EZV D - Elektromagnetické zmäkčovače vody

Krátky popis

Prístroje EZV...D slúžia na zamedzenie tvorby vodného kameňa a odstránenie už vytvorených pevných usadenín. Prístroje EZV...D slúžia aj na to, aby sa ušetrila námaha a financie spojené s výmenou alebo čistením vyhrievacích telies v bojleroch, práčkach, umývačkách riadu, v prietokových ohrievačoch vody, sprchovacích ružiciach, splachovacích nádržkách a pod. Zariadenia sa inštaluje jednoduchým navinutím cievky na potrubie bez nutnosti jeho prerušenia.  Rada prístrojov na fyzikálne zmäkčenie vody EZV D je rozdelená podľa veľkosti prívodného vodovodného potrubia - viď bližšie záložku "Technické údaje".  Vyžadujú však zapojenie do elektrickej siete.

Grouped product items
Názov produktu Množstvo
EZV 15 D - 1/2"
91,90 €
EZV 20 D - 1"
108,90 €
EZV 25 D - 1"
134,90 €
EZV 32 D - 5/4"
169,90 €
EZV 40 D - 6/4"
210,90 €

Prístroje EZV vytvárajú pulzné dynamické vysoko neperiodické magnetické pole, ktoré narušuje väzby medzi kameňotvornými látkami a molekulami vody a zabraňuje tak tvorbe vodného kameňa. Hlavnou prednosťou týchto prístrojov je nízka spotreba el. energie ( cca 2W), kvalita a prijateľná cena.

Evidentné účinky pôsobenia prístroja na upravovanú vodu sa prejavia po určitom čase, ktorého dĺžka závisí od viacerých faktorov, ako je napr. tvrdosť upravovanej vody, množstvo pretečenej vody, stav vodovodného systému. Táto doba tiež závisí od priemeru potrubia, pričom pri menších priemeroch potrubí sa účinky dostavia už po 2-3 týždňoch, ale pri potrubiach s veľkým priemerom je to aj mesiac a viac. Pôsobenie prístroja sa prejavuje nasledovným spôsobom:

 • vodný kameň vytvorený okolo ústí vodovod. potrubí, sprchovacích ružíc a pod. začne postupne mäknúť a je ľahko odstrániteľný
 • povrch zmývaný upravovanou vodou sa ľahšie čistí
 • uvoľnený vodný kameň nám vo vodovodnom potrubí môže spôsobiť obmedzenie prietoku cez ventil (ventil odskrutkujeme a potrubie necháme prepláchnuť prúdom vody, čím sa uvoľnené inkrusty vyplavia)
 • pri elektrickom ohreve úžitkovej vody sa nám pri nezmenenom nastavení termostatu môže zdať ohrievaná voda teplejšia
 • spôsobí to zlepšený prestup tepla po odbúraní inkrustov zo zanesených ohrievačov
 • vo veľmi zanesených systémoch môžete po čase pozorovať značné zvýšenie tlaku či prietočného množstva
 • zanesené splachovacie nádržky WC sa od vodného kameňa postupne očistia

Prednosti prístrojov EZV ...D:

- jednoduchá montáž bez narušenie celistvosti potrubia,

- nulová tlaková strata,

- dlhá životnosť, bez nároku na údržbu a obsluhu,

- priaznivé účinky na osoby trpiace na kožné choroby a obličkové kamene,

- zníženie spotreby pracích práškov, ničenie baktérií a stimulácia rastu rastlín

 

Typ prístrojaOptimálny rozsah prietokov
( l/min )
Vonkajší priemer potrubiaKrytie / rozmery
( mm )
EZV 15 D 3 - 12 1/2" - 21 mm  
EZV 20 D 5 - 17 3/4" - 27 mm IP 54
EZV 25 D 7 - 25 1" - 34 mm  
EZV 32 D 12 - 37 5/4" - 42 mm 150 x 100 x 65
EZV 40 D 15 - 57 6/4" - 48 mm  

 

Životnosť prístrojov je približne 20 rokov. Záruka je 24 mesiacov.

Inštalácia 

Inštalácia elektro-magnetického zmäkčovača vody EZV.Cievka, ktorá vytvára magnetické pole, musí byť navinutá na rovnom úseku potrubia a to minimálne trojnásobok priemeru potrubia od prípojných a spojovacích prvkov (kolien, fitingov, apod.)

Fyzikálny zmäkčovač vody EZV - Navinutie cievky

Cievka môže byť namontovaná vo vertikálnej, alebo horizontálnej polohe. Ak je tvrdosť vody nad 20°N, výrobca odporúča aplikovať cievku na plastovom potrubí, alebo nahradiť úsek potrubia plastovým potrubím s vinutím.

Pri navíjaní cievky elektro-magnetického zmäkčovača EZV-D na potrubie platí nasledovné pravidlo:

Cievka sa môže navinúť len na rovný kus potrubia. Zprava aj zľava navinutej cievky musí potrubie pokračovať rovno bez akéhokoľvek prerušenia v dĺžke 3x vnútorny priemer ošetrovaného potrubia (3x svetlosť potrubia). Táto vzdialenosť (3x vnutorny priemer zprava aj zľava) sa musí dodržať napríklad od kolena, T-kusu, prietokomera, alebo čohokoľvek iného čo víri vodu.

Ak dodržíte túto vzdialenosť, a cievka bude navinutá v minimálnej vzdialenosti 3x vnútorný priemer potrubia od prietokomera, magnetické pole cievky nebude ovplyvňovať funkciu prietokomera.

 

Potrebná dĺžka rovného kusu potrubia (bez prerušenia), potrebná na správnu inštaláciu elektro-magnetického zmäkčovača EZV-D:

 • 1/2" potrubie (EZV-D 15, svetlosť 15mm):
  VÝPOČET: 4,5 cm meria navinutá cievka; 3x vnútorný priemer potrubia je 4,5 cm; 4,5 cm miesta z jednej aj druhej strany cievky je 9 cm.
  Potrebná dľžka rovného kusu potrubia bez prerušenia je 4,5+4,5+4,5 = 13,5 cm

 • 3/4" potrubie (EZV-D 20, svetlosť 20mm):
  VÝPOČET: 5 cm meria navinutá cievka; 3x vnútorný priemer potrubia je 6 cm; 6 cm miesta z jednej aj druhej strany cievky je 12 cm.
  Potrebná dľžka rovného kusu potrubia bez prerušenia je 5+6+6 = 17 cm

 • 1" potrubie (EZV-D 25, svetlosť 25mm):
  VÝPOČET: 5,5 cm meria navinutá cievka; 3x vnútorný priemer potrubia je 7,5 cm; 7,5 cm miesta z jednej aj druhej strany cievky je 15 cm.
  Potrebná dľžka rovného kusu potrubia bez prerušenia je 5,5+7,5+7,5 = 20,5 cm

 • 5/4" potrubie (EZV-D 30, svetlosť 30mm):
  VÝPOČET: 6 cm meria navinutá cievka; 3x vnútorný priemer potrubia je 9 cm; 9 cm miesta z jednej aj druhej strany je 18 cm.
  Potrebná dľžka rovného kusu potrubia bez prerušenia je 6+9+9 = 24 cm

 • 6/4" potrubie (EZV-D 35, svetlosť 35mm):
  VÝPOČET: 6,5 cm meria navinutá cievka; 3x vnútorný priemer potrubia je 10,5 cm; 10,5 cm miesta z jednej aj druhej strany je 21 cm.
  Potrebná dľžka rovného kusu potrubia bez prerušenia je 6,5+10,5+10,5 = 27,5 cm
0
Hodnotenie:
% of 100
Write Your Own Review
Hodnotenie produktu:EZV D - Elektromagnetické zmäkčovače vody
Vaše hodnotenie