žiadna verejná zdravotná organizácia, ktorá sa zaoberá kvalitou pitnej vody, nestanovila a ani nenavrhla požiadavky na minimálne množstvo rozpustných látok v pitnej vode.

  S pozdravom,

  Water Quality Association (WQA - Asociácia Kvality Vody)
  Joseph F. Harrison, P. E., CWS-VI
  Technický riaditeľ  [na vrch]

[na vrch]