Iónový polarizačný prístroj (IPP) - Magnetický zmäkčovač vody

Krátky popis

IPP pracuje bez obsluhy, bez údržby, bez použitia el. prúdu a bez chémie. Voda si zachováva všetky výživné látky vrátane minerálov, avšak tieto vďaka IPP strácaju schopnosť usádzať sa. IPP taktiež upravuje pH na hodnoty 7,3-7,4 čo je pH ľudskej krvi a teda ideálne pre ľudský imunitný systém. Výhodou teda je, že IPP mení fyzikálne vlastnosti vody, no vôbec nemení jej zloženie.

#

Princíp: fyzikálne zmäkčenie vody
Miesto inštalácie: vstup vody do objedktu alebo pred jednotlivými zariadeniami ktoré chceme ochrániť

Grouped product items
Názov produktu Množstvo
Iónový polarizačný prístroj IPP – 3/4"
Špeciálna cena 299,00 € Normálna cena 480,00 €
Iónový polarizačný prístroj IPP – 1"
Špeciálna cena 299,00 € Normálna cena 480,00 €

IPP - Iónový polarizačný prístroj
(originál priamo od vynálezcu)

6 mesačná garancia vrátenia peňazí pri nespokojnosti s produktom!

Zabudnite už na vodný kameň

90% domácností má starosti s vodným kameňom. IPP vaše problémy vyrieši. Zabráni nielen usadzovaniu nového vodného kameňa, ale dokonca odstráni aj staré usadeniny vodného kameňa v rúrach, zariadeniach i spotrebičoch. Novému vodnému kameňu nedá šancu vzniknúť!

IPP vám ušetrí:

 • Starosti s vodným kameňom
 • Peniaze (čistiace prostriedky, čas, údržba)
 • Spotrebiče a zariadenia
 • Energiu (už nemusíte domov nosiť balíky plastových fliaš)
 • Životné prostredie

IPP nemení chemické zloženie vody.
Jeho životnosť je minimálne 10 rokov. 

IPP je unikátny systém úpravy vody, ktorý rozbije vodný kameň, dodá vode vitalitu, zdravie, čistotu, šetrí vašu peňaženku, spotrebiče, prírodu. Pracuje bez obsluhy a údržby, bez použitia el. prúdu a bez chémie. Voda si zachováva všetky výživné látky vrátane minerálov.

Zariadenie upravuje fyzikálne vlastnosti vody. Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózie a zároveň napomáha pri odstraňovaní starých nánosov. IPP je možné inštalovať v uzavretých a otvorených dynamických systémoch. Jeho efektívna využitežnosť je od malých bytov cez rodinné domy, až po vežké prevádzky a priemyselné zariadenia, kde je predpoklad tvorby vodného kameňa. IPP nemení chemické zloženie vody. Jeho životnosť je minimálne 10 rokov.

IPP pracuje účinne a spoľahlivo bez:

 • obsluhy
 • chemikálií
 • magnetov
 • vonkajšieho zdroja energie

Úprava vody bez pridávania/ odoberania chem. prvkov a minerálov

Toto zariadenie pracuje výlučne fyzikálnym spôsobom. Podstatou fyzikálnej úpravy vody je „prenos“, alebo „uloženie“ voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa v dôsledku toho spolarizujú (jednotne orientujú). Tento efekt má za následok zmenu tvaru rozpustných pevných látok vo vode tak, že už nevytvoria kryštalickú mriežku, pretože majú rôzny tvar a veľkosť. Takže sa tvrdý vodný kameň nevytvára. 

Príncíp fungovania

Voda môže získať elektrický náboj prechodom cez galvanický iónový článok- polarizátor.

Galvanické- iónové prístroje sú založené na princípe „mokrého galvanického článku“. Elektrolytom tohto článku je pri tom pretekajúca voda, ktorá s doskami elektród prístroja vytvára sústavu článkov, každý s napätím 0,65 až 0,8 V. Toto napätie na polarizáciu vody úplne postačuje.  Prístroje nepotrebujú vonkajšie elektrické napájanie, údržbu, majú mimoriadne dlhú životnosť, bezporuchovosť a vysokú účinnosť. Iónové polarizačné prístroje nie len zabraňujú v tvorbe nových usadenín vodného kameňa, ale tiež veľmi účinne odstraňujú jeho už existujúce vrstvy a zamedzujú korózii vnútorných povrchov potrubí. Vytvára sa na nich totiž ochranná vrstva magnetitu (Fe3O4). Tento príjemný efekt podstatne predĺži životnosť potrubí a pripojených zariadení (batérií, kotlov, radiátorov, pračiek, umývačiek...)

Zabránením vzniku usadenín vodného kameňa nedochádza k postupnému zmenšovaniu reálnej svetlosti potrubia s následným zvýšením odporu pretekajúcej vode, čiže ani k stratám energie. V teplovodných systémoch tiež nedochádza k tepelným stratám pri prenose tepla (vykurovanie domácnosti). Iónové polarizačné prístroje správne pracujú pri vodivosti vody v rozsahu 50 až 2000 µS.cm². Do tohto rozsahu vodivosti spadá prevažná väčšina bežne sa vyskytujúcich vôd. Teplota vody môže pri tom byť 0 až 100 °C. Po prechode prístrojom zostane voda polarizovaná ešte minimálne 24 hodín.

Dôkaz vitality zdravej vody

IPP premení vodu z kohútika doslova na životabudič. Ochutnáte a ucítite novú vitalitu. Vaša voda sa stala vysoko kvalitná: zdravá, čerstvá, energetická. Ako to?

Upravená voda totiž lepšie a ľahšie preniká do buniek vášho tela. A preto získate viac energie. IPP tiež vodu ionizuje a tým mierne zvyšuje jej pH. To je mimoriadne vhodné pre ľudský organizmus ale nevhodné pre mikroorganizmy, ktoré v tomto prostredí prirodzene hynú.

Zalievajte jednu rastlinu zdravou vodou upravenou systémom IPP. Uvidíte, že porastie rýchlejšie než ostatné.

IPP zvyšuje pH a to je
+ pre ľudský organizmus
- pre baktérie

Využitie IPP

Zariadenie je určené na úpravu vody v uzavretých a otvorených systémoch. Napríklad vo vodovodných systémoch, výmenníkov tepla, kotloch, kondenzátoroch, generátorov, vykurovacích systémoch, v kompresorovniach, v chladiacich a klimatizačných zariadeniach a všade tam, kde je predpoklad tvorby vodného kameňa. IPP sú inštalované v rôznych veľkých aj malých prevádzkách, v komunálnych kotolniach, rodinných domoch a bytoch.

V domácnosti IPP chráni:

 • Pračky
 • Umývačky riadu
 • Rýchlovarné kanvice
 • Vodovodné batérie a sprchové ružice
 • Hydromasážne vane a sprchové kúty
 • Nápustné, výpustné ventily a tesnenia v záchodových nádržkách
 • Solárne zariadenia
 • Teplené kotle a bojlery
 • Záhradné závlahy

Úspora až do 30% nákladov na ohrev vody

Už 3 mm vrstva vodného kameňa na tepelných zariadeniach znižuje ich účinnosť až o 20%. Pri vrstve hrubej 6 mm sa účinnosť znižuje až o 35%. To výrazne zvyšuje prevádzkové náklady na ohrev vody. Okrem toho sa v tvrdej vode sa veľmi ťažko rozpúšťajú látky, ktoré sú obsiahnuté v pracích a čistiacich  prostriedkoch. Tým sa zvyšuje ich spotreba.

Minerály a soli obsiahnuté vo vode sú na jednej strane dôležité pre ľudský organizmus, živočíchy a rastliny, no na druhej strane vytváraním pevných usadenín inkrustov, na druhej strane však spôsobujú problémy v  teplovodných potrubných systémoch, bojleroch, práčovniach, chladiacich zariadeniach, vo  vodovodných batériách sprchových ružiciach a pod. 
Tvorba inkrustov spôsobuje zmenšovanie priemerov potrubí, zhoršovanie prestupu tepla. To má za následok zvyšovanie energetických strát a k skracovanie životnosti spotrebičov, zariadení a vodovodných systémov.

IPP - šetrí námahu a financie spojené s výmenou alebo čistením vyhrievacích telies v bojleroch,  práčkach, umývačkách riadu, v prietokových ohrievačoch vody, sprchovacích ružiciach,  splachovacích nádržkách a pod.

Funkčnosť IPP sa prejavuje už po niekoľkých dňoch nasledovnými spôsobmi:

 • vodný kameň vytvorený okolo ústí vodovodných batérií, sprchovacích ružíc, hydromasážnych trysiek a pod. začne postupne mäknúť a je ľahko odstrániteľný
 • povrchy umývané ionizovanou vodou sa ľahšie čistia, na riade neostávajú fľaky
 • uvoľnený vodný kameň nám vo vodovodnom potrubí môže spôsobiť obmedzenie prietoku cez ventil (ventil odskrutkujeme a potrubie necháme prepláchnuť prúdom vody, čím sa uvoľnené inkrusty vyplavia)
 • pri elektrickom ohreve úžitkovej vody sa nám pri nezmenenom nastavení termostatu môže zdať ohrievaná voda teplejšia
 • po odbúraní inkrustov zo zanesených ohrievačov spôsobí zlepšený prestup tepla

Certifikáty

Voda upravená zariadením IPP je vylepšená do takej miery, že okrem patentu získal prístroj aj certifikát ministerstva zdravotníctva, a je teda vhodný na úpravu pitnej vody. Podľa posúdenia predložených podkladov IPP spĺňa podmienky určené predpismi na ochranu zdravia.

Zdroj: Informácie sú prevzaté od výrobcu zariadenia "2ECO"

PDF s podrobnými informáciami k iónovému polarizačnému prístroju.

Prístroje IPP montujeme pre vody s vodivosťou od 50 do 2000 uS/cm3
Teplota vody 0-100 °C
L (stavebná dĺžka) = 295 mm  
IPP sú dimenzované na tlak do 1 Mpa = 10 bar 


V systéme nesmie byť zabudovaný iontomenič, elektromagnetický systém, resp. systém s prievodom cudzieho napätia.
Maximálna rychlosť prúdenia vody cez prístroj je 4m/s (pri výbere typu prístroja prihliadame na tento údaj a maximálny prietok a nie len na údaj o svetlovosti potrubia).

Záruka na IPS je 5 rokov so 6 mesačnou garanciou vrátenia peňazí pri nespokojnosti s produktom. Predpokladaná životnosť je minimálne 10 rokov (zatiaľ najdlhšie používané zariadenia IPS, vykazujúce účinnosť na základe referencií) bez obsluhy a údržby zariadenia.

Technický popis prístrojov IPP

Ionový polarizačný prístroj – IPP – je zariadenie na úpravu vody, ktoré zabraňuje tvorbe vodného kameňa alebo pomáha pri jeho odstraňovaní. IPP pozostáva z prietokového telesa, ktoré má vstupný a výstupný otvor. V tomto telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Obidve sú navzájom z rôzneho elektricky vodivého materiálu. Pretekajúca voda vytvára s týmito elektródami galvanický mokrý článok. Elektrické napätie tohto článku stačí na to, aby sa molekuly pretekajúcej vody spolarizovali. Veľkosť tohto napätia je v rozmedzí 0,6 – 0,8 V. Toto napätie je závislé od elektrickej vodivosti vody. Tento jav je možné využívať pri vodách o vodivosti 50 – 2 000 uS/cm2, čiže pri bežných vodách, u ktorých je obsah solí od 50 do 2 000 mg/l. Prechodom vody pomedzi tieto elektródy dochádza k javu, keď soli vápnika (Ca2*), horčíka (Mg*), železa (Fe2*, 3*), ktoré sa vo vode nachádzajú ako uhličitany, sírany a chloridy, disociujú na hydroxidy. Dôsledkom je, že tieto katióny strácajú schopnosť vytvárať kryštalické nánosy v potrubiach, boileroch, výmenníkoch tepla atď. Tieto uhličitany sa síce vytvárajú ďalej, ale už len v podobe mäkkých častíc – kalu.

0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:Iónový polarizačný prístroj (IPP) - Magnetický zmäkčovač vody
Vaše hodnotenie