pH+ filtračná vložka s turmalínom (malá)

Krátky popis

Špeciálna filtračná vložka s turmalínom a corosexom určená na zvýšenie pH pitnej vody. Vhodná najmä ako post-filter po úprave vody reverznou osmózou. Veľkosť štandardhého líniového filtra.

Pri malých prietokoch zvýši pH až na 9,5

Už od 25,90 €

Prispôsobiť pH+ filtračná vložka s turmalínom (malá)

* Povinné políčka

Vaše prispôsobenie
pH+ filtračná vložka s turmalínom (malá)
pH+ filtračná vložka s turmalínom (malá)

Skladom

25,90 €

Zhrnutie

  Zvyšuje pH hodnotu vody!

  pH+ filtračná vložka plnená kvalitnými prírodnými alkalizujúcimi médiami

  Účinná pH+ filtračná vložka o veľkosti štadardného líniového filtra.

  Účinky náplne dokážu upraviť pH osmotickej vody na hodnoty prírodne zásaditých minerálnych vôd, fľaškových, alebo balených. Tento filter je obzvlášť vhodný ako záverečný stupeň úpravy vody na vodných filtroch reverznej osmózy.

  Najväčší alkalizujúci účinok filtračnej vložky sa prejaví pri pomalom prietoku vody. Platí, čím pomalší prietok, tým vyššie pH dosiahnete.

  Preto odporúčame inštaláciu na reverznej osmóze hneď za membránu, pred tlakový zásobník vody. Keď bude voda z membrány pretekať cez tento filter do zásobníka, dosiahnete najsilnejší účinok a pH pri novom filtri pH+ môže stúpnuť až na 9,5.

   

  Je dôležité pH vody? Záleží od druhu vody...

  pH vody často poukazuje na jej kvalitu. Pri bežnej vode nízke pH značí, že táto voda obsahuje množstvo nežiadúcich látok, ktoré znižujú jej pH (ťažké kovy, chloridy, dusitany, dusičnany, arzén, azbest atď). Preto je nariadením vlády č. 354/2006 Z. z. stanovené, že pitná voda by mala mať minimálne pH 6,5.

  Nízke pH vody však môže mať aj čistá nezávadná voda. Môže to byť spôsobené napríklad vysokým obsahom neškodného oxidu uhličitého (CO2). Preto napríklad sýtené mierálne vody, i keď sú zdravotne nezávadné, majú veľmi nízke pH 4,0-5,0.

  Pri osmotickej vode je to úplne inak...

  Vysvetlíme si to na najprv na príklade destilovanej vody: pH destilovanej vody je vždy neutrálne - 7 pH. Neutrálne pH bolo totiž stanovené práve ako pH úplne čistej vody. Preto úplne čistá voda, zbavená všetkých nečistôt ako aj plynov, bude mať presne pH 7.

  Keď však úplne čistá voda postojí chvíľu na vzduchu, jemne sa nasýti okolitým vzduchom. Nasatý oxid uhličitý (CO2) zo vzduchu následne spôsobí, že pH úplne čistej vody klesne na úroveň 6.1 - 6.4.

  Čistá osmotická voda sa blíži svojími vlastnosťami k destilovanej vode. Osmotická membrána totiž veľmi dobre odstraňuje z vody všetky nečistoty a anorganické minerály. Plyny, ako napríklad oxid uhličitý (CO2), však cez ňu ľahko prechádzajú. Preto má osmotická voda zvyčajne nižšie pH aj bez dlhšieho postátia na vzduchu  6.1 - 6.4.

  Nízke pH osmotickej vody však nie je spôsobené nečistotami, ale len nižším obsahom minerálnych látok, ktoré sú schopné nasatý oxid uhličitý (CO2) zo vzduchu neutralizovať. Ľudské telo však s oxidom uhličitým (CO2) nemá ani najmenší problém, prímame ho v neporovnateľne vačšom množstve zo vzduchu pri každom nádychu...

  Z hľadiska ľudského zdravia, je však vhodné pH osmotickej vody zvýšiť pridaním malého množstva minerálnych látok

  pH+ filter zvyšuje pH vody pridávaním malého množstvo prírodných minerálov, a to hlavne vápnika (Ca+) a najmä horčíka (Mg+). Turmalín zároveň znižuje ORP osmotickej vody (Oxidačno-Redukčný Potenciál) až na záporné hodnoty. Takto upravená voda získavá mierne anti-oxidačné schopnosti.

  Nakoľko je pH čistej osmotickej vody ľahko ovplyvniteľné, na radikálnu zmenu pH stačí iba veľmi malé množstvo minerálov. Osmózou sú totiž z vody odstránené všetky nežiadúce zložky, ktoré udržiavajú kyslé pH vody, ako napríklad ťažké kovy, chloridy, dusičnany, azbest, arzén atď...

  Preto vieme pri osmotickej vode dosiahnuť vysoké pH, pridaním veľmi malého množstva rozpustených anorganických minerálov. Teda aj tvrdosť takto upravenej osmotickej vody, je neporovnateľne menšia, ako tvrdosť pôvodnej vody.

   

  Podrobné vysvetlenie - ALKALINITA a ACIDITA vody

  Odborne vyjadrené, čistá voda (teda aj osmotická) má veľmi malú ALKALINITU a ACIDITU. Preto je pH čistej vody veľmi ľahko ovplyvniteľné (hoci aj vzduchom). Je v nej len málo rozpustených látok, ktoré "držia" jej pH.

  Naproti tomu, drvivá väčšina bežných vôd z vodovodu má relatívne vyskokú ALKALINITU, ale zároveň aj miernu ACIDITU. To znamená, že ak by ste nechali postáť na vzduchu bežnú vodu z vodovodu, nasaním oxidu uhličitého (CO2) zo vzduchu, sa jej pH takmer nezmení. Obsahuje totiž množstvo látok (kyselín aj zásad), ktoré jej pH stabilizujú..

  ACIDITA VODY

  ACIDITA je vyjadrením schopnosti roztoku (vody) neutralizovať silné zásady (na jej meranie sa zvyčajne používa hydroxid sodný NaOH).
  V rozbore vody sa vyjadruje ako Zásadová Neutralizačná Kapacita vody (ZNK8,3)

  ACIDITA roztoku je daná celkovým množstvom rozpustených kyslích látok (silné a slabé kyseliny, hydrolyzujúce soli - tzv. rýchlosoli, atď.)
  Je možné, aby voda mala vysokú ACIDITU, a pritom mala mierne pH (táto voda má totiž aj vysokú ALKALINITU). Taktiež je možné, aby voda mala veľmi nízke pH, ale iba malú ACIDITU (táto voda totiž nemá žiadnu ALKALINITU).

  ALKALINITA VODY

  ALKALINITA je vyjadrením schopnosti roztoku (vody) neutralizovať silné kyseliny (na jej meranie sa zvyčajne používa kyselina siričitá H2SO4).
  V rozbore vody sa vyjadruje ako Kyselinová Neutralizačná Kapacita vody (KNK4,5)

  ALKALINITA roztoku je daná celkovým množstvom rozpustených zásad (karbonáty, bikarbonáty, a hydroxidy).
  Tak ako pri ACIDITE, čím vyššia je ALKALINITA, tým viac kyseliny je treba aby sa neutralizovala (tým viac je nutné pridať kyslej látky na zmenu pH roztoku o jeden stupeň). Je teda možné, aby voda mala vysokú ALKALINITU, a pritom mala mierne pH (táto voda má zároveň aj vysokú ACIDITU). Taktiež je možné, aby voda mala veľmi vyskoké pH, ale iba malú ALKALINITU (táto voda totiž nemá žiadnu ACIDITU).

   

  Osmotická voda má malú aciditu

  Nakoľko osmotická voda je veľmi čistá, neobsahuje takmer žiadne škodlivé látky, a má teda aj veľmi malú aciditu. Preto stačí  do nej pridať len veľmi málo minerálov (zásad), aby sme radikálne zvýšili jej pH. Preto vieme pri osmotickej vode dosiahnuť vysoké pH, pri oveľa menšom množstve v nej rozpustených anorganických minerálov. Teda aj tvrdosť takto upravenej osmotickej vody je niekoľko násobne menšia, ako tvrdosť pôvodnej vody (pri vysokom pH).

  Týmto spôsobom môže pH+ filter pridaním malého množstva prírodných minerálov (Ca+, Mg+) radikálne zdvihnúť pH osmotickej vody. Ak by sme však pomocou tohoto filtra upravovali bežnú vodu (ktorá má zvyčajne aj vyššiu ACIDITU), jej pH by sa zdvihlo len minimálne...

   

  Technické parametre:

   Rozmery (D,Priem):  315 mm x 55 mm
   Životnosť:  20 0000L, <12 mesiacov *
   Uvoľňovanie filtračného média:  
       Turmalín  0,22 g/l
       Corosex  0,1 g/l
   Odporúčaná rýchlosť filtrácie:  1 - 3 L/min
   Pripojenie:  1/4" 
   Pracovná teplota:  2 - 45 °C 
   Maximálny pracovný tlak:  6 bar

  * Uvedené periódy výmeny filtračných vložiek sú len približné. Je potrebné zohľadňovať kvalitu vstupnej vody, tak ako aj prefiltrované množstvo.

  Pred prvým použitím je nutné vypláchnuť cca 15 litrami vody!

  0
  Hodnotenie:
  % of 100
  Write Your Own Review
  Hodnotenie produktu:pH+ filtračná vložka s turmalínom (malá)
  Vaše hodnotenie
  Customer Questions
  Ako zvýšiť pH vody pri reverz,osmóze? Mám rev. osmózu, lebo máme tvrdú vodu. Tvrdosť vody sú anorganické minerály, ktoré náš oganizmus nevstrebe, ale sa ukladajú vo vezivách, chrupavkách, kĺboch a pod. pH vody prefiltrovanej cez rev. osmozu je od 6-6,2. Všade čítam, že pH vody by malo byť vyšie, a to použitím filtr.vložky s turmalínom. Chcela by som vedieť, čo to znamená, či sú tam zasa anorganické minerály, ktoré sú zlé, veď práve preto sme ich odstranili. Akým spôsobom sa dosiahne vyšie pH? Keď som merala lakmus.papierikom tú tvrdú vodu, pH samozr. bolo vyšie- a to 9. Ďakujem, Puchmelterová

  pH destilovanej vody je neutrálne - 7 pH. Keď však destilovaná voda postojí chvíľu na vzduchu, jemne sa nasýti okolitým vzduchom. Nasatý oxid uhličitý (CO2) zo vzduchu následne sp&...

  Please, mind that only logged in users can submit questions