Prečo využiť filtráciu reverznou osmózou u Vás doma?

 

Filter na vodu nový a použitý

Reverzná osmóza je v súčasnosti najdokonalejšia prakticky využívaná technológia na úpravu pitnej vody. Zároveň je to najbežnejšie používaná technológia na úpravu pitnej vody v najväčších spoločnostiach vyrábajúcich balenú vodu.

Princípom reverznej osmózy je využitie polopriepustnej membrány s pórmi veľkosti 0,0001 - 0,0002 mikrometra. Molekula vody je jednou z najmenších molekúl (H2O - vodík je najmenší, kyslík šestnácty najmenší prvok), takže osmotická membrána týmto spôsobom prepustí len molekuly vody, prípadne len malé množstvo ostatných prvkov. Podstatné ale je, že zadrží takmer všetky ostatné kontaminanty - znečistenie, kaly, mikroplasty, chemické zlúčeniny, herbicídy, pesticídy, baktérie, vírusy atd.

Filtráciou vody pomocou reverznej osmózy sa z vody odstráni 85 – 99 % všetkých škodlivín, ktoré vstupná voda obsahuje.

 

Špičková kompaktná reverzá osmóza s nano-striebrom ošetrenými filtrami.

Využitie reverznej osmózy

Filtračné systémy reverznej osmózy sa líšia v počte filtračných stupňov, kvalite osmotickej membrány, množstva vyprodukovanej vody, a veľkosti zásobníka vody.

Reverzná osmóza je najvhodnejšia filtračná metóda na čistenie vody zo studne.

Kvalitný systém domácej reverznej osmózy dokáže aj z kontaminovanej studničnej vody vyrobiť krištáľovo čistú, zdravotne nezávadnú, pitnú vodu. Filtračné systémy reverznej osmózy sú všeobecne najlepším riešením v poľnohospodárskych oblastiach, kde je voda kontaminovaná vysokým obsahom dusičnanov. Reverzné osmózy sú takisto obzvlášť vhodné na filtráciu vody kontaminovanej mikroorganizmami (napr. koliformnými baktériami, vírusmi, prvokmi), či nebezpečne vysokými hladinami ťažkých kovov, ako sú ortuť, olovo alebo arzén.

Pri filtrácii vody zo studne, ktorá obsahuje, alebo by mohla obsahovať mikrobiologické kontaminanty, doporučujeme doplniť filtračný systém reverznej osmózy o dodatočnú mikrobiologickú ochranu (UV lampu, alebo nano-filter), a nespoliehať sa iba na schopnosti osmotickej membrány, ktorá môže časom strácať svoju účinnosť.

Reverzná osmóza je vhodná aj na filtráciu a následné zmäkčenie tvrdej vody z vodovodu.

Ďalším vhodným použitím filtračných systémov reverznej osmózy je filtrácia a následné zmäkčenie obzvlášť tvrdej komunálnej vody. Následne tak získavate veľmi mäkkú a extrémne čistú vodu, ktorá sa svojou kvalitou podobá čistej dažďovej, alebo mäkkej vode z horského prameňa.

Filtrácia vody pomocou reverznej osmózy je teda vhodným riešením aj pre ľudí, ktorí chcú piť obzvlášť mäkkú vodu, podobnú vode z ľadovcov alebo čistej dažďovej vode.

 

Filter na vodu pred a po

Údržba vodných filtrov na báze reverznej osmózy

Nakoľko je osmotická membrána veľmi jemná, rýchlo sa tak znehodnocuje pôsobením chlóru, železa, mangánu, či sulfátov. Väčšie mechanické nečistoty by zas osmotickú membránu zaniesli, poškodili alebo rovno prederavili.

Váš domáci systém reverznej osmózy by preto mal preto obsahovať aj dostatočne účinnú pred-filtráciu: mechanický a uhlíkový predfilter. Aby nebola osmotická voda príliš mäkká, za osmotickú membránu sa umiestňuje mineralizátor, ktorý vodu filtrovanú pomocou reverznej osmózy jemne obohatí o zdraviu prospešné minerály vo vyváženom pomere. Nakoľko je proces filtrácie reverznou osmózou extrémne jemný, je zároveň aj pomalý. Preto takmer všetky domáce reverzné osmózy obsahujú aj zásobník, kde sa osmotická voda zbiera aby bola k dispozícii v dostatočnom množstve. Tesne pred napustením vody do pohára, je však znova prefiltrovaná pomocou post-filtra s aktívnym uhlím.

Aby sa zredukovala možnosť poškodenia membrány, udržal optimálny výkon filtračného systému a zachovala sa vysoká kvalita filtrovanej vody, je nutné dodržiavať pravidelné výmeny pred-fitrov (aspoň každých 6-12 mesiacov) a post-filtrov (aspoň každých 12 mesiacov). Membrána reverznej osmózy (TFC - Thin Film Composite) by sa mala vymieňať každé 2-3 roky. Aj napriek tomu, že membrána reverznej osmózy úplne odstraňuje z vody baktérie, je vhodné domáci filtračný systém reverznej osmózy raz ročne vydezinfikovať.

 

Výhody reverznej osmózy

  • Vysoký stupeň odstránenia najširšieho spektra škodlivých a nebezpečných látok.
  • Dlhá životnosť osmotickej membrány: 2 - 4 roky.
  • Zariadenie nevyžaduje pripojenie do elektrickej zásuvky, pracuje automaticky bez spotreby energie.
  • Filtrácia vody pomocou reverznej osmózy je cenovo výhodná - len 0,03 centu za liter čistej vody zahrnúc cenu údržby (náhradné filtračné vložky) a cenu vody.
  • Veľmi pohodlné - extrémne čistú filtrovanú vodu si napúšťate priamo z kohútika na kuchynskom dreze.

Nevýhody reverznej osmózy

  • Pretože reverzná osmóza pracuje opačne ako štandardný osmotický tlak, proces je dosť pomalý (odporúča sa preto využívať túto filtrovanú vodu výlučne na pitie a varenie, prípadne polievanie domácich rastlín). Z tohto dôvodu majú domáce systémy reverznej osmózy v našej ponuke zásobník na filtrovanú vodu, ktorej máte takýmto spôsobom vždy dostatok.
  • Aby sa predišlo upchatiu osmotickej membrány, časť filtrovanej vody tečie do odpadu.