10" Potrubný filter SILIPHOS® (1/2" závit) - Dávkovací zmäkčovač vody

Krátky popis

Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a hrdze.

SILIPHOS® vytvára na kovových povrchoch mikrofilm, ktorý zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách. V prípade mäkkej vody zabraňuje prístupu kyslíka a tým zastavuje koróziu. Postupne odstraňuje aj staré nánosy kameňa a hrdze a postupne vyčistí celý systém.

Dodávaná je kompletná sada:
10" potrubný filter + konzola + filtračná vložka SILIPHOS® 650g.

SILIPHOS® je schválený hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody!

Už od 41,90 €

Prispôsobiť 10" Potrubný filter SILIPHOS® (1/2" závit) - Dávkovací zmäkčovač vody

* Povinné políčka

Vaše prispôsobenie
10" filter s filtračnou vložkou naplnenou 700g SILIPHOS
10" Potrubný filter SILIPHOS® (1/2" závit) - Dávkovací zmäkčovač vody

Skladom

41,90 €

Zhrnutie

  SILIPHOS® bráni korózii a usadzovaniu vodného kameňa

  SILIPHOS® zabráni korózii a usadzovaniu vodného kameňa v systémoch rozvodu pitnej vody u odberateľov, zabraňuje tvorbe vodného kameňa vo výmenníkových staniciach na prípravu TÚV a postupne odstraňuje už usadený vodný kameň u odberateľov v obytných domoch, hoteloch, ubytovacích zariadeniach, nemocniciach, práčovniach, v priemysle a pod.

  Filter s náplňou SILIPHOS® slúži na ochranu potrubia a zariadení pre ohrev vody pred tvorbou vodného kameňa. Inštaluje sa buď na vstupnom potrubí do objektu alebo priamo pred chránený spotrebič. Použitú zmäkčovaciu náplň Siliphos® je možné vymeniť za novú, čiže na výmenu stačí iba zakúpiť iba filtračné médium Siliphos®.

  Ako pracuje

  SILIPHOS® je špeciálna zmes polyfosfátov s obsahom kremičitanov vo forme sklovitých priehľadných guličiek. Svojou chemickou skladbou a komplexným charakterom zabraňuje alebo obmedzuje:

  • usádzanie solí vápnika a horčíka (vodného kameňa) na vnútorných stenách potrubí, vonkajších stenách vyhrievacích telies;
  • koróziu vnútorných stien potrubí a vonkajších stien vyhrievacích telies.

  Siliphos® ošetruje už postihnuté rozvody a zariadenia tým, že odstraňuje postupne niektoré už vytvorené nánosy vodného kameňa a nánosy korózie.  Spevňuje na ich povrchu a tým zabraňuje ďalšiemu postupu korózie.

  Siliphos® vytvára vnútornom povrchu potrubí a vyhrievacích telies mikrofilm. Tenká vrstva kremičitanov a polyfosfátov - mikrofilm zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách a v prípade mäkkej vody zabraňuje prístupu kyslíka do potrubí, čím zastavuje koróziu.

  Schválený hygienikom SR

  Siliphos® je odsúhlasený Hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody. Používa sa pri veľkovýrobe teplej úžitkovej vody (TÚV), v rodinných domoch na ochranu ohrievačov teplej vody, ochranu ohrievacích telies v pračkách, umývačkách riadu a na ochranu keramických obkladov. V Európe sa používa viac ako 40 rokov. Je univerzálnym produktom pre stredne tvrdé a veľmi mäkké vody.

  Jeho funkčnosť potvrdzujú teplárenské spoločnosti v Nitre, Prešove, Piešťanoch a v ďalších mestách, kde je veľmi tvrdá voda a na zabránenie tvorby vodného kameňa v systémoch využívajú práve Siliphos®

   

  EFEKTY

  •   Ochrana systémov rozvodu vody a vnútorných rozvodoch.
  •   Prevencia proti hrdzavej vode a zanášaniu potrubia vodným kameňom.
  •   Zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách a v potrubí.
  •   Šetrenie nákladov na opravy a výmeny potrubí, výmenníkových staníc a batérií.
  •   Ošetruje už postihnuté rozvody a zariadenia tým, že postupne odstraňuje už vytvorené nánosy vodného kameňa a nánosy korózie.
  •   Šetrenie energie na ohrev vody.
  •   Úspora finančných nákladov.
  •   Zvýšenie životnosti zariadení.
  •   Nemení minerálne zloženie vody.

   

  POUŽITIE

  Siliphos® sa nasype do prietočného zariadenia, je ho možno použiť v takmer každom rozvode pitnej vody. Nepotrebuje elektrický prúd a dopĺňanie náplne je absolútne jednoduché.

   Siliphos® sa predáva ako filtračná vložka alebo sa dajú kúpiť samostatné guličky v sáčku.

   

  APLIKÁCIE

  Tvrdá voda

  Vyše 65% územia Slovenska disponuje tvrdou vodou. Používanie takejto vody najmä pri ohreve na TÚV sa tvoria usadeniny vodného kameňa, ktoré znižujú prietok a výrazne zhoršujú prestup tepla pri ohreve. Riešenie: na prívodné potrubie do celého objektu sa nainštaluje potrubný filter (objem média závisí od prietoku) v ktorom sú nasypané guličky SILIPHOS®-u.

  Mäkká voda

  Mäkká, alebo tzv. „hladná voda“ sa vyskytuje asi na 15% územia Slovenska. Pretože obsahuje minimálne množstvo minerálnych látok je veľmi agresívna voči kovom a spôsobuje koróziu. Z vodovodu často tečie „hrdzavá“ voda. Siliphos® vytvorí na vnútornej stene potrubia mikroskopickú vrstvičku, ktorá zabráni vode pôsobiť korozívne.

  Príprava TÚV

  Uplatnenie Siliphosu®  v obytných domoch, kde sa inštalujú spoločné výmenníkové stanice, na ohrev pitnej vody. Príprava TÚV v jednom výmenníku pre celý objekt je jednoznačne ekonomicky prospešná. Očakávaná úspora sa ale po krátkom čase stratí, ak sa výmenník zanesie vrstvou vodného kameňa. V prvom rade sa výrazne zhoršia parametre prestupu tepla a na rovnaké množstvo TÚV sa spotrebuje o 20 – 40% viac horúcej vody, resp. pary ako v prípade ak sa vodný kameň netvorí. Ďalšie náklady sa prejavia v nutnosti častého čistenia trubiek, alebo dosiek výmenníka. Siliphos® obmedzí alebo zabráni tvorbe vodného kameňa a u niektorých typov usadenín odstráni aj ten, ktorý sa už vytvoril.

  Odstránenie hrdzavej vody

  Aplikáciami vo vodárenských spoločnostiach, ktoré prevádzkujú verejné vodovody sa jednoznačne potvrdilo, že sa senzorické vlastnosti vody zlepšili už po niekoľkých týždňoch úpravy vody pomocou Siliphosu®.

  Ochrana zariadení v rodinných domoch a bytoch

  Aj pre maloodberateľov vody je možné použiť jednoduché riešenie. Do rozvodu vody v šachte, alebo v stúpačke sa nainštaluje filtračné zariadenie o objeme 350 ml, alebo 650 ml. Siliphos® chráni vodovodné rozvody, batérie, pračku, umývačku riadu atď.. Prestanete nakupovať drahé tablety a super čistiace roztoky, pretože ich jednoducho nebudete potrebovať. Hlavným prínosom Siliphosu je výrazná úspora energetických nákladov. Vodný kameň, alebo inkrusty hrdze pôsobia ako izolant prestupu tepla. V lokalitách s tvrdou vodou sa jedná až o 30%‐né úspory.

   

  Ekonomické zhodnotenie

  Spotreba SILIPHOS-u je veľmi nízka. Jeden kilogram SILIPHOSU® ošetrí 400 m3 vody.

  Jeden kilogram Siliphosu®ošetrí 400 000 litrov vody. Priemerná denná spotreba vody na pitné účely a hygienu je približne 100 litrov na osobu a deň. Ročná spotreba vody na osobu je približne 35 000 litrov. Z toho vychádza spotreba menej ako 100 gramov Siliphosu®na osobu a rok. V číselnom vyjadrení sa jedná o náklad menej ako 1,50 € na osobu a rok. Spotreba „zmäkčovačov“ vody do pračiek a umývačiek riadu, čistiacich prostriedkov na batérie, keramické obklady a sanitárne zariadenia stojí mesačne určite viac ako náklad na Siliphos®za rok. Siliphos® vám ušetrí niekoľko desiatok € ročne.

  Siliphos® je ochranná známka výrobcu, firmy BKG Water Solutions GmbH, Ludwigshafen/Rh., Spolková Republika Nemecko.

  Jedine pod týmto označením je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR na použitie pre pitnú vodu.

   

  0
  Hodnotenie:
  % of 100
  Write Your Own Review
  Hodnotenie produktu:10" Potrubný filter SILIPHOS® (1/2" závit) - Dávkovací zmäkčovač vody
  Vaše hodnotenie