FAQ / Otázky a Odpovede ohľadom úpravy vody

Úprava vody - Terminológia:

 1. Čo to je a na akom princípe funguje "Osmóza"?
 2. Čo to je a na akom princípe funguje "Reverzná osmóza"?
 3. Čo je to "Predfiltrácia"?
 4. Čo je to "Postfiltrácia"?
 5. Čo je to "Mechanický filter"?
 6. Čo to je a na čo slúži "Aktívne uhlie"?
 7. Čo to je a ako funguje "Osmotická polopriepustná membrána"?
 8. Čo to je "Škrtiaci ventil" (tiež "Obmedzovač prietoku")?
 9. Čo to je "Preplachovací ventil" (tiež "Preplachovací kohútik")?
 10. Čo to je "Samouzatvárací tlakový ventil"?
 11. Čo to je a na čo slúži "Tlakový zásobník vody"? 
 12. Ako sa stanovuje tvrdosť vody?
 13. Aké sú jednotky tvrdosti vody ?
 14. Aká je tvrdosť vody na Slovensku podľa regiónov?
 15. Porovnanie svetlosti potrubia DN [mm] a v palcoch ["]
 16. Čo je TDS a ako sa meria ?
 17. Čo znamenajú skratky G.P.D. a G.P.M. ? 
 18. Porovnanie svetlostí potrubí v  DN [mm] a svetlostí v palcoch ["]
 19. Čo je to "Siliphos"?
 20. Čo je "WQA"?
 21. Čo je "NSFI"

Reverzná Osmóza / Filtračné systémy RO:

 1. Ako funguje systém reverznej osmózy?
 2. Porovnanie účinnosti reverznej osmózy a ostatných metód čistenia vody.
 3. Aký má byť tlak vo vodovodnom potrubí pre správnu funkčnosť Vami ponúkaných filtračných zariadení na báze reverznej osmózy?
 4. Je pumpa na zvýšenie vodovodného tlaku potrebná?
 5. Ako zmerať tlak vo mojom vodovodnom potrubí ?
 6. Aký má byť vodovodný tlak pri filtračných systémoch so zabudovanou pumpou na zvýšenie tlaku?
 7. Aký je pomer filtrovanej / odpadovej vody vo vašich filtračných zariadeniach?
 8. Je potrebné v systéme reverznej osmózy používať mineralizátor ?

Reverzná Osmóza / Údržba systémov RO:

 1. Ako postupovať pri prvom použití filtračného zariadenia RO ?
 2. Ako často sa majú meniť filtračné vložky vo systémoch reverznej osmózy ktoré ponúkate?
 3. Je potrebné a ako často sa má filtračný systém reverznej osmózy dezinfikovať?
 4. Akým spósobom sa má filtračné zariadenie na báze reverznej osmózy dezinfikovať?
 5. Akým spôsobom sa spájajú a rozpájajú spoje na reverznej osmóze?
 6. Booster pumpa (zariadenie na zvýšenie vodovodného tlaku) vydáva počas činnosti klepotavé zvuky. Môžete mi prosím poradiť, ako sa tohoto klepotania zbaviť?

Reverzná Osmóza / Je osmotická voda ZDRAVÁ?:

 1. Funkcia vody v organizme - sú minerály rozpustené vo vode dôležité pre ľudské zdravie?
 2. Je voda zo systému reverznej osmózy vhodná pre kojencov a malé deti ?
 3. Niekoľko názorov expertov na pitie nízkomineralizovanej vody:

Fyzikálna úprava vody / IPS - Iónový Polarizačný Systém:

 1. Čo je tvrdá voda a ako sa prejavuje?
 2. Čo je fyzikálna úprava vody?
 3. Čo je IPS?
 4. Ako sa prejavuje funkčnosť IPS?
 5. Kde všade je možné používať IPS?
 6. Aké sú výhody ionizovanej vody?
 7. Aké účinky má ionizovaná voda na ľudský organizmus?
 8. IPS má dočasnú alebo permanentnú účinnosť?
 9. Kde sa bude vzniknutý kal usádzať a ako často a akým spôsobom je potrebné ho odstraňovať?
 10. Nemá vzniknutý kal z dlhodobého hľadiska vplyv na zdravie človeka?
 11. Má IPS rovnakú účinnosť na studenú aj na teplú vodu?
 12. Je IPS účinné bez ohľadu na tvrdosť vody?
 13. Ovplyvní IPS tlak v potrubí?
 14. Je účinnosť IPS závislá od rýchlosti prietoku vody v potrubí a v akej miere?
 15. Je zmena štruktúry vody trvalá alebo len dočasná?
 16. Čo sa stane s IPS po sezónnom vypustení systému?
 17. Ak sa umiestni IPS do systému viackrát, násobí to jeho účinnosť?
 18. Odstraňuje IPS i staré nánosy vodného kameňa v systéme, za aký čas a za akých podmienok?
 19. Zmäkčí IPS vodu?
 20. Aký má IPS vplyv na chuť a kvalitu vody?
 21. Sú chemické látky nachádzajúce sa vo vode, ktoré majú nepriaznivý vplyv na materiály IPS a ktoré to sú?
 22. Aký je rozdiel v účinnosti medzi magnetickým systémom a IPS ?
 23. Majú elektrické zariadenia v blízkosti IPS vplyv na jeho účinnosť?
 24. Kde v systéme je najvhodnejšie IPS umiestniť vzhľadom na jeho účinnosť?
 25. Kto môže prevádzať montáž?
 26. Je možné uplatňovať záruku aj po neodbornej montáži?
 27. Je potrebná nejaká úprava produktu pred prvou montážou?
 28. Ako je zabezpečené pripojenie IPS k systému, je závit alebo príruby podľa nejakých noriem (akých)?
 29. Aký má IPS vplyv na životné prostredie?
 30. Aká je záruka na IPS a aká je predpokladaná životnosť?
 31. Mení sa dĺžka životnosti IPS pri použití v teplej vode?
 32. Dá sa vyčísliť ročná úspora v priemernej domácnosti pri použití IPS, na čom všetkom a koľko sa ušetrí?
 33. Dá sa vyčísliť ročná úspora pri použití IPS aj v priemyselných prevádzkach, na čom všetkom a koľko sa ušetrí?

Fyzikálna úprava vody / SuperMAG - Zmäkčenie vody pomocou permanentného magnetu

 1. Čo je SuperMAG ?
 2. Aký je princíp magnetickej úpravy kvapalín ?
 3. Všeobecné informácie o magnetických zariadeniach SuperMAG.
 4. Informácie o magnetických zariadeniach SuperMAG pre domáce využitie.
 5. Princíp činnosti SuperMAG pre domáce využitie.
 6. Iné zistené skutočnosti.

Fyzikálna úprava vody / EZV - Zmäkčenie vody pomocou elektro-magnetu

 1. Na čo slúžia prístroje EZV ...D ?
 2. Čo spôsobuje vodný kameň?
 3. Ako je možné zabrániť tvorbe kameňa?
 4. Čo je podstatou fyzikálnej úpravy vody?
 5. Čo je podstatou prístrojov EZV ?
 6. Aká je ponuka prístrojov EZV ?
 7. Aké sú hlavné prednosti úpravy vody prístrojmi EZV...D ?
 8. Kde je vhodné umiestniť prístroj v domácnosti ?
 9. Ako sa prejavia účinky pôsobenia prístroja ?
 10. Certifikát ESS