Reverzná osmóza (hovorí sa jej aj hyperfiltrácia) je najjemnejším dnešnej vede známym spôsobom filtrácie vody. Nič lepšie ako reverzná osmóza sa ešte nevymyslelo. Možno práve preto, lebo jej základom je prírodný jav – naturálna osmóza, na overenie ktorej mala príroda miliardy rokov.

Princípom reverznej osmózy je využitie polopriepustnej membrány s pórmi veľkosti 0,0001 - 0,0002 mikrometra, čiže prepúšťa len molekuly vody, prípadne malé množstvo niektorých prvkov, ale nie znečistenie, kaly, chemické zlúčeniny, baktérie, vírusy a iné nepríjemnosti. Osmotickou úpravou sa z vody odstráni 85 – 99 % všetkých kontaminantov.

 

 

Prehľad o účinnosti systémov čistenia vody s reverznou osmózou:

Dusičnany a dusitany

>85%

Rádioaktívne prvky

>90%

Chlór

>97%

Ťažké kovy (Pb, Cr, Cd, Hg...)

>97%

Vápnik, horčík (dôvod tvrdosti vody)

>96%

Aromatické uhľovodíky

>98%

Herbicídy a pesticídy

>99%

Baktérie, cysty, vírusy

>99%


Príklady využitia Reverznej Osmózy
v priemysle a domácnosti:

Domácnosti

 • úprava vody z vodovodu na najvyššiu kvalitu
 • úprava vody pre kojencov
 • filtre na princípe RO pre akvaristku
 • úprava vody z vlastnej studne na pitie

Potravinársky priemysel

 • úprava vody pre výrobu nápojov (napr. príprava vody v pivovaroch.)
 • úprava vody pre ovocné a zeleninové džúsy a šťavy
 • spracovanie mlieka a mliečnych produktov

Odsoľovanie vody

 • znižovanie obsahu solí vo vode
 • odsoľovanie morskej vody
 • čistenie brakických vôd

Výroba veľmi čistej vody pre niektoré priemyselné odvetia

 • pri výrobe polovodičov, čipov, TV obrazoviek
 • pre farmaceutický priemysel (infúzne roztoky, výroba antibiotík, atď.)

Chemický priemysel

 • čistenie technologickej vody pre opätovné použitie vo výrobe
 • možnosť recyklácie cenných látok pri likvidácií odpadových vôdPorovnanie účinnosti rôznych metód čistenia vody

 

Prímesi

Destilácia

Ionomenič

Aktívne uhlie

UV žiarenie

Látkový filter

Reverzná osmóza

Sodík

++

++

++

Arzén

++

++

++

Olovo

++

++

++

Kadmium

++

++

++

Draslík

++

++

++

Sulfáty

++

++

++

Tvrdosť (Ca)

++

++

++

Tvrdosť (Mg)

++

++

++

Nitráty

++

++

++

Chloridy

++

++

Fekálne baktérie

++

++

++

Vírusy

++

++

++

Protozoa

++

+

++

++

Organické znečistenie

+

++

++

Chlór

+

++

++

Pesticídy

+

+–

++

Sediment

++

++

++

Azbest

++

++

++