Crystal HyperFilter 19L (manuál)

Krátky popis

Účinný a kompaktný filter na odstránenie mechanických nečistôt a ílu s možnosťou jednoduchého manuálneho spätného výplachu. Crystal Hyperfilter je spoľahlivé riešenie pre situácie, kedy jemné kaly ako je íl často a rýchlo zapchávaju bežné potrubné filtre. Regenerácia filtra sa vykonáva manuálne, jednoduchým otočením ovládacej páky hlavice na spätný preplach.

 • Umiestnenie: hlavný vstup vody
 • Účel: odtránenie kalu, ílu, jemných mechanických nečistôt
 • Jemnosť: odstraňuje nečistoty väčšie ako 5 mikrometrov
 • Čistenie: manuálne spúšťaný spätný preplach bez nutnosti otvárať úpravň
 • Životnosť náplne: minimálne 10 rokov
Špeciálna cena 349,00 € Normálna cena 399,00 €

Úpravňa efektívne odstraňuje z vody jemný kal, piesok, íl, ktoré rýchlo zapchávajú bežné potrubné filtre

 • Cenovo veľmi prístupný spôsob úpravy vody pre domácnosti, chaty, rekreačné objekty.
 • Nenáročné na inštaláciu a priestor. Nízke nároky na obsluhu, prevádzku a údržbu.
 • Bezpečná a jednoduchá regenerácia preplachom, bez použitia chemických látok.
 • Prakticky bezporuchová prevádzka!
 

Ako pracuje úpravňa vody Crystal HyperFilter (manual)?

Úpravňa zachytáva nečistoty na granulovanom hyperfiltračnom médiu, ktorým je naplnená. Úpravňa sa regeneruje manuálne, otočením páky riadiaceho ventilu na polohu spätného výplachu (backwash). Toto zmení prúdenie vody vo vnútri a všetky nečistoty zachytené na hyperfiltračnom médiu sa vyplcháchnu do odpadu. Aby sa zachytené nečistoty dobre z média vypláchli, musí sa bezpodmienečne dodržať stanovený minimálny prúd vody pri spätnom výplachu.

 

Pri zvýšenom obsahu baktérií je potrebné filter pravidelne dezinfikovať!!

Na udržanie vysokej dlhodobej prevádzky filtračného materiálu je vhodné dávkovať oxidačné činidla. Napr. chlórnanu sodného (NaClO), chlórnanu vápenatého (CaClO), alebo hypermangánu (KMnO₄). V žiadnom pripade neodporúčame používať ako oxidačné činidlo peroxid vodíka (H2O2)!

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ Crystal HyperFilter 844
Crystal HyperFilter 1044
Pracovný prietok (L/min)  <25 <40
Max. prietok (L/min) 60 60
Prietok pri preplachu (L/min)  19-24 29-37
Trvanie preplachu (min) 5 5
Celkový objem (L) 32,0 50
Objem náplne (L)* 19,0 28
Voľný objem > 40% > 40%
Priemer (mm) 215 265
Výška (mm) 1220 1220
Životnosť náplne (roky)** 10 10
Typ riadiacej jednotky manuálna manuálna
Veľkosť tlakovej nádoby (") 8x44 1044
 
** záleží od podľa množstva a druhu nečistôt, spotreby vody a hlavne sile výplachu.

 

Najdôležitejší je silný preplach

 • Počas preplachu musí byť zabezpečený dostatočný prietok a tlak vody (min 20 L/min), aby sa filtračné médium dôkladne vypláchlo od zachytených nečistôt. V opačnom prípade hrozí predčasné zanesenie a znefunkčnenie filtračného média.
 • Pokiaľ bude zabezpečený požadovaný prúd vody pri spätnom výplachu (min 20 L/min, max. 25 L/min), ako aj primeraný interval výplachu, Crystal Hyperfilter bude fungovať bez akejkoľvek údržby 10tky rokov.

 

Nevhodné na odstraňovanie železa, mangánu, sírovodíka

V prípade vyšších koncetrácií železa, mangánu, či sírovodíka, doporučujeme použiť Crystal FeMan, ktorý je na odstraňovanie týchto nečistôt určený. V opačnom prípade hrozí predčasné zanesenie a znefunkčnenie hyperfiltračnej náplne.
 
 
 

Potrebujete automatickú úpravňu?

Na odstránenie jemného kalu a ílu z vody pre stále obývané objekty, ako sú rodinné domy, doporučujeme použiť špecializovanú úpravňu vody s automatickým výplachom:

0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:Crystal HyperFilter 19L (manuál)
Vaše hodnotenie