Úprava pitnej
a úžitkovej vody

Preskočiť k hlavnému obsahu »

Váš košík je prázdny

Merače vody

Meracie prístroje na stanovenie kvality vody. Nájdete tu testery vody na stanovenie nasledovných parametrov:

 • Kvapky na meranie tvrdosti vody
  Merajú tkzv. karbonátovú tvrdosť vody, teda obsah rozpusteného vápnika a horčíka. Výsledkom merania je stanovenie tvrdosti vody v dH (stupňoch nemeckých) alebo fH (stupňoch francúzskych). Vhodné predovšetkým na meranie účinnosti soľankových zmäkčovačov vody.
 • Prístroje na meranie TDS (ppm) alebo EC (μS)
  Tento merač stanoví celkové množstvo rozpustených látok vo vode alebo inej tekutine (Total Dissolved Solids). Je vhodný predovšetkým na zistenie účinnosti vodných filtrov reverznej osmózy. Tieto testery vody nie sú vhodné na meranie účinnosti chemických (soľankových) zmäkčovačov vody!
 • Prístroje na meranie PH vody
  Pomocou tohoto merača vody zistíte jej PH. Naše PH metre majú veľmi citlivé sondy, a pokiaľ sa pravidelne kalibrujú sú veľmi presné. Všetky merače PH v našej ponuke disponujú automatickou kalibráciou.
 • Prístroje na meranie ORP
  Merajú Oxidačno-Redukčný Potenciál vody alebo inej tekutiny. Všetky merače ORP v našej ponuke disponujú automatickou kalibráciou.
  ORP merače sú vhodné napríklad na zistenie účinnosti chlorácie bazénovej vody: pomocou nameraného  oxidačného potenciálu vody (kladné hodnoty ORP) ľahko zistíte, či máte v bazéne dostatok voľného chlóru. Na meranie redučného potenciálu (záporné hodnoty ORP) ionizátorov vody, však všetky bežné ORP merače neposkytujú dostatočne presné hodnoty. Účinnosť ionizátorov vody preto odporúčame stanovovať pomocou merania pH - ideálne sú kvapky na meranie pH.

Opýtajte sa nás:

Otázku položil: Petr v pondelok, 17. októbra 2016 pre kategóriu Merače vody

Odpovedať

Otázku položil: matus v štvrtok, 11. augusta 2016 pre kategóriu Merače vody

Odpovedať

Otázku položil: Bozena v utorok, 12. apríla 2016 pre kategóriu Merače vody
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Tvrdosť vody doporučujeme merať pomocou špeciálnych kvapiek, ktoré stanovia celkový obsah (karbonátov) vápnika a horčíka rozpustených vo vode:

   

  Vodný kameň vytvárajú hlavne minerály vápnika a horčíka. Okrem týchto minerálov sa vo vode nachádza množstvo ďaších iónov, ktoré merač TDS alebo EC taktiež zahrnie do zobrazeného výsledku. Zo zobrazeného výsledku na TDS / EC merači nevieme stanoviť, koľko zo zobrazenej hodnoty tvorí vápnik a horčík, a koľko ostatné látky. Preto stanovenie tvrdosti vody TDS meračom môže poslúžiť iba ako "hrubý odhad" reálneho obsahu vápnika a horčíka a na tieto účely preto nie je vhodný!

  TDS merač (alebo EC merač vodivosti) sa používa (takmer výlučne) na meranie účinnosti demineralizačných zariadení. Teda na meranie účinnost reverzných osmóz, destilátorov vody. Porovnaním TDS vstupnej a výstupnej vody z týchto demineralizačných zariadení ľahko zistíte ich účinnosť a môžete napríklad zistiť či je potrebné už vymeniť osmotickú membránu.

   

  Podrobné vysvetlenie tvrdosti vody

  Vodný kameň vytvárajú hlavne minerály vápnika a horčíka, ktoré tvoria takzvanú "karbonátovú" (nazývanú  aj "prechodnú") tvrdosť vody. Rozpustený vápnik a horčík sa totiž vo vode nachádza v tzv. "karbonátovej" forme: hydrogén-uhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 a hydrogén-uhličitan horečnatý Mg(HCO3)2.

  Z tohto dôvodu sa tvrdosť vody sa rozdeluje na karbonátovú a nekarbonátovú:

  • Karbonátová (prechodná) tvrdosť:
   je zpôsobená hydrogén-uhličitanmi vápníka a horčíka.
   Zahriatím vody prechádzajú hydrogén-uhličitany Ca(HCO3) na menej rozpustné uhličitany CaCO3, ktoré sa následne vylúhujú ako bežný vodný kameň. Tým sa (karbonátová) tvrdosť vody podstatne zmenší. Minerály vápnika totiž už nie sú rozpustené vo vode ale sú usadené ako vodný kameň. Pri zahriatí vody prebieha táto reakcia: Ca(HCO3)2 → CO2 + H2O + CaCO3

  • Nekarbonátová (trvalá) tvrdosť:
   je zpôsobená prevažne síranmi, chloridmi, dusičnanmi vápenatými a horečnatými. Tieto soli se varom nerozkladajú, a preto sa
   (nekarbonátová) tvrdosť vody nemení.

  • Celková tvrdosť:
   je daná súčtom karbonátovej a nekarbonátovej tvrdosti vody.

   

  Obsah vápníka a hořčíka vo vode se stanovuje v mmol/l a tiež sa prepočítava na tzv. nemecké (°dH) alebo francúzske stupne (°F).

  Odpovedal: Tomáš Kováč v utorok, 12. apríla 2016

Odpovedať

Otázku položil: juraj v utorok, 1. decembra 2015 pre kategóriu Merače vody
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  TDS (Total Dissolved Solids / Celkové rozpustené pevné látky) sú americké jednotky, ktoré vyjadrujú celkové množstvo rozpustených pevných látok v roztoku (v našom prípade vo vode). Merač TDS zobrazuje výsledok merania v ppm (parts per milion / častíc na milión).
  Meranie TDS pomocou vodivosti vody je presné len pri meraní vody s neutrálnym pH 7.0. TDS sa dajú presne určiť len vysušením daného roztoku a následným presným zvážením zostávajúcej sušiny.

  EC (Electrical Conductivity / Elektrická vodivosť) je jednotka vyjadrujúca vodivosť roztoku (v našom prípade vodivosti vody). Bežné merače EC zobrazujú výsledky merania v µS/cm (microSiemnens na centimeter).
  Výsledok merania vodivosti je daný tým, v akej vzdialenosti sa nachádzajú elektródy daného merača. Ak merač vodivosti zobrazuje výsledok v µS a jeho elektródy sú vzdialené 1 cm, výsledok merania je vlastne zobrazovaný v jednotkách µS/cm. Merač vodivosti je kalibrovaný od výroby vzdialenosťou elektród.

  I keď sú TDS ppm a µS/cm dve rôzne jednotky vyjadrujúce iné výsledky, merače TDS a EC zobrazujú výsledky na základe vodivosti roztoku.

  Nakoľko úplne čistá voda (destilovaná) je nevodivá, vodivosť vody vyjadruje prítomnosť iných iónov vo vode (solí a minerálov). Vodivostné merače TDS a EC teda vyjadrujú množstvo rozpustených iónov nachádzajúcich sa vo vode. Je teda možné tieto dve jednotky vzájomne prepočítať pomocou nasledovného (približného) pomeru:

  • 1 ppm TDS = 1.56 µS/cm (microSiemens/cm)
  • 1 µS/cm = 0,64 ppm TDS

  POZNÁMKA: Meranie TDS pomocou vodivosti vody je presné len pri meraní vody s neutrálnym pH 7.0. Čím je pH meranej vody odlišnejšie od neutrálneho pH 7.0, tým je vyššie uvedený pomer menej presný.

   

  PODROBNÉ VYSVETLENIE VODIVOSTI VODY

  Úplne čistá destilovaná voda (H2O) je úplne nevodivá = má nekonečný odpor.

  Naša bežná "vodovodná" voda je vlastne roztok. Okrem samotných molekúl vody, bežná voda obsahuje množstvo rôznych rozpustených látok.

  Nakoľko rozpustené ionizované častice, ako sú soli a minerály, zvyšujú vodivosť roztoku, merač TDS a EC vyjadruje vlastne celkové množstvo týchto vo vode rozpustených iónov.

  Rozpustené organické látky, ako napríklad cukor, organické zlúčeny chlóru, alebo mikroskopické koloidné čiastočky, však neovplyvňujú vodivosť roztoku. Nie sú to ióny a teda ani nemajú elektrický náboj. Preto ich merač TDS alebo EC v zobrazenom výsledku nezahrňuje.

  Merač TDS zvyčajne zobrazuje výsledok v ppm (parts per milion / častíc na milión).

  Príklad: výsledok merania pomocou merača TDS 1 ppm znamená, že v každom kilograme vody sa nachádza 1 miligram pevných rozpustených látok. Tento pomer je však len aproximáciou, a približne platí len pri meraní vody s neutrálnym pH 7.0. Čím je pH meranej vody odlišnejšie od pH 7.0, tým menej sa môžeme spoľahnúť na meranie TDS pomocu merača vodivosti.

  TDS (Total Dissolved Solids / Celkové rozpustené pevné látky) sa dajú presne určiť len vysušením daného roztoku a následným presným zvážením zostávajúcej sušiny.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v utorok, 1. decembra 2015

Odpovedať

Otázku položil: Andrej v sobota, 21. novembra 2015 pre kategóriu Merače vody
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Do všetkých meracích prístrojov v našej ponuke poskytujeme aj náhradné sondy. Náhradné sondy na meranie pH pre HM-Digital PH-200 Vám radi dodáme na požiadanie.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v sobota, 21. novembra 2015

Odpovedať

Zadajte Vašu otázku:

* Tieto polia sa musia vyplniť

Položiek 1 do 20 z celkového počtu 28

na stránku
Strana:
 1. 1
 2. 2

Tabuľku  Zoznam 

Nastaviť zostupne
 • Sada na meranie tvrdosti vody

  Sada na meranie permanentnej tvrdosti vody (látok spôsobujácich ukladanie vodného kameňa)

  S kvapkami na meranie tvrdosti máte výsledok do minúty. Jednoduchým kvapkaním reagentu stačí odpočítať množstvo pridaných kvapiek, kým testovaná vzorka vody zmení farbu. Balenie postačí na množstvo testov. Tieto kvapky na meranie tvrdosti vody sú vhodné predovšetkým na zistenie účinnosti a spávne nastavenie katexových zmäkčovačov vody.

  Bežná cena: 19,00 €

  Akciová cena: 14,90 €

 • Sada na meranie pH vody

  Sada na meranie pH vody

  Testovací balíček zahŕňa nádobku s roztokom na meranie pH reakcie vody (120 meraní). Pomocou tejto meracej súpravy zmeriate spoľahlivo a rýchlo pH Vašej vody. Tieto kvapky na meranie pH vody sú obzvlášť vhodné na zistenie účinnosti ionizátorov vody.

  Bežná cena: 21,90 €

  Akciová cena: 17,90 €

 • Indikačné papieriky na určenie pH kvapalín (rozsah 0-12 pH)

  Indikačné papieriky na určenie pH kvapalín (rozsah 0-12 pH)

  Lakmusové papieriky na meranie pH tekutín / roztokov s rozsahom 0-12 pH. Prúžok indikátorového papieriku sa ponorí na 1 s do testovaného roztoku, potom sa vyberie a položí na nenasiakavú bielu podložku. Následne sa ihneď zafarbenie prúžku porovná s porovnávacou stupnicou. Balenie: 100 prúžkov (každý sa dá rozstrihnúť na polovicu a máte dvojnásobný počet) Rozsah pH stupnice: 0 - 12 pH
  5,90 €

  Nie je na sklade

 • WaterWorks testovacie papieriky na kontrolu pH - rozšírený rozsah

  testovacie-papieriky-na-kontrolu-ph

  Papieriky testujú pH od 2 do 12.  Balenie obsahuje 5O papierikov. Hodnotu pH si viete jednoducho odčítať z papierika pomocou farebnej škály. 
  20,00 €
 • Digital TDS tester greencontrol

   Digital TDS tester greencontrol

  Vodotesný tester TDS (Total Dissolved Solids / Celkové Rozpustené Látky) a teploty vody od firmy PuricomEurope. TDS tester je slúži na meranie celkového obsahu iónov (mineralizácie) kvapalín. Vyuzijete ho na testovanie pitnej vody, bazénov a kúpeľov, akvárií, hydroponických zariadení a koloidného striebra. Vhodné na hobby aj komerčné použitie. Merač vodivosti v TDS (ppm) Merač teploty v  °C a °F

  Bežná cena: 36,90 €

  Akciová cena: 28,90 €

 • ADWA AD203 - merač vodivosti vody

  ADWA AD203 - merač vodivosti vody

  ADWA AD203 je prenosný merač vodivosti a teploty vody v jednotkách microSiemens (µS). Meranie vodivosti je automaticky teplotne kompenzované. Vyrobené v EU.

  Bežná cena: 44,00 €

  Akciová cena: 34,90 €

 • ADWA AD34 - Vodotesný TDS meter

  TDS meter ADWA

  TDS meter umožňuje jednoduché meranie celkovej mineralizácie vody (celkového počtu rozpustených látok vo vode). VODOTESNÝ
  89,00 €
 • HM Digital EC-3 - Tester vodivosti a teploty vody

  EC-3 tester vodivosti a teploty 0 - 9990 µS

  EC-3 je prenosný merač vodivosti a teploty vody v jednotkách microSiemens (µS). Kvalitu prístroja zaručuje značka amerického výrobcu HM Digital. Meranie vodivosti je automaticky kompenzované od teploty, ktorá je zobrazovaná na LCD displeji v jednotkách °C.

  Bežná cena: 44,00 €

  Akciová cena: 34,90 €

 • HM Digital TDS4 tester

  HM Digital TDS4 tester

  HM Digital TDS je vodotesný tester TDS a teploty, kvalitu prístroja zaručuje značka amerického výrobcu HM Digital. TDS tester je ideálny pre všetky využitia čistenia vody, testovanie pitnej vody, bazénov a kúpeľov, akvárií, hydroponických zariadení a koloidného striebra. Vhodné na súkromné aj komerčné použitie.

  Bežná cena: 39,00 €

  Akciová cena: 29,90 €

 • HM Digital TDS4 - TDS meter

  HM Digital TDS meter

  Značkový merač TDS (Total Dissolved Solids) od amerického výrobcu HM Digital s možnoťou digitálnej kalibrácie. Umožňuje jednoduché meranie celkovej mineralizácie vody (celkového počtu rozpustených látok vo vode). Je vhodný najmä na meranie účinnosti filtrácie reverznou osmózou alebo destilačnými prístrojmi.

  Bežná cena: 39,00 €

  Akciová cena: 29,90 €

 • HM Digital AP1 - Tester kvality vody

  HM Digital TDS meter - AP1

  Mikroprocesorom riadený tester kvality vody AP-1 od amerického výrobcu HM Digital, ktorého výsledkom je rýchle a stabilné meranie hodnoty TDS. Prístroj je vybavený automatickou teplotnou kompenzáciou, LCD displejom, funkciu HOLD a automatickým sa vypínaním po 5 minútach nepoužívania.

  Bežná cena: 59,00 €

  Akciová cena: 56,00 €

 • HM Digital AP2 - Merač vodivosti vody

  HM Digital TDS meter - AP2

  Mikroprocesorom riadený tester kvality vody AP-2 od amerického výrobcu HM Digital, ktorého výsledkom je rýchle a stabilné meranie vodivosti vody v jednotkách microSiemens/cm. Prístroj je vybavený automatickou teplotnou kompenzáciou, LCD displejom, funkciu HOLD a automatickým sa vypínaním po 5 minútach nepoužívania.

  Bežná cena: 89,00 €

  Akciová cena: 49,00 €

 • HM Digital COM-80 - kombinovaný tester vodivosti, TDS a teploty

  HM Digital COM 80 (microSiemens, TDS, °C)

  COM-80 je vodotesný tester vodivosti, TDS a teploty. Kvalitu prístroja zaručuje značka amerického výrobcu HM Digital. Prevedenie testera je kompletne odolné voči vlhkosti. Meranie vodivosti a TDS je automaticky kompenzované od teploty, ktorá je zobrazovaná na spodnom riadku LCD displeja a môže byť zobrazovaná v jednotkách °C alebo °F.
  55,00 €
 • HM Digital COM-100 - kombinovaný tester vodivosti, TDS a teploty

  HM Digital COM100 (microSiemens, TDS, °C)

  COM-100 je vodotesný tester vodivosti, TDS a teploty. Kvalitu prístroja zaručuje značka amerického výrobcu HM Digital. Prevedenie testera je kompletne odolné voči vlhkosti. Meranie vodivosti a TDS je automaticky kompenzované od teploty, ktorá je zobrazovaná na spodnom riadku LCD displeja a môže byť zobrazovaná v jednotkách °C alebo °F.
  119,00 €
 • HM Digital DM-2EC - Dvojbodový líniový monitor vodivosti

  inline-monitor-elektrickej-konduktivity

  Inline monitor elektrickej konduktivity, ktorý môžete inštalovať na priemyselné demineralizačné systémy filtrácie vody: Destilátory vody Demineralizačné reverzné osmózy Deionizátory a deionizačné kolóny
  109,00 €
 • HM Digital PH-80 - Vodotesný pH meter

  HM Digital - pH80

  NOVINKA!! PH-80 je ekonomicky výhodný, spoľahlivý pH meter, ideálny na testovanie pH vody pre vaše využitie. Tento typ ph-metra sa vyznačuje rýchlym, stabilným meraním a jednoduchou digitálnou kalibráciou. Pre správnu starostlivosť o bazénovú vodu bazény a kúpele, akváriá a koralové nádrže, ionizátory vody, či kontrola pH pitnej vody a ďalšie.

  Bežná cena: 84,00 €

  Akciová cena: 55,00 €

  Nie je na sklade

Položiek 1 do 20 z celkového počtu 28

na stránku
Strana:
 1. 1
 2. 2

Tabuľku  Zoznam 

Nastaviť zostupne