Čo je to reverzná osmóza a ako funguje?

 

Reverzná osmóza je v súčasnosti načastejšie využívaná technológia úpravy vody hlavne zo studní (tie nie sú pravidelne kontrolované). Zo všetkých filtračných technológií na čistenie pitnej vody v domácnosti, reverzná osmóza odstraňuje z vody najširšiu škálu kontaminantov.

Reverzná osmóza efektívne odstraňuje: ťažké kovy, dusičnany, herbicídy, pesticídy, baktérie, vírusy atď. 

Skladá sa z 3 základných filtrov: Mechanický filter 20 mikrónov (na hrubé nečistoty), uhlíkový filter (lisované aktívne uhlie) a mechanický 5 mikrónový filter(jemnejšia filtrácia). Ďalej voda ide na osmotickú membránu kde sa voda vyčistí úplne. Následne voda prechádza aktívnym uhlím AICRO pre čistotu chuti a odstránenie zápachu a v poslednej fáze sa voda spätne zmineralizuje cez mineralizátor AIMRO. Takto upravená voda je vhodná na každodenné pitie.

Reverzná osmóza blog

 

Ako funguje osmóza?

 

Osmóza je pre život buniek nevyhnutná!

Princíp osmózy je prirodzeným javom, ktorý neustále prebieha v každej živej bunke. Ide o prenikanie molekúl vody cez polopriepustnú osmotickú membránu (blanu), ktorou sú bunky všetkých živých organizmov obalené. Voda tu slúži ako rozpúšťadlo, kde voda z nižšou hustotou (čistejšia) dopravuje živiny do buniek s vyššou hustotou (znečistenejšia) vnútrobunkovej tekutiny, s cieľom vyrovnať koncentrácie látok medzi prostrediami, pričom vzniká osmotický tlak. Vďaka tomuto princípu osmózy sa odohráva väčšina vnútrobunkových procesov ako aj celková výživa buniek organizmu.

Väčšina chemických zlúčenín, ktoré sú rozpustné vo vode, sú oveľa väčšie ako molekula H2O.

Dôvodom, prečo funguje naturálna osmóza popísaným spôsobom je, že molekuly takmer všetkých vo vode rozpustných chemických zlúčenín sú oveľa väčšie ako samotná molekula vody. Prírodné polopriepustné (osmotické) membrány sú veľmi tenké materiály s výnimočne malou pórovitosťou. Póry prírodných osmotických membrán majú veľkosť cca 0,0001 mikrometra, čo je presne veľkosť molekuly vody.

Prírodné osmotické membrány (blany stien buniek) sú akési „sitká“ či „cedítka“ s otvormi zodpovedajúcimi zhruba veľkosti molekuly vody.

Molekula vody H2O je zložená z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Vodík je najmenším atómom v prírode a kyslík je len o niečo väčší. Molekula vody je preto vždy menšia od prvkov a zlúčenín, ktoré sú v nej rozpustené. Pri naturálnej osmóze to znamená, že kým malé molekuly vody cez osmotickú membránu prenikajú pomerne ľahko, takmer všetky ostatné zlúčeniny rozpustené vo vode sa cez malé póry osmotickej membrány dostávajú len veľmi ťažko. To znamená, ak je v okolí bunky roztok menej nasýtený ako v samotnej bunke, tak do jej vnútra  pomocou prirodzeného osmotického tlaku začnú predovšetkým prenikať molekuly vody, až kým sa koncentrácie roztokov nevyrovnajú.

 

Ako funguje reverzná osmóza ?

Reverzným procesom nazývame taký proces, ktorý prebieha opačným smerom. Naturálna osmóza je zázračný život udržujúci jav. Ďalším čarom osmózy však je, že ak prekonáme osmotický tlak, dosiahneme presne opačný výsledok. Čiže miesto dvoch rovnako koncentrovaných roztokov, ak vyvoláme dostatočný tlak na strane koncentrovanejšieho (znečistenejšieho) roztoku, pretlačením cez osmotickú membránu v smere opačnom ako pri naturálnej osmóze - teda metódou nazývanou revezná osmóza - získame na jednej strane osmotickej membrány nečistoty a na strane druhej skoro úplne ČISTÚ VODU.

dezinfekcia reverznej osmózy

 


Aké kontaminanty a ako efektívne odstraňuje reverzná osmóza ?

 

hliník

97-98%

meď

97-98%

arsén

94-96%

hořčík

95-98%

čpavok

85-95%

mangán

97-98%

baryum

96-98%

sodík

94-98%

bromid

93-96%

nikel

97-99%

olovo

96-98%

dusičnany

92-97%

bikarbonát

90-95%

fosforečnany

98-99%

kadmium

95-98%

ortuť

95-97%

vápník

95-98%

selén

94-96%

chlórid

90-95%

striebro

95-97%