Úprava pitnej
a úžitkovej vody

Preskočiť k hlavnému obsahu »

Váš košík je prázdny

Potrubné filtre

Filtre inštalované priamo na vodovodné potrubie. Zvyčajne slúžia na zachytenie mechanických nečistôt (zákal, hrdza, piesok) na vstupe vody do objektu.

Opýtajte sa nás:

Strana:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
Otázku položil: Joli v nedeľa, 15. decembra 2019 pre kategóriu Potrubné filtre
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Aby voda nevysušovala pokožku, je nutné vodu zmäkčiť. Najlepšie výsledky majú v tomto ohľade soľankové zmäkčovače vody. . Podľa tvrdení výrobcu, vysušovanie pokožky mierne zlepšujú iónové polarizačné články IPS Kalyxx Blueline na studenú pitnú voduIPS Kalyxx RedLine na teplú vodu na teplú vodu. Ako prevenciu pred vodným kameňom je možné inštalaovať aj permanentný magnet Crystal MAG , alebo elektro-magnet (ideálne HydroFlow HS38 ), no efekt na pokožku žiaľ nevieme potvrdiť ani vyvrátiť.

  Úpravu vody pre celý byt je však nutné posúdiť individuálne, podľa toho, koľko je miesta v stupačkách. Niektoré moderné byty majú technickú miestnost, kde je možné umiestniť aj soľankový zmäkčovač . Keď je v stupačkách dostatok miesta, je možné tam osadiť aj galvanický polarizačný článok (napr. IPS Kalyxx ). Inde je v stupačkách tak málo miesta, že sa tam dá umiestniť nanajvýš magnet (napr. Crystal MAG ), alebo elektromagnet (napr. Hydroflow HS38 ).

  Najlepší kuchynský filter na tvrdú vodu je jednoznačne reverzná osmóza. Na našich stránkach nájdete široký výber reverzných osmóz . Ak bývate na vyšších poschodiach, alebo na kopci, doporučujem kôli možným problémom s vodovodným tlakom reverznú osmózu s osadeným čerpadlom. V ostatných prípadoch akákoľvek osmóza z nášho sortimentu (aj bez čerpadla), Vám vyrobí pitnú vodu výbornej kvality.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v utorok, 17. decembra 2019

Odpovedať

Otázku položil: Kovár v streda, 24. apríla 2019 pre kategóriu Potrubné filtre
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Médium (Birm aj Pyrolox) na zachytávanie železa sa musí pravidelne vyplachovať. V prípade, že sa interval výplachu nedodrží, filtračné médium sa znehodnotí a musí sa vymeniť za nové.

  Na stále obývané objekty je preto najvhodnejšia úpravňa vody s automatickým výplachom (vhodnú veľkosť doporučujem odkonzultovať telefonicky na základe rozboru vody a požadovaných prietokov):

  Pre chaty a rekreačne využívané objekty častokrát postačí aj upravňa s manuálnym výplachom:

  Znova plniteľná fitračná vložka s náplňou Pyrolox do filtra BigBlue 20" (médium sa nedá vyplachovať):

  Odpovedal: Tomáš Kováč v streda, 24. apríla 2019

Odpovedať

Otázku položil: Tomas v streda, 24. apríla 2019 pre kategóriu Potrubné filtre
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Štandardné odkaľovanie filtra cez spodný otvor nie je schopné očistiť filtračné sito od jemných nečistôt. Odkaľovanie spláchne len hrubšie nečistoty usadené na dne filtra a z povrchu filtračného sita. Aby sa filtračné sito úplne vyčistilo, je nutný takzvaný spätný výplach. Pri spätnom preplachu sa obracia smer prúdenia vody, a tým sa sito hĺbkovo vypláchne zvnútra von.

  Potrubný filter s manuálnym spätným preplachom:

  • https://www.mojavoda.sk/bravofil-samocistiaci-filter-spatny-preplach

  Potrubný filter s automatickým spätným preplachom síce existujú, no sú to skôr drahé riešenia pre komerčné prevádzky. Ak potrebuje filtrovať studňovú vodu, ktorá rýchlo zanáša bežné sitá potrbuných filtrov, vyplatí sa skôr investovať do úpravne vody s automatickým výplachom:

  • https://www.mojavoda.sk/crystal-hyper-filter

  Crystal Hyperfilter poskytuje dokonalejšiu filtráciu a neporovnateľne vyššiu absorbčnú kapacitu na mechanické nečistoty, ako akýkoľvek bežný potrubný filter. Čistí sa plne automaticky výplachom vodou. Má však aj nevýhody: musí byť umiestnený v uzavretej nemŕznucej miestnosti, vyžaduje zapojenie do elekrickej zásuvku na 220V, a napojenie na odpadové potrubie. Ideálne umiestnenia Crystal Hyperfilter je v technickej miestnosti, alebo pivnici. Kôli vysokej vlhkosti nedoporučujeme umiestňovať akúkoľvek automatickú úpravňu vody priamo do studňovej šachty!

  Odpovedal: Tomáš Kováč v streda, 24. apríla 2019

Odpovedať

Otázku položil: Stanislav Sekereš v utorok, 19. marca 2019 pre kategóriu Potrubné filtre
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Na odstránenie dusičnanov je možno použiť lokálne riešenie (napríklad v kuchyni), alebo centrálne riešenie (na hlavnom prívode vody do objektu).

   

  Lokálne odstránenie dusičnanov - odber vody len na pitie a varenie

  Zariadenie na odstránenie dusičnanov a dusitanov, sa umiestni na miesto odberu pitnej vody, zvyčajne do kuchynského drezu. Na drez sa nainštaluje dodatočný kohútik slúžiaci na odber filtrovanej vody.

  Na odstránenie dusičnanov je najlepší kuchynský filter na bázer reverznej osmózy. Kvalitná reverzná osmóza dokáže dlhodobo, bez výkyvov, odstraňovať z vody až 80% dusičnanov, bez nutnosti akejkoľvek regenerácie.

  Vzhľadom na to, že čerpáte vodu zo studne, budete potrebovať reverznú osmózu osadenú čerpadlom na zvýšenie tlaku vody na osmotické membrány. Filtračné zariadenie bez čerpadla nebude dosahovať spomínané účinnosti a odstráni z vody menej dusičnanov. Ak chcete používať reverznú osmózu bez čerpadla, je nutné zabezpečiť tlak vody na vstupe do zariadenia aspoň 3,6 bar a viac (čo pri domácich vodárňach zvyčajne nie je možné).

  V prípade, že máte podozrenie na mikrobiologicky kontaminovanú vodu, doporučujem Vám tieto špeciálne osmózy určené na filtráciu kontaminovanej vody:

  V prípade, že je obsah dusičnanov vo Vašej vode mnohonásobne prekročený, vodu po osmóze je možné dočistiť ešte špeciálnym filtrom na dusičnany, ktorý sa osadí ako záverečný stupeň na úplné dočistenie vody po reverznej osmóze.

  POZNÁMKA: akékoľvek iné kuchynské filtre na dusičnany okrem reverznej osmózy, sú iba veľmi krátkodobým (a dosť nevhodným) riešením. Filtračné vložky na dusičnany majú totiž veľmi malú kapacitu. Napríklad pri 150 mg/l dusičnanov má 10" iónovýmenná filtračná vložka na dusičnany kapacitu približne 250 litrov vody. Čo pri priemernej spotrebe vody na pitie a varenie pre domácnosť 8 litrov za deň, vydrží len 31 dní (1 mesiac).

  Centrálne odstránenie dusičnanov pre celý objekt

  Na odstránenie dusičnanov a dusitanov z vody v celoročne obývanom objekte, doporučujeme použiť úpravňu vodu s automatickou regeneráciou. Na hlavný prívod vody do objektu sa nainštaluje plne automatická úpravňa vody efektívne odstraňujúca dusičnany v celom objekte. Úpravňa vody funguje plne automaticky, užívateľ dopĺňa len minutú tabletovanú soľ (raz za 2-3 mesiace). Zadržané dusičnany sa automaticky vyplachujú pri regenerácii do odpadového potrubia, ktoré by malo byť v dosahu inštalácie. Úpravňa vody musí byť umiestnená v uzavretej miestosti, kde teplota neklesá pod 5°C. V blízkosti inštalácie je tiež potrebná el. zásuvka na 220V.

  Pre rekreačne / víkendovo využívané objekty, je možné použiť aj úpravne vody na dusičnany s manuálnou regeneráciou (regeneruje sa tabletovanou soľou):

  Pri navrhovaní centrálneho odstránenia dusičnanov je nutný kompletný chemický rozbor vody.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v štvrtok, 18. apríla 2019

Odpovedať

Otázku položil: Jaro v štvrtok, 4. októbra 2018 pre kategóriu Potrubné filtre
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Na odstránenie kalu z vody slúžia filtre na mechanické nečistoty. Čím jemnejší, tým účinnejšie odstráni kal, no aj tým rýchlejšie sa zapchá. Preto je najlepším riešením kombinácia hrubšieho a následne jemnejšieho filtra na mechanické necistoty.

  Ako prvý nárazový filter doporučujem použiť vysoko-prietokový filter s odkaľovaním. Ideálny je napríklad Cintropur NW25. V mnohý prípadoch tento filter stačí, a netreba už osadzovať jemnejší filter. V prípade prieniku jemného kalu sa dá osadiť aj jemnejším filtračným rukávom.

  Pokiaľ chcete filtráciu aj na závlahy tak doporučujem použiť radšej Cintropur NW32. Oproti NW25 má 2x väčšiu filtračnú plochu, teda aj 2x väčšie prietoky, a 2x dlšie vydrží bez čistenia. Aj pre Cintropur NW32 sú na výber filtračné rukávy rôznych jemností.

  V prípade, že je zákal vo Vašej vode veľmi jemný, ako druhý filter doporučujem 10" potrubny filter Aquafilter, ktory sa dodáva už s polypropylénovou vložkou na jemné necistoty. Je však NEVHODNÝ na závlahy (príliš jemná filtrácia = rýchlejšie sa zapchá). Náhradné 10" polypropylénové vložky rôznych jemností nájdete tu.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v štvrtok, 4. októbra 2018

Odpovedať

Otázku položil: V.Cibula v štvrtok, 21. decembra 2017 pre kategóriu Potrubné filtre
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Pri filtrácii vody platí zásada, že postupujete od najhrubšieho k najjemnešiemu filtru. Čiže prvý filter má zachytávať najhrubšie nečistoty, a posledný tie najjemnenšie. Takto je jemný filter chránený hrubým, pred príliš rýchlym zaneseným. Pri studňovej vode je ideálne, aby prvý filter mal aj odkaľovací ventil.

  Vo Vašom prípade doporučujem nasledovné poradie:

  1. Filter na mechanické nečistoty - hrubý (ideálne s odkaľovaním)
  2. Filter na mechanické nečistoty - jemnejší
  3. Filter na zmäkčenie vody
  4. Filter na dusičnany
  5. Filter s lisovaným aktívnym uhlím
   

  DOPORUČENIE

  Bežné 10" potrubné filtre s katexovou vložkou na zmäkčenie vody, a anexovou vložkou na dusičnany, však majú príliš malú kapacitu, aby boli inštalované na hlavný vstup vody. Vydržia upraviť rádovo len 100-vky litrov vody a potom sa musia regenerovať pomocou soľanky.

  Preto na hlavnom vstupe vody Vám to tieto 10" vložky vydržia upravovať vodu len niekoľko dní. Preto takéto 10" anexové filtre na dusičnany a katexové na zmäkčenie, je vhodné použiť len ako lokálnu úpravu vody, napríklad v kuchynskom dreze. No aj v kuchynskom dreze, je odstránenie dusičnanov a tvdosti podstatne lepšie riešené pomocou kuchynského filtra reverznej osmózy. Na rozdiel od spomínaných vložiek, reverzná osmóza do vody nepridáva žiadne chemikálie a tvrdosť vody aj dusičnany efektívne odstráni. Naproti tomu, katex na zmäkčenie vody pridáva do upravenej vody sodík (Na+), anex na dusičnany pridáva do upravnej vody chloridy (Cl-).

  Na zmäkčenie vody a odstránenie dusičnanov na hlavnom vstup do objektu, sa z týchto dôvodov používajú úpravne vody s automatickou regeneráciou katexu a anexu pomocou soľanky. Takéto úpravne pre domácnosti zvyčajne obsahujú 10 až 30 litrov katexu/anexu, a regenerujú sa každých pár dní automaticky na základe pretečeného objemu vody. Užívateľ len dopĺňa do zásobníka tabletovanú soľ, ktorá sa dodáva v 25kg vreciach.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v štvrtok, 11. januára 2018

Odpovedať

Otázku položil: Matúš v streda, 11. októbra 2017 pre kategóriu Potrubné filtre

Odpovedať

Otázku položil: Chudy v utorok, 10. októbra 2017 pre kategóriu Potrubné filtre
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Koliformné baktérie doporučujem eliminovať už na vstupe vody do objektu. Okrem chlorácie je na tieto baktérie veľmi účinná aj UV sterilizácia, alebo filtrácia pomocou mikrobiologického filtra Crystal Disruptor. 

  Dávkovanie chlóru pomocou dávkovacej stanice je vysoko účinnné za každých okolností: Chlorácia účinnne zabije koliformné baktérie pri všetkých druhoch vôd: zakalenú vodu, veľmi tvrdú vodu, ako aj  na vodu so zvýšeným obsahom mangánu/železa.

  UV sterilizácia nie je vhodná na zakalenú vodu. O stupeň výkonnejší UV sterilizátor je potrebné použiť pri vodách so zvýšeným železom, mangánom, alebo tvrdosťou.

  Crystal Disruptor nie je vhodný na vody so zvýšeným obsahom železa a mangánu. Disruptor tieto prvky čiastočne zachytáva a spôsobujú rýchlu degradáciu filtračného materiálu.

  Pred UV lampu aj Crystal Disruptor je potrebné zaradiť jemný mechanický pred-filter s jemnosťou od 1 do 20 µm (ideálne polypropylénový filter).

  Odpovedal: Tomáš Kováč v utorok, 10. októbra 2017

Odpovedať

Otázku položil: Martin Masár v streda, 10. mája 2017 pre kategóriu Potrubné filtre
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Íl vo vode robí veľké problémy. Je tak jemný, že cez hrubšie filtre ľahko prechádza. Jemnejšie filtre však rýchlo zapcháva. Je to takmer neriešiteľná situácia:

  • Potrubné filtre ktoré íl zachytia sa rýchlo ílom upchávajú
  • Potrubný filter s hrubším sitom zas íl nezachytí

  Jediným udržateľným riešením je preto špeciálna úpravňa vody s automatickým riadením a spätným preplachom - Crystal Hyperfilter.

  Vzhľadom na to, že nevieme vopred odchanúť množstvo ílu nachádzajúceho sa v studňovej vode (je veľmi premenlivé), a že pri zavlažovaní sa míňajú obrovské množstvá vody neporovnateľné s bežnou spotrebou vody v domácnosti, nevieme ani vopred odhadnúť, koľko automatických Hyperfiltrov bude treba paralalne použiť. Toto sa dá správne nadimenzovať jedine pri reálnych prevádzkových skúškach. Všeobecne však platí pravidlo, že úprava vody na závlahy je podstatne náročnejšia (aj finančne), ako úprava vody pre bežnú domácnosť.

  Pre odstránenie ílu z vody pre bežný rodinný dom, sa veľkosť HyperFiltra dimenzuje najmä podľa dosahovanej výdatnosti studne a výkonu čerpadla = množstvu dostupnej vody na spätný preplach. Riadime sa nasledovným pravidlom: lepší je menší HyperFilter, ktorý sa dobre vyplachuje (menší potrebuje na výplach menšie množstvo vody), ako veľký Hyperfilter, ktorý sa nedostatočne vyplachuje (väčší potrebuje väčšie množstvo vody na výplach).

  Odpovedal: Tomáš Kováč v štvrtok, 11. mája 2017

Odpovedať

Otázku položil: Martin v nedeľa, 7. mája 2017 pre kategóriu Potrubné filtre
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Odstránenie jemného piesku z vody

  Ak sa jedná o jemný piesok, zachytia ho filtre s jemnosťou pod 20 mikrometrov. Ideálne sú filtračné vložky z fúkaného polypropylénu, alebo môžete použiť filter Cintropur NW-25, prípadne Cintropur NW-32.

  Odstránenie ílu z vody

  V prípade, že sa jedná o íl, je potrebná ešte jemnejšia filtrácia pod 5 mikrometrov. Íl však všetky jemné filtračné vložky rýchlo zanesie a bežné vložky rýchlo strácajú prietok. Ideálne je použiť buď plne automatickú úpravnňu vody Crystal Hyperfilter, alebo veľké filtračné vložky s extrémne jemnou filtráciou a vysokým prietokom Crystal Disruptor BigBlue 20".

  Odpovedal: Tomáš Kováč v pondelok, 5. júna 2017

Odpovedať

Zadajte Vašu otázku:

* Tieto polia sa musia vyplniť

Položiek 1 do 20 z celkového počtu 38

na stránku
Strana:
 1. 1
 2. 2

Tabuľku  Zoznam 

Nastaviť zostupne
 • 10" Potrubný filter, KOMPLETNÁ SADA (Aquafilter)

  10" Filtračný obal + kľúč + konzola + filtračná vložka

  10" Potrubný filter na studenú vodu s vylepšeným tvarom a zosilnenými plastmi (pracovný tlak do 10 bar). Veľkosť pripojenia: ½”, ¾” a 1”. Dodávaná je kompletná sada:Potrubný filter + kľúč + konzola + mechanický filter (5 μm)# Určenie: Filtračný obal na štandardné filtračné vložky veľkosti 10"Miesto inštalácie: Potrubie so studenou vodou - vstup vody do objektu, bytové jadro, kuchynský drez
 • 10" Potrubný filter, KOMPLETNÁ SADA (Atlas filtri)

  10" Potrubný filter, KOMPLETNÁ SADA (Atlas filtri)

  10" Potrubný filter na studenú vodu Atlas filtri DP Senior. Veľkosť pripojenia: ½”, ¾” a 1”. Dodávaná je kompletná sada: Potrubný filter + kľúč + konzola. Balenie neobsahuje filtračnú vložku. Určenie: Filtračný obal na štandardné filtračné vložky veľkosti 10" Miesto inštalácie: Potrubie so studenou vodou - vstup vody do objektu, bytové jadro, kuchynský drez
 • 10"AMG Sedimentačný filter samočistiaci

  AMG Sedimentačný_filter_samocistiaci

  Potrubný filter s nylonovou premývateľnou filtračnou vložkou odstraňuje z vody mechanické nečistoty väčšie ako 60 μm. Na hlavici filtra je odvzdušnovací ventil, na spodku nádoby filtra je umiestnený odkaľovací ventil (v balení). Maximálny prevádzkový tlak: 8 bar. Pripojenie: 1" Veľmi jednoduché a účinné odkaľovanie! K filtru sa dá zakúpiť aj automatická odkaľovacia jednotka (na opýtanie - skladom). # POZOR: pre ľahšiu montáž je potrebné dokúpiť konzolu (nie je súčasťou balenia).
  39,90 €
 • Potrubný filter SILIPHOS® (1/2" závit)

  10" filter s filtračnou vložkou naplnenou 700g SILIPHOS

  Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a hrdze. SILIPHOS® vytvára na kovových povrchoch mikrofilm, ktorý zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách. V prípade mäkkej vody zabraňuje prístupu kyslíka a tým zastavuje koróziu. Postupne odstraňuje aj staré nánosy kameňa a hrdze a postupne vyčistí celý systém. Dodávaná je kompletná sada:10" potrubný filter + konzola + filtračná vložka SILIPHOS® 650g. SILIPHOS® je schválený hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody!

  Cena sady od: 41,90 €

 • Potrubný filter SILIPHOS® (3/4" závit)

  10" filter s filtračnou vložkou naplnenou 700g SILIPHOS

  Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a hrdze. SILIPHOS® vytvára na kovových povrchoch mikrofilm, ktorý zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách. V prípade mäkkej vody zabraňuje prístupu kyslíka a tým zastavuje koróziu. Postupne odstraňuje aj staré nánosy kameňa a hrdze a postupne vyčistí celý systém. Dodávaná je kompletná sada:10" potrubný filter + konzola + filtračná vložka SILIPHOS® 650g. SILIPHOS® je schválený hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody!

  Cena sady od: 41,90 €

 • Potrubný filter SILIPHOS® (1" závit)

  SILIPHOS originál - potrubný filter 10"

  Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a hrdze. SILIPHOS® vytvára na kovových povrchoch mikrofilm, ktorý zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách. V prípade mäkkej vody zabraňuje prístupu kyslíka a tým zastavuje koróziu. Postupne odstraňuje aj staré nánosy kameňa a hrdze a postupne vyčistí celý systém. Dodávaná je kompletná sada:10" potrubný filter + konzola + filtračná vložka SILIPHOS® 650g. SILIPHOS® je schválený hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody!

  Cena sady od: 41,90 €

 • 5" Potrubný filter

  5" filtračný obal

  5" Potrubný filter pre všestranné použitie na úpravu vody v domácnostiach ale aj v laboratóriách či priemysle. Vhodný na mechanickú filtráciu vody, na doúpravu pitnej vody alebo ako pre / post - filtre pre technologické zariadenia.   Určenie: Filtračný obal na filtračné vložky veľkosti 5"Miesto inštalácie:  bytové jadro, kuchynský drez
  18,00 €
 • ATLAS filtri senior DP 10" DUO

  ATLAS filtri senior DP 10" DUO

  Dvojdielny potrubný filter Atlas DP Duo je určený na filtrovanie pitnej alebo užitkovej vody. Je ideálny pri filtrovaní vody s vysokým obsahom mechanických častíc, ako piesok, ilovité sedimenty, kal a pod.. Veľkosť pripojenia: 1/2" Ako filtračné vložky sú vhodné modely 10". Súčasťou filtra je držiak na uchytenie na stenu, skrutky a kľúč na filtre.  
  32,20 €
 • ATLAS filtri senior DP 10" TRIO

  ATLAS filtri senior DP 10" TRIO

  Trojdielny potrubný filter Atlas DP Trio je určený na filtrovanie pitnej alebo užitkovej vody Je ideálny pri filtrovaní vody s vysokým obsahom mechanických častíc, ako piesok, ilovité sedimenty, kal a pod..(trojstupňová filtrácia) Veľkosť pripojenia: 3/4" Ako filtračné vložky sú vhodné modely 10". Súčasťou filtra je držiak na uchytenie na stenu, skrutky,klúč na filtre a vystreďovací krúžok filtračnej vložky.  
  46,50 €
 • Potrubný sedimentačný Filter Max

  Filter Max - potrubný sedimentačný Filter

  Potrubný filter s nerezovou filtračnou vložkou a odkaľovaním, Odstraňuje sedimenty z vody ako zákal, piesok, hrdza, prach, a všetky nečistoty väčšie ako 40 µm. KOMPLETNÉ BALENIE: obsahuje teleso filtra, nerezovú vložku, kľúč, konzolu, manometer, odkaľovací ventil. Určenie: odstránenie mechanických nečistôt Umiestnenie: hlavný vstup vody Materiál filtračného sita: nerez Jemnosť filtrácie: 40 µm Odkaľovací ventil: áno Tlakomer: áno Konzola: áno Kľúč: áno
  69,00 €
 • Cintropur NW 25

  Cintropur NW 25

  Mechanické filtre CINTROPUR sú výnimočné malou tlakovou stratou, možnosťou manuálneho odkaľovania, jednoduchou výmenou filtračných vložiek, širokou ponukou filtračných rukávov 5,10, 25, 50, 100, 150 mikrónov a ekologickou nenáročnosťou - vymieňajú sa iba tenučké filtračné rukávy zo špeciálnej tkaniny. Veľkosť pripojenia: 1" # Použitie: Cintropur NW 25 slúži ako ochrana rozvodov a zariadení v domácnostiach a malých prevádzkach, ako predfilter pri úprave vody zmäkčovačom vody, UV lampou, reverznou osmózou, ako aj pred vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi. Je určený na mechanickú filtráciu studničnej, dažďovej a komunálnej vody.

  Bežná cena: 89,00 €

  Akciová cena: 79,00 €

 • Cintropur NW 25 duo

  Cintropur - NW 25 DUO

  Potrubný filter CINTROPUR DUO v sebe spája výhody mechanickej filtrácie pomocou Cintropur NW 25 s výnimočne malými tlakovými stratami, a úpravu vody pomocou granulovaného aktívneho uhlia (dodávaný bez média). Používa sa najmä na úpravu a zlepšenie kvality dažďovej vody, ale aj na zlepšenie kvality a dechloráciu komunálnej vody. # Použitie: Cintropur NW 25 slúži ako ochrana rozvodov a zariadení v domácnostiach a malých prevádzkach pred mechanickými nečistotami, ako aj úpravu a zlepšenie kvality studničnej, dažďovej a komunálnej vody. POZOR: filtračné médium na nasypanie do druhého filtračného obalu je potrebné zakúpiť zvlášť.

  Bežná cena: 214,00 €

  Akciová cena: 199,00 €

 • Cintropur NW 25 TE

  Cintropur NW 25 TE

  Uhlíkový filter Cintropur NW25 TE predstavuje filtračné zariadenie obsahujúce aktívny uhlík, ktorý odstraňuje nepríjemné pachy, upravuje chuť vody, predovšetkým však absorbuje škodlivý chlór a ďalšie nebezpečné látky: pesticídy, herbicídy a iné organické látky rozpustené vo vode, do určitej miery aj ťažké kovy Použitie: Cintropur NW 25 TE je vyrobený z kvalitného syntetického materiálu, ktorý umožňuje  použitie v potravinárstve a pri úprave pitných vôd. Slúži ako ochrana rozvodov a zariadení v domácnostiach a malých prevádzkach, ako predfilter pri úprave vody zmäkčovačom vody, UV lampou, reverznou osmózou, ako aj pred vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi. Je určený na mechanickú filtráciu studničnej, dažďovej a komunálnej vody. Štandardne dodávané pripojenie 1".
  89,90 €
 • Cintropur NW 32

  Cintropur NW 32, G5/4"

  Väčšia verzia mechanického filtra CINTROPUR s dvojnásobnou filtračnou plochou v porovnaní s NW25 a zároveň výnimočné malou tlakovou stratou, možnosťou manuálneho odkaľovania, jednoduchou výmenou filtračných vložiek - rukávou. K filtrom je široká ponuka filtračných rukávov 5,10, 25, 50, 100, 150 mikrónov a ekologickou nenáročnosťou - vymieňajú sa iba tenučké filtračné rukávy zo špeciálnej tkaniny. Veľkosť pripojenie: 5/4" # Použitie: Cintropur NW 32 je vyrobený z kvalitného syntetického materiálu, ktorý umožňuje  použitie v potravinárstve a pri úprave pitných vôd. Slúži ako ochrana rozvodov a zariadení v domácnostiach a malých prevádzkach, ako predfilter pri úprave vody zmäkčovačom vody, UV lampou, reverznou osmózou, ako aj pred vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi. Je určený na mechanickú filtráciu studničnej, dažďovej a komunálnej vody. Štandardne dodávané šroubenie G5/4".
  119,00 €
 • Cintropur NW 32 TE

  Cintropur NW 32 TE

  Filter Cintropur NW32 TE predstavuje filtračné zariadenie - prázdny potrubný filter, do ktorého je možné použiť akékoľvek filtračné médium sypané alebo akékoľvek iné filtračné médium ako napríklad aktívne uhlie /pre redukciu chlóru, THM a iných organických zlúčenín/, siliphos /pre redukciu tvrdosti vody/, pyrolox /pre redukciu železa, mangánu a čiastočne sulfánu/. Filtračné médium nie je súčasťou balenia, je potrebné si ho dokúpiť samostatne. Použitie: Cintropur NW 32 TE je vyrobený z kvalitného syntetického materiálu, ktorý umožňuje  použitie v potravinárstve a pri úprave pitných vôd. Slúži ako ochrana rozvodov a zariadení v domácnostiach a malých prevádzkach, ako predfilter pri úprave vody zmäkčovačom vody, UV lampou, reverznou osmózou, ako aj pred vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi. Je určený na mechanickú filtráciu studničnej, dažďovej a komunálnej vody. Štandardne dodávané pripojenie 5/4".
  129,90 €
 • Cintropur NW 280

  Cintropur NW 280, G1"

  Polopriemyselný mechanický filter CINTROPUR pre komerčné využitie s  výnimočne malou tlakovou stratou.  Jednoduchá výmena filtračných vložiek - rukávou.   Ekologicky nenáročný - vymieňajú sa iba tenučké filtračné rukávy zo špeciálnej tkaniny. Široká ponuka filtračných rukávov 5,10, 25, 50, 100, 150, 300 mikrónov. Veľkosť pripojenia: 1" Priemerný prietok: 7,5 m³/h Filtračná plocha: 530 cm2 Použitie: Cintropur NW 280 je vyrobený z kvalitného syntetického materiálu, ktorý umožňuje  použitie v potravinárstve a pri úprave pitných vôd. Slúži ako ochrana rozvodov a zariadení v menších komerčných prevádzkach, ako predfilter pri úprave vody zmäkčovačom vody, UV lampou, reverznou osmózou, ako aj pred vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi. Je určený na mechanickú filtráciu studničnej, dažďovej a komunálnej vody. Štandardne dodávané šroubenie G1".
  189,90 €
 • Cintropur NW 340

  Cintropur NW 340, G1¼"

  Polopriemyselný mechanický filter CINTROPUR pre komerčné využitie s  výnimočne malou tlakovou stratou.  Jednoduchá výmena filtračných vložiek - rukávou.   Ekologicky nenáročný - vymieňajú sa iba tenučké filtračné rukávy zo špeciálnej tkaniny. Široká ponuka filtračných rukávov 5,10, 25, 50, 100, 150, 300 mikrónov. Veľkosť pripojenia: 5/4" Priemerný prietok: 10,5 m³/h Filtračná plocha: 770 cm2 Použitie: Cintropur NW 340 je vyrobený z kvalitného syntetického materiálu, ktorý umožňuje  použitie v potravinárstve a pri úprave pitných vôd. Slúži ako ochrana rozvodov a zariadení v menších komerčných prevádzkach, ako predfilter pri úprave vody zmäkčovačom vody, UV lampou, reverznou osmózou, ako aj pred vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi. Je určený na mechanickú filtráciu studničnej, dažďovej a komunálnej vody. Štandardne dodávané šroubenie G5/4"
  211,90 €
 • Cintropur NW 400

  Cintropur NW 400, G1½"

  Polopriemyselný mechanický filter CINTROPUR pre komerčné využitie s  výnimočne malou tlakovou stratou.  Jednoduchá výmena filtračných vložiek - rukávou.   Ekologicky nenáročný - vymieňajú sa iba tenučké filtračné rukávy zo špeciálnej tkaniny. Široká ponuka filtračných rukávov 5,10, 25, 50, 100, 150, 300 mikrónov. Veľkosť pripojenia:  1 1/2" Priemerný prietok:  12,5 m³/h Filtračná plocha:    1010 cm2 Použitie: Cintropur NW 400 je vyrobený z kvalitného syntetického materiálu, ktorý umožňuje  použitie v potravinárstve a pri úprave pitných vôd. Slúži ako ochrana rozvodov a zariadení v menších komerčných prevádzkach, ako predfilter pri úprave vody zmäkčovačom vody, UV lampou, reverznou osmózou, ako aj pred vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi. Je určený na mechanickú filtráciu studničnej, dažďovej a komunálnej vody. Štandardne dodávané šroubenie G1 1/2".
  330,00 €
 • Cintropur NW 500

  Cintropur NW 500 - mechanický filter na vodu

  Mechanický filter na úpravu pitnej vody pre domácnosti, slúži ako ochrana bytových a domových inštalácií odfiltrovaním pevných častíc (hlina, piesok, častice hrdze,...) obsiahnutých vo vode. Pripojenie : 2"Prietok : 18 m3/hodVložka: 25 mcr
  354,00 €
 • Cintropur NW 650

  Cintropur NW 650 - mechanický filter na vodu rozloženie

  Mechanický filter na úpravu pitnej vody pre vačšie objekty, priemysel a pod. slúži ako ochrana bytových a domových inštalácií odfiltrovaním pevných častíc (hlina, piesok, častice hrdze,...) obsiahnutých vo vode. Pripojenie: 2 1/2"Prietok: 25 m3/hodVložka: 25 mcr
  354,00 €

Položiek 1 do 20 z celkového počtu 38

na stránku
Strana:
 1. 1
 2. 2

Tabuľku  Zoznam 

Nastaviť zostupne